10 manieren om de schenkbelasting te omzeilen

Iedereen kan legaal de schenkbelasting omzeilen met deze 10 tips. Wie het slim regelt betaalt minder belasting en kan dus meer vermogen overdragen. Bekijk ook even de video hieronder met extra tips.

1. Verspreid de schenking over meer jaren

Schenkingen in hetzelfde kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Schenkingen in verschillende kalenderjaren niet. Ieder jaar geldt opnieuw een vrijstelling. Stel dat je aan dezelfde persoon twee schenkingen doet. In oktober schenk je € 2.000 en in december schenk je € 1.000. De ontvanger van de schenkingen moet in dat geval aangifte doen voor een bedrag van € 3.000. In plaats daarvan had je de tweede schenking beter kunnen uitstellen naar januari van het volgende jaar. In dat geval hoeft de ontvanger de schenkingen niet bij elkaar op te tellen.

Jack heeft een prijs gewonnen in de loterij. Hij wil daarom een schenking doen van € 10.000 aan zijn goede vriend Dennis. Boven de vrijstelling van € 2.658 (2024) betaalt Dennis 30% schenkbelasting. Jack en Dennis kunnen de schenkbelasting omzeilen door de schenking op te knippen en te verspreiden over meerdere jaren. Hiermee besparen ze een paarduizend euro schenkbelasting! Heeft Dennis het volledige bedrag eerder nodig? Dan kunnen ze misschien de volgende tip gebruiken.

2. Lenen en kwijtschelden

Je kunt de jaarlijkse vrijstelling ook gebruiken voor het kwijtschelden van een schuld. Een kwijtschelding is een belaste gift die tot een bepaald bedrag belastingvrij is. Veel mensen realiseren zich niet dat een geldvordering Box 3 vermogen is en dus meetelt voor de erfbelasting. Denk bijvoorbeeld aan een lening die je verstrekt hebt aan je kind. Na jouw overlijden moet over het restant van de lening erfbelasting worden betaald. Dit kun je voorkomen door de vordering bij leven af te bouwen door middel van vrijgestelde kwijtscheldingen. Hiermee bespaar je schenkbelasting, inkomstenbelasting en erfbelasting!

Alice wil voor zichzelf beginnen en opent binnenkort haar eigen salon. Janet, de tante van Alice, wil haar € 20.000 geven voor de inrichting van het bedrijf. Als Janet dit in één keer schenkt, moet Alice over het meerdere boven € 2.658 maar liefst 30% schenkbelasting betalen. Het verspreiden van de schenkingen over meerdere jaren is geen optie omdat Alice het geld nu nodig heeft. Gelukkig is er een andere oplossing. Janet kan er voor kiezen om alleen de vrijstelling (in 2024 is deze € 2.658) te schenken en van de rest een lening te maken. Vervolgens kan Janet elk jaar een gedeelte van deze lening belastingvrij kwijtschelden. Hiermee kunnen ze meer dan € 5.000 schenkbelasting besparen!

meer video’s over schenken vind je op mijn YouTube kanaal

3. Gebruik de turbo van een papieren schenking

De zogenoemde “papieren schenking” is vooral populair tussen ouders en kinderen. Het is een mooie optie als je wel vermogen hebt, maar niet in de vorm van spaargeld. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je twee woningen bezit met veel overwaarde. Veel mensen weten niet dat een schenking op papier voor de schenkbelasting gunstiger is dan een gewone schenking.

Frits wil aan zijn zoon de jaarlijkse vrijstelling schenken. In het jaar 2024 is de vrijstelling voor een kind € 6.633. Hij maakt precies het belastingvrije bedrag over. Het gevolg hiervan is dat Frits belastingvrij € 6.633 heeft overgedragen aan zijn zoon.

Harry wil ook de jaarlijkse vrijstelling gebruiken, maar hij kiest voor een schenking op papier. Dit betekent dat hij nog geen geld overmaakt. In plaats hiervan ontstaat er een schuld van Harry aan zijn zoon. Over de schuld van € 6.633 moet hij per jaar 6% rente betalen. Deze rentebetaling is belastingvrij. De zoon van Harry hoeft deze rente niet op te geven voor de schenkbelasting. Harry is van plan om de schuld over 10 jaar uit te betalen. In de tussentijd heeft hij € 3.979 aan rente betaald. In totaal kan Harry de vrijstelling van € 6.633 gebruiken om € 10.612 over te dragen. Het verschil lijkt misschien niet zo groot, totdat je bedenkt dat je dit ieder jaar kunt doen en voor ieder kind! Met de “turbo” van een papieren schenking kun je dus heel veel schenkbelasting omzeilen.

4. Minder schenkbelasting met een slim testament

Een schenking is iets wat je bij leven doet. In een testament regel je wat er na je overlijden gebeurt. Toch kan een testament invloed hebben op de schenkbelasting. Dit is het geval als je een stel bent dat een langstlevende testament wil maken.

Bij de meeste mensen is bekend dat je tegenwoordig een eigen bijdrage betaalt op basis van je vermogen als je in een zorginstelling woont. Deze bijdrage kun je verlagen door op tijd vermogen over te dragen aan de kinderen. Als je dit in de vorm van een schenking doet, dan betalen de kinderen hier schenkbelasting over. Met een slim langstlevende testament gaat deze belasting flink omlaag. Hierna leg ik uit hoe dat werkt.

In een standaard langstlevende testament gaat de volledige erfenis eerst naar de langstlevende. In ruil hiervoor erven de kinderen een geldvordering op de langstlevende. Deze vordering is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende. Betaal je de vordering op een eerder moment vrijwillig uit? Dan is dat een schenking waarover belasting verschuldigd is.

Veel oudere stellen met kinderen zetten daarom in hun testament dat de vordering opeisbaar is op het moment dat de langstlevende verhuist naar een zorginstelling. In dat geval vindt de uitbetaling verplicht plaats en is er dus geen sprake van een schenking. De uitbetaling is dus belastingvrij!

De afgelopen 10 jaren hebben echtparen massaal dit soort testamenten gemaakt. Het is een kleine investering die later enorm veel belasting kan besparen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan deze video met een compleet stappenplan.

5. Zorg dat er een levenstestament klaar ligt

Een levenstestament is een notariële akte waarin je een bijna onbeperkte volmacht verleent aan je vertrouwenspersoon. Als echtpaar kun je bijvoorbeeld een volmacht geven aan elkaar en de kinderen. Als alleenstaande kun je bijvoorbeeld een volmacht geven aan een neef of nicht.

De volmacht in het levenstestament zorgt er voor dat je een vertegenwoordiger hebt op het moment dat je niet meer wilsbekwaam bent. Denk bijvoorbeeld aan het scenario dat je dement wordt. Het is een misverstand om te denken dat je geen volmacht nodig hebt als je getrouwd bent. Ook als je een gemeenschap van goederen hebt, ben je zonder volmacht niet bevoegd om voor elkaar een handtekening te zetten.

De inhoud van je levenstestament speelt ook een rol bij het doen van schenkingen. Veel ouderen willen het vermogen versneld afbouwen in de laatste jaren van hun leven. Denk bijvoorbeeld aan het zorgscenario uit de vorige tip. Het afbouwen van je vermogen scheelt inkomstenbelasting, erfbelasting en zorgkosten. Op het moment dat je zelf geen handtekening meer kunt zetten moet iemand anders naar de makelaar, de notaris en de bank om de zaken voor jou te regelen. In een levenstestament kun je vastleggen aan wie en onder welke voorwaarden er schenkingen mogen worden gedaan. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je dit blog lezen.

6. Schenk aan meer mensen

Behalve het spreiden van de schenking over meerdere jaren, kun je ook kiezen voor een spreiding over meerdere personen. Schenkingen aan personen die geen fiscaal partner zijn worden niet bij elkaar opgeteld. Jack uit het eerste voorbeeld zou dus ook een schenking kunnen doen aan de kinderen van Dennis. Dit kan belastingvrij in hetzelfde kalenderjaar.

Heb je kleinkinderen? Overweeg dan om behalve een jaarlijkse schenking aan de kinderen ook een schenking aan de kleinkinderen te doen. Wie twee kinderen en vier kleinkinderen heeft, kan in 2024 bijna € 24.000 belastingvrij schenken. De erfbelasting tussen ouders en kinderen is maximaal 20%. Op een bedrag van € 24.000 is de maximale besparing dus € 4.800. Als je dit 10 jaar achter elkaar doet, kun je dus tot € 48.000 erfbelasting besparen.

7. Schenk over en weer (of toch maar niet?)

Sommige mensen gaan nog een stapje verder om het aantal vrijstellingen te verhogen. Dit kan in extreme gevallen gezien worden als een verboden fiscale constructie. Zo was er een tijdje geleden ophef over een advertentie waarin een vermogende ouder op zoek was naar iemand die samen met hem een kruislingse schenking wilde doen. In dit blog leg ik uit wat dat is en dat het niet werkt. Toch zullen er slimme mensen zijn die er mee weg komen. Bijvoorbeeld in het volgende geval:

De broers Henry en Charles hebben hun bedrijf verkocht. Ze hebben daardoor meer geld dan ze ooit nog op kunnen maken. Beiden hebben 8 kleinkinderen. Ze zijn al jaren bezig met het doen van schenkingen. Dat doen ze niet alleen aan hun eigen kleinkinderen maar ook aan die van de ander. Ze gebruiken daardoor samen 32 vrijstellingen per jaar! De schenkingen zijn onregelmatig, op verschillende momenten en voor ongelijke bedragen. Een echt verband valt niet aan te tonen. Zo krijgt ieder kleinkind op zijn verjaardag zowel een schenking van zijn opa als van zijn oudoom. Is dat een verboden fiscale constructie? Het lijkt me van niet.

8. Gebruik de speciale vrijstellingen

De Successiewet heeft meerdere speciale vrijstellingen. Naast de gewone jaarlijkse vrijstellingen voor kinderen mag je één keer een beroep doen op een extra verhoogde vrijstelling. Verder is er een speciale vrijstelling voor een bedrijfsopvolger die een onderneming overneemt onder gunstige voorwaarden.

Een ander voorbeeld is de vrijstelling voor de kosten van een dure studie. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat een jaar gaat studeren in het buitenland.

Vooral de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen moet je niet onbenut laten. In 2024 bedraagt deze € 31.813. Je kunt hem gebruiken tussen de 18e en 40e verjaardag van je kind. Bestaat jullie vermogen vooral uit de overwaarde van een koophuis? Dan kan het een slim idee zijn om de verhoogde vrijstelling te gebruiken voor een papieren schenking.

9. Schenk wat anders dan geld

Veel mensen staan er niet bij stil dat je ook kunst, aandelen, een vakantiewoning of ander bezit kunt schenken aan de kinderen. Heb je bezittingen waarvan je verwacht dat deze meer waard gaan worden? Of vermogen dat inkomen genereert waar je zelf geen behoefte meer aan hebt? Dan kan het slim zijn om dit vermogen weg te geven, in plaats van je spaargeld. De toekomstige waardestijging komt in dat geval belastingvrij toe aan de kinderen.

10. Maak zelf je geld lekker op

Veel ouderen sparen omdat het een gewoonte is. Ze blijven aflossen op de hypotheek, ook als ze die kunnen omzetten naar aflossingsvrij. Ze gaan door met sparen, ook al is de spaarrente lager dan de inflatie. De schenkbelasting en erfbelasting lopen op tot maximaal 40%. Sparen zonder een doel wordt niet beloond door de overheid. Dus als je het kunt missen, doe er dan nu wat mee. Koop die nieuwe camper, ga op vakantie of geef vaker wat weg aan de kinderen of kleinkinderen.

Tip: Vind je de spaarrente bij jouw bank te laag? Deze bank betaalt momenteel de hoogste rente.

Meer lezen?

schenkbelasting omzeilen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *