Renteovereenkomst voorbeeld en uitleg

In dit blog ontdek je hoe erfgenamen minder erfbelasting betalen met een renteovereenkomst na overlijden. Dit kan met het voorbeeld van een renteovereenkomst in de notariële akte hieronder. Bekijk ook even de video hieronder met uitleg en extra tips:

Wat is een renteovereenkomst?

In een renteovereenkomst spreken de erfgenamen een rente af waarmee het kindsdeel groeit tussen het overlijden van de eerste en de laatste ouder.

renteovereenkomst na overlijden

Waarom heft de belastingdienst door een renteovereenkomst minder erfbelasting?

Op de site van de fiscus vind je het volgende voorbeeld waarmee je belasting kunt besparen:

belastingdienst renteovereenkomst

Laten we dit eens narekenen zodat het wat beter te volgen is. En voor het gemak gaan we uit van de maximale rente die je mag afspreken: 6 % rente op rente.

renteovereenkomst erfgenamen

Als je geen testament hebt, gaat de hele erfenis naar de langstlevende. Die houdt in ruil daarvoor een schuld aan het kind. Het kind erft dus een vordering. De rente zorgt er voor dat de schuld aan het kind elk jaar groter wordt. Daardoor betaal je bij het tweede overlijden minder erfbelasting. Bij het overlijden van de eerste ouder moet je hierdoor wat meer belasting betalen. Dit komt omdat een vordering met rente meer waard is dan een vordering zonder rente.

Waarom moet een renteovereenkomst in een notariële akte?

Volgens Blokland (notaris in Tilburg) is een renteovereenkomst een schenking ter zake des doods. Daarom moet een renteovereenkomst in de vorm van een notariële akte en mag je die niet bij volmacht tekenen.

renteovereenkomst notariële akte
renteovereenkomst schenking ter zake des doods

Voorbeeld renteovereenkomst

In dit model voor een renteovereenkomst kun je vastleggen welk percentage er elk jaar bij de schuld op komt. Zoals je ziet stelt het niet veel voor. In de meeste gevallen zal een korte akte voldoende zijn. Maar bij een grote erfenis en een speciaal testament zal er meer in staan.

renteovereenkomst voorbeeld

Meer lezen?