Recht van eerste koop na overlijden? Zo regel je dat!

Wil je een recht van eerste koop na overlijden toekennen aan een erfgenaam of iemand anders? Dit zijn een paar manieren waarop je dat kunt regelen.

1. Legaat tegen inbreng

Een legaat tegen inbreng is de makkelijkste manier om iemand in je testament een eerste recht van koop te geven na je overlijden. Het maakt niet uit of diegene ook erfgenaam is. Bespreek met de notaris de volgende punten:

  • Waarop ziet het overnamerecht? Alleen de woning of bijvoorbeeld ook de inboedel?
  • Hoe bepaal je de prijs? Neem je de WOZ waarde of kies je voor een taxatie? Welke partij mag de taxateur kiezen?
  • Als je een recht van eerste koop aan een erfgenaam geeft, mag diegene dan zijn erfdeel verrekenen met het legaat?

2. Afwikkelingsbewind

Het is mogelijk om een soort super executeur te benoemen over je erfenis. We noemen dat een afwikkelingsbewind. Je kunt daarmee aan iemand het recht geven om je huis te verkopen aan een bepaalde persoon. Wees heel duidelijk over wat wel en niet de bedoeling is. Je wilt niet dat de bewindvoerder teveel zelf moet invullen en dat de erfgenamen vinden dat hun belangen daarmee worden geschaad.

3. Een verdeling afdwingen zonder testament

Een erfgenaam die een huis wil overnemen na overlijden, kan dit ook afdwingen zonder een eerste recht van koop in je testament. Want je hebt als erfgenaam de optie om een overname af te dwingen bij de rechter. Dit staat in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek:

recht van eerste koop na overlijden

Je kunt een beroep doen op dit artikel als je er in onderling overleg niet uitkomt. Omdat het een verzoek aan de rechter is, heb je een advocaat nodig om dit aan te vragen.

4. Een bedrijfsovername afdwingen zonder testament

Alleen een erfgenaam kan een beroep doen op het derde punt hierboven. De vierde en laatste optie is bedoeld voor een kind dat bedrijfsopvolger is. Een kind kan dit “eerste recht van koop” ook hebben zonder erfgenaam te zijn.

recht van eerste koop erfgenaam

Voor een beroep op dit artikel heb je geen advocaat nodig omdat het een verzoek aan de kantonrechter is. In de praktijk zullen ouder en kind al goede afspraken hebben gemaakt in een VOF-contract of maatschapsovereenkomst. Maar ligt zo’n document er niet, of staat er geen overnamerecht in? Dan kun je bij overlijden dus een beroep doen op de wet.

Meer lezen?