10 manieren om de schenkbelasting te omzeilen

Iedereen kan de schenkbelasting omzeilen met deze 10 tips. Wie het slim regelt, betaalt minder belasting en houdt dus meer over! Bekijk ook even de video met extra tips.

1. Verspreid de schenking over meer jaren

Schenkingen in hetzelfde kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld, maar schenkingen in verschillende jaren niet. Als je aan dezelfde persoon € 2.000 schenkt in oktober en € 1.000 in november, moet diegene aangifte doen voor een bedrag van € 3.000. Maar doe je een schenking van € 2.000 in december en € 1.000 in januari? Dan hoef je deze schenkingen niet bij elkaar op te tellen.

Jack heeft een grote prijs gewonnen in de loterij. Hij wil daarom zijn beste vriend Dennis een bedrag van € 10.000 geven. Boven de vrijstelling van € 2.418 (2023) betaalt Dennis 30% belasting. Jack en Dennis kunnen de schenkbelasting omzeilen door het bedrag op te knippen en te verdelen over meerdere jaren. Dit bespaart een paarduizend euro belasting! Heeft Dennis het volledige bedrag eerder nodig? Dan kunnen ze misschien tip nummer 2 gebruiken.

2. Lenen en kwijtschelden

Je kunt de jaarlijkse vrijstelling ook gebruiken voor het kwijtschelden van een schuld. Ook dat is een belaste gift die tot een bepaald bedrag belastingvrij is. Veel mensen realiseren zich niet dat een vordering Box 3 vermogen is en onder de erfbelasting valt. Als je geld uitleent, betaal je daar dus jaarlijks belasting over in Box 3. En bij overlijden zit er een vordering in je erfenis waarover je erfgenamen tot wel 40% erfbelasting moeten betalen. Door elk jaar een stukje kwijt te schelden, bespaar je niet alleen schenkbelasting maar ook inkomstenbelasting en erfbelasting!

Alice opent binnenkort haar eigen salon. Janet, de tante van Alice, wil haar € 20.000 geven voor de inrichting van het bedrijf. Als ze dit in één keer schenkt, betaalt Alice 30% schenkbelasting. Dat is natuurlijk zonde van het geld. Het verspreiden van de schenking over meerdere jaren is geen optie. Want Alice heeft het geld nu nodig. Gelukkig is hier een oplossing voor. Janet schenkt dit jaar alleen de vrijstelling (in 2023: € 2.418) en van de rest maken ze een lening. Vervolgens gaat Janet elk jaar een bedrag kwijtschelden op de lening. Na ongeveer 8 jaar is het hele bedrag belastingvrij overgegaan van Janet naar Alice en hebben ze meer dan € 5.000 aan schenkbelasting bespaard!

3. Gebruik de turbo van een papieren schenking

De papieren schenking is vooral populair tussen ouders en kinderen. Het is een mooie optie voor wie wel vermogen heeft maar geen geld op de bank. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je twee huizen hebt met veel overwaarde maar geen spaargeld. Minder bekend is dat de papieren schenking fiscaal ook gunstiger is dan een gewone schenking. Want met dezelfde vrijstelling kun je meer vermogen overdragen.

Frits wil aan zijn zoon de jaarlijkse vrijstelling schenken. In 2023 is dat € 6.035. Hij maakt precies het belastingvrije bedrag over. Het gevolg van deze schenking is dat Frits € 6.035 heeft overgedragen zonder schenkbelasting.

Harry wil ook de jaarlijkse vrijstelling gebruiken, maar hij kiest voor een papieren schenking. Dit houdt in dat je nog geen geld overmaakt maar dat er een schuld ontstaat. Over deze schuld moet je van de belastingdienst elk jaar 6% rente betalen. De rente hoef je niet op te geven voor de schenkbelasting. Harry is van plan om de schenking over 10 jaar uit te keren aan zijn zoon. Dit betekent dat hij behalve het bedrag van € 6.035 ook € 3.621 aan rente uitkeert. In totaal gaat Harry onder de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035 dus € 9.656 aan vermogen overdragen. Het verschil lijkt misschien niet zo groot, totdat je bedenkt dat je dit ieder jaar kunt doen en voor ieder kind. Met de “turbo” van een papieren schenking kun je veel meer schenkbelasting omzeilen.

4. Minder schenkbelasting met een slim testament

Bij een testament denk je aan een erfenis en erfbelasting. Toch kan een testament ook invloed hebben op de schenkbelasting. Bij de meeste mensen is bekend dat je tegenwoordig weer een eigen bijdrage betaalt op basis van je vermogen als je in het verpleeghuis belandt. Deze bijdrage kun je verlagen door op tijd je vermogen weg te geven aan de kinderen. Maar zoals je begrijpt, moeten de kinderen daarover schenkbelasting betalen. Echtparen kunnen daar wat aan doen door een slim testament te maken.

In een standaard testament gaat bij het overlijden van de eerste echtgenoot de hele erfenis naar de langstlevende. De kinderen erven in ruil daarvoor een vordering die pas opeisbaar is als de langstlevende overlijdt. Als je deze vordering vrijwillig eerder uitbetaalt – bijvoorbeeld als je in het verpleeghuis zit – dan is dit een belaste schenking. In je testament kun je opnemen dat de langstlevende de vordering in dat scenario verplicht moet uitbetalen. Iets wat je verplicht bent, is nooit een schenking. Dit betekent dat er geen belasting af gaat. Echtparen met kinderen hebben de afgelopen jaren massaal dit soort testamenten gemaakt. Het is een kleine investering die later ontzettend veel geld kan besparen. Klik voor meer info en een video hierover op de volgende link:

5. Zorg dat er een levenstestament klaar ligt

Een levenstestament is een notariële akte waarin je een bijna onbeperkte volmacht geeft aan je vertrouwenspersoon. Hiermee kun je bijvoorbeeld een volmacht geven aan je echtgenote en kinderen. Veel mensen weten niet dat zo’n levenstestament ook nodig is als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Echtgenoten kunnen zonder een volmacht geen handtekening voor elkaar zetten. Hetzelfde geldt voor kinderen die de bankzaken moeten regelen voor hun ouders. Zonder een volmacht is dat niet mogelijk.

De inhoud van je levenstestament speelt ook een grote rol bij het doen van schenkingen. Veel ouders met kinderen willen hun vermogen versneld weggeven in de laatste jaren van hun leven. Daarmee kunnen ze een hoop belasting besparen. Denk bijvoorbeeld aan de Box 3 heffing, erfbelasting en andere heffingen die gebaseerd zijn op je vermogen. Het leven eindigt steeds vaker met een periode van wilsonbekwaamheid. Daarom is het belangrijk om op tijd te regelen dat iemand anders namens jou schenkingen mag doen. In een levenstestament kun je vastleggen aan wie er schenkingen mogen worden gedaan en onder welke voorwaarden.

Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat de kinderen elk jaar het vrijgestelde bedrag mogen ontvangen. Of je kunt bepalen dat er éénmalig een grotere schenking mag worden gedaan als je zelf niet meer wilsbekwaam bent. Bijvoorbeeld op het moment dat je naar het verpleeghuis gaat en je huis verkocht is. Elke maand gaan er duizenden mensen naar de notaris om dit te regelen.

6. Schenk aan meer mensen

Behalve het verspreiden van een schenking over meerdere jaren, kun je ook beslissen om aan meerdere personen te schenken. Jack uit het eerste voorbeeld zou bijvoorbeeld ook een schenking kunnen doen aan de kinderen van Dennis. Schenkingen aan meerdere personen die geen fiscaal partner zijn, worden niet bij elkaar opgeteld.

Heb je kinderen en kleinkinderen? Overweeg dan om ze allemaal wat te geven. Wie 2 kinderen heeft en 4 kleinkinderen, kan per jaar ongeveer € 20.000 schenken zonder dat er belasting af gaat. Als je dat meerdere jaren doet, gaat het best hard! De erfbelasting tussen ouders en kinderen loopt op tot maximaal 20%. Elke euro die je bij leven weggeeft, kan later dus tot twintig cent erfbelasting besparen.

7. Schenk over en weer (of toch maar niet?)

Sommige mensen gaan nog een stapje verder om het aantal vrijstellingen te verhogen. Dit kan in extreme gevallen gezien worden als een verboden fiscale constructie. Zo was er een tijdje geleden ophef over een advertentie waarin een vermogende ouder op zoek was naar iemand die samen met hem een kruislingse schenking wilde doen. In dit blog leg ik uit wat dat is en dat het niet werkt. Toch zullen er slimme mensen zijn die er mee weg komen. Bijvoorbeeld in het volgende geval:

De broers Henry en Charles hebben hun bedrijf verkocht. Ze hebben daardoor meer geld dan ze ooit nog op kunnen maken. Beiden hebben 8 kleinkinderen. Ze zijn al jaren bezig met het doen van schenkingen. Dat doen ze niet alleen aan hun eigen kleinkinderen maar ook aan die van de ander. Ze gebruiken daardoor samen 32 vrijstellingen per jaar! De schenkingen zijn onregelmatig, op verschillende momenten en voor ongelijke bedragen. Een echt verband valt niet aan te tonen. Zo krijgt ieder kleinkind op zijn verjaardag zowel een schenking van zijn opa als van zijn oudoom. Is dat een verboden fiscale constructie? Het lijkt me van niet.

8. Gebruik de speciale vrijstellingen

De Successiewet heeft meerdere speciale vrijstellingen. Zo kennen veel mensen wel de “eenmalig verhoogde vrijstelling” die al heel lang bestaat. Ook is er een zogenoemde “jubelton” voor de aankoop van een huis. Minder bekend is de vrijstelling voor bedrijfsopvolgers. Deze vrijstelling zorgt er voor dat familiebedrijven naar de volgende generatie kunnen gaan zonder verlies van kapitaal en werkgelegenheid.

Je kunt een kind in 2022 en 2023 nog een groot bedrag zonder belasting schenken voor de aankoop van een huis. De meeste mensen weten niet dat je in 2023 ook een kleinkind of een vriend op deze manier wat kunt geven. Helaas stopt deze speciale vrijstelling, maar de normale verhoogde vrijstelling blijft wel bestaan. Deze kun je één keer gebruiken tussen de 18e en 40e verjaardag van je kind.

9. Schenk wat anders dan geld

Veel mensen staan er niet bij stil dat je ook kunst, aandelen, een verhuurde woning of ander waardevol bezit alvast aan je kind kunt geven. Heb je bezittingen die meer waard gaan worden? Of vermogen dat inkomen genereert wat je zelf niet meer nodig hebt? Dan is het slim om dit vermogen weg te geven in plaats van je spaargeld. De toekomstige stijging van de waarde of het inkomen wat je anders zelf had opgespaard, komt daardoor zonder belasting bij je kind terecht.

10. Maak zelf je geld lekker op

Veel ouderen sparen omdat het een gewoonte is. Ze blijven aflossen op de hypotheek, ook als dat niet meer hoeft. Ze gaan door met sparen, ook al hebben ze er geen bestemming voor. Om nog maar te zwijgen over de veel te lage spaarrente. De schenkbelasting en erfbelasting lopen op tot maximaal 40%. Sparen zonder een doel wordt niet beloond door de overheid. Dus geniet van je geld en laat het rollen.

Meer lezen?

schenkbelasting omzeilen