Een partijnotaris, wat is dat nou weer?

Een notaris moet toch letten op de belangen van alle partijen? Nou, nee dus. Een notaris kan ook voor één partij werken, maar moet daar wel duidelijk over zijn. In dit blog ontdek je hoe het zit met de partijnotaris.

Wat is een partijnotaris?

Een notaris die als partijadviseur optreedt, noemen we ook wel partijnotaris. De naam is een beetje misleidend. Want een notaris die optreedt voor één partij, mag in beginsel geen akte meer maken voor beide partijen. De partijnotaris is dus eigenlijk geen notaris. Voor een consument kan dit nogal verwarrend zijn. Vandaar dat je de partijdige notaris normaal gezien alleen tegen komt bij een zakelijk geschil of wanneer de andere partij ook een eigen adviseur heeft.

partijnotaris

Tuchtzaken over de (on)partijdige notaris:

  1. Een notaris moet duidelijk zijn over zijn rol: je bent partijdig of niet. Klacht gegrond, waarschuwing.
  2. De partij-notaris heeft toch een akte gemaakt. Klacht gegrond, schorsing.
  3. Notaris was niet duidelijk over het zijn van boedelnotaris of partijadviseur. Klacht gegrond, berisping.
  4. De notaris moet vooraf laten weten of hij optreedt namens één partij. Klacht gegrond, geen maatregel.
notaris als partijadviseur

Meer lezen over de notaris?