Opvullegaat of Afvullegaat. Welke is het beste in 2022?

In dit blog leg ik uit hoe een opvullegaat of afvullegaat werkt in je testament. Ook heb ik twee handige tabellen gemaakt waarin je zelf kunt opzoeken welke van de twee bij je past. Maar bekijk eerst even het filmpje hieronder voordat je verder leest:

Zo werkt een standaard testament zonder legaten:

afvullegaat
Erfbelasting 2022: € 3.688,-

Heb je als echtpaar met kinderen geen testament of heb je een standaard testament? In dat geval krijgen de langstlevende en de kinderen allemaal een gelijk deel. Maar de langstlevende erft al het bezit en alle schulden. In ruil daarvoor krijgen de kinderen een “tegoedbon”. Dit is een schuld van de langstlevende aan de kinderen. Daarover betaal je geen rente maar wel erfbelasting. In het plaatje hierboven zie je hoe dat werkt voor een echtpaar met twee kinderen.

Wat is een opvullegaat?

Een opvullegaat is een clausule die je als echtpaar kunt opnemen in je testament. Dit zorgt er voor dat de erfbelasting over de schuld aan de kinderen wordt uitgesteld van het eerste overlijden naar het tweede overlijden. Het opvullegaat komt bovenop het erfdeel voor de langstlevende. Die krijgt hierdoor een groter deel van de erfenis en de kinderen krijgen een kleiner deel.

opvullegaat
Erfbelasting 2022: € 0,-

In het plaatje hierboven zijn de delen van de kinderen precies gelijk aan de vrijstelling. Denk je dat dit niet klopt omdat de vrijstelling van de kinderen maar € 20.000 is? Klik dan even op “berekening” onderaan deze pagina van de belastingdienst. De erfdelen van de kinderen krijgen voor de belasting een lagere waarde van € 20.000 in plaats van € 50.000. Want een euro die je pas over tien of twintig jaar krijgt, die is nu lang geen euro waard. De vrijstelling is dus veel hoger dan de meeste mensen denken.

Wanneer heeft een opvullegaat zin?

Een opvullegaat heeft in 2022 pas zin wanneer de erfdelen van de kinderen groter zijn dan de vrijstelling. In de tabel hieronder kun je zelf opzoeken tot welk bedrag je bij het eerste overlijden geen erfbelasting betaalt. Dat bedrag hangt af van je leeftijd, hoeveel kinderen je hebt en hoe groot je vermogen is. Is je gemeenschap van goederen meer waard dan dit bedrag? Dan kan het slim zijn om een opvullegaat op te nemen in je testament. Is je vermogen lager? Dan heeft een opvullegaat geen zin.

opvullegaat of afvullegaat
klik op de tabel voor grote versie in nieuw tabblad

Wat is een afvullegaat?

Heb je meer dan een miljoen aan vermogen? Het verschil tussen een opvullegaat en een afvullegaat is dat de laatste nog een stapje verder gaat. Is de vrijstelling van elke erfgenaam opgevuld? Dan heb je daarna twee schijven van 10% en 20% erfbelasting. Het afvullegaat zorgt ervoor dat deze schijven optimaal worden afgevuld. Want je wilt niet dat een erfgenaam 20% betaalt terwijl een andere erfgenaam nog ruimte heeft in de 10% schijf.

Wanneer heeft een afvullegaat zin?

Wanneer heeft het in 2022 zin om een afvullegaat op te nemen in je testament? Dat hangt af van meer factoren dan ik in één tabel kwijt kan. Maar ik doe wel een poging. Een afvullegaat heeft pas zin wanneer de gemeenschap van goederen twee keer zo groot is als de vrijstelling van de langstlevende. Die vrijstelling hangt af van je leeftijd en hoeveel pensioen je erft. Is je gemeenschap van goederen meer waard dan het bedrag in de tabel hieronder? Dan is het slim om een afvullegaat op te nemen in je testament. Is je vermogen lager? Dan heeft een afvullegaat geen zin.

afvullegaat erfbelasting
klik op de tabel voor grote versie in nieuw tabblad

Is je vermogen veel groter dan de bedragen in de tabel? Maak dan een afspraak met de notaris om over Estate Planning te praten.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een opvullegaat?

Een opvullegaat is een stukje tekst dat je als echtpaar kunt opnemen in je testament. De erfbelasting over het kindsdeel wordt daardoor pas betaald na het overlijden van de langstlevende. Het opvullegaat zorgt dus voor uitstel van de erfbelasting.

Wanneer heeft een opvullegaat in je testament zin?

Een opvullegaat in je testament heeft alleen zin wanneer het kindsdeel groter is dan de vrijstelling voor de erfbelasting.

In de eerste tabel bij dit blog kun je zelf opzoeken of een opvullegaat voor jou zin heeft.

Wat is een afvullegaat?

Een afvullegaat gaat nog wat verder dan een opvullegaat. Als elke vrijstelling is opgevuld, dan kun je met een afvullegaat de belastingschijven daarboven optimaal afvullen. De meeste erfenissen zijn te klein voor een afvullegaat.

Wanneer heeft een afvullegaat in je testament zin?

Een afvullegaat in je testament heeft alleen zin wanneer de totale erfenis groter is dan alle vrijstellingen voor de erfbelasting.

In de tweede tabel bij dit blog kun je zelf opzoeken of een afvullegaat voor jou zin heeft.