Recht van opstal

In dit blog vind je een antwoord op de meest gestelde vragen over het recht van opstal, wat ook wel opstalrecht wordt genoemd.

Wat is een recht van opstal?

Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Daarbij kun je denken aan een loods op de grond van iemand anders. Nog een voorbeeld waarvoor je het kunt vestigen is een windmolen. Ook voor zonnepanelen kun je werken met een opstalrecht.

recht van opstal

Wat is eigendom belast met opstal?

Wanneer jouw eigendom belast is met opstal, dan is iemand anders eigenaar van een zaak in of op jouw grond of gebouw. Het kan gaan om kabels en leidingen in de grond of een antenne op je dak.

Is het recht van opstal een relatief recht?

Een recht kan relatief of absoluut zijn. De eigendom van jouw fiets is een absoluut recht. Iedereen moet dit respecteren. Maar wanneer je een fiets uitleent, heb je ook het relatieve recht om je fiets weer terug te vragen van de lener. Het recht van opstal is een afspraak tussen jou en de eigenaar van de grond. Dat lijkt dus relatief. Maar je bent door je opstalrecht zelf ook eigenaar van iets. In die zin is je recht dus ook absoluut.

recht van opstal relatief recht

Wat is een recht van opstal voor nutsvoorzieningen?

Een recht van opstal kun je ook vestigen voor kabels en leidingen van nutsvoorzieningen. Door het opstalrecht is iemand anders eigenaar van de nutsvoorzieningen in of op jouw grond. Daarbij kun je denken aan het waterbedrijf of een netbeheerder.

Kun je op een recht van opstal hypotheek vestigen?

Ja, op een opstalrecht kun je een hypotheek vestigen. Daarbij is wel van belang dat een opstalrecht kan eindigen, waardoor de bank meer risico loopt dan bij een normale hypotheek. Het aanvragen van een hypotheek is daardoor lastiger dan bij volle eigendom.

In welk artikel van het BW vind je de betekenis van het recht op opstal?

Je vindt de betekenis van het opstalrecht in artikel 5:101 tot en met 5:105 van het BW. Een aantal regels over erfpacht is ook van toepassing bij opstal. Beide rechten kunnen ook samen gaan. In één gebouw kan dus zowel sprake zijn van erfpacht als opstal.

recht van opstal betekenis artikel bw

Meer lezen?