Ook over juwelen moet je gewoon erfbelasting betalen

Als je juwelen erft van je vader of moeder, dan moet je deze gewoon opgeven voor de erfbelasting. Tenzij het kroonjuwelen zijn natuurlijk, want als troonopvolger betaal je geen erfbelasting.

Waar moet je de waarde van juwelen invullen voor de erfbelasting?

Je vult de waarde van de juwelen in onder 5F op het aangifteformulier voor de erfbelasting. Dit kan bij de categorie “overige roerende zaken”.

erfbelasting juwelen

Hoeveel zijn juwelen waard?

Helaas geeft de belastingdienst niet duidelijk aan hoe je de waarde van juwelen bepaalt voor de erfbelasting. Als het om een flink bedrag gaat, dan lijkt een taxatie mij de beste manier. Maar ik kan me voorstellen dat je niet graag met al je sieraden over straat naar de juwelier wilt gaan. En een taxateur thuis uitnodigen zal ook niet goedkoop zijn.

erfbelasting op juwelen

Hoe weet de belastingdienst eigenlijk dat je sieraden hebt?

Het kan zijn dat de belastingdienst weet dat je juwelen erft omdat ze genoemd zijn in het testament. Want de fiscus krijgt daarvan een kopie als iemand overlijdt.

Stel dat een zeer vermogend persoon overlijdt. En in de aangifte erfbelasting geeft de erfgenaam op dat hij meerdere huizen en veel kunst erft maar geen juwelen. Dat zal op zijn minst een paar wenkbrauwen doen fronsen bij de belastingdienst.

Of denk aan het geval dat een bekende Nederlander overlijdt waarvan iedereen weet dat hij of zij graag dure sieraden droeg. Dat kan een reden zijn voor de belastingdienst om vragen te stellen als je opgeeft dat er niks (meer) was bij overlijden.

Wat dat laatste betreft, als je vlak voor het overlijden alles weggeeft dan moet je erfgenaam daar nog wel belasting over betalen. Dit staat in artikel 12 van de Successiewet:

Al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt, voor de regeling van de erfbelasting, geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Tellen juwelen mee voor de erfbelasting?

Ja, ook de waarde van juwelen moet je gewoon opgeven voor de erfbelasting. Je kunt de waarde in de aangifte opnemen onder “overige roerende zaken”.

Waar kan ik sieraden laten taxeren?

Voor eenvoudige sieraden kun je aan een juwelier vragen wat de waarde is. Erf je bijzonder waardevolle juwelen? Schakel dan een taxateur in van de Federatie TMV.