Huis gekocht met onzichtbare gebreken? Jammer dan!

De koop van een huis is voor de meeste mensen de grootste uitgave van hun leven. Maar de prijs is niet het enige verschil met andere dure aankopen. Een nieuwe auto, fiets of televisie koop je meestal van een ondernemer. En dat betekent dat je er garantie op krijgt. Bij een nieuw gebouwd huis is dat ook zo. Van de bouwer krijg je de garantie dat je huis in orde is. Maar de meeste mensen kopen een bestaand huis van een particulier. En die is als verkoper niet erg happig op het geven van garantie. Wanneer je een tweedehands auto verkoopt, dan wil je ook niet dat de koper een week later terug komt omdat de dynamo stuk is. In de koopakte voor een huis wordt het risico voor onzichtbare gebreken daarom bij jou als koper neergelegd.

Wat zijn zichtbare en onzichtbare gebreken?

In een standaard koopakte staat de volgende tekst:

zichtbare en onzichtbare gebreken

Een zichtbaar gebrek is een scheve dakpan, een gat in de vloer of een kozijn dat al 10 jaar niet is geschilderd. Dat kun je met je eigen ogen meteen zien en is dus zichtbaar. Een onzichtbaar gebrek is een verstopte afvoer, een stop die doorslaat elke keer dat je de oven aan zet, of een dakgoot die lekt bij elke regenbui.

Waarom legt de makelaar het risico bij de koper?

De taak van de makelaar is een zo hoog mogelijke opbrengst voor de verkoper. Daarom sluit de koopakte zo veel mogelijk risico uit. De afspraak over gebreken is misschien wel de belangrijkste clausule in de koopakte. Maar je vindt hem pas op de vijfde pagina van de koopakte. In de hoop natuurlijk dat jij er snel over heen leest. Pak je de vragenlijst en de toelichting er bij dan is het opeens kraakhelder wat je afspreekt:

vragenlijst voor de verkoop van een woning
toelichting op de koopovereenkomst voor de consument

Afspraak is afspraak. En als je goed leest, blijkt de afspraak te zijn dat een gebrek in beginsel jouw probleem is. Na de overdracht is het huis van jou. Ook als het je wel lukt om de verkoper aan te spreken, is het nog steeds jouw huis. Dat is pas anders wanneer je de koop ontbindt omdat het gebrek zo groot is dat het huis niet bruikbaar is als woning. Maar ken je iemand die dat ooit voor elkaar heeft gekregen? Waarschijnlijk niet. De koopakte zegt over een onbruikbaar huis het volgende:

normaal gebruik als woning

Een gewaarschuwd mens telt voor twee:

  • Vraag door! Zorg dat je als koper aan je onderzoeksplicht voldoet.
  • Leg vast! Zorg dat je kunt bewijzen wat je hebt gevraagd en wat het antwoord was. Dat kun je ook zelf doen door elke mondelinge afspraak per e-mail te bevestigen aan de verkoper.
  • Leun niet op vrienden! Een professional is niet bang om lastige vragen te stellen want dat is zijn werk. Voor familie en vrienden is het, ook als ze deskundig zijn, moeilijk om afstand te nemen en het puur zakelijk te bekijken. Heb je er zelf geen verstand van, huur dan iemand in die dat wel heeft.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat wordt verstaan onder verborgen gebreken?

Een verborgen gebrek is bijvoorbeeld een verstopte afvoer, een stop die doorslaat elke keer dat je de oven aan zet, of een dakgoot die lekt bij elke regenbui.

Wat zijn geen verborgen gebreken?

Geen verborgen gebreken zijn een scheve dakpan, een gat in de vloer of een kozijn dat al 10 jaar niet is geschilderd. Dat kun je met je eigen ogen meteen zien en is dus zichtbaar.