Oneerlijke verdeling erfenis? Roep deze 3 rechten in!

Loop jij tegen een oneerlijke verdeling van de erfenis aan? Dan staat de wet aan jouw kant. Dit zijn drie manieren waarop je in actie kunt komen als een erfenis niet eerlijk is verdeeld.

1. Verzwegen vermogen

Is er bij het verdelen van de erfenis vermogen voor jou achter gehouden? In dat geval is natuurlijk altijd sprake van een oneerlijke verdeling van de erfenis. Hierop staat een zware sanctie in het Burgerlijk Wetboek. Iemand die vermogen verzwijgt, “verbeurt” zijn aandeel daarin aan de andere erfgenamen.

oneerlijke verdeling erfenis

2. Benadeling voor meer dan 25%

Heb jij bij de verdeling van de erfenis 25% minder gekregen dan waar je recht op had? En kwam dit doordat de waarde van de erfenis verkeerd is geschat? Wanneer sprake is van benadeling voor meer dan een kwart, dan kun je een verdeling aanvechten.

erfenis niet eerlijk verdeeld

3. Minimale rechten

Ben je het niet eens met de inhoud van het testament? Mogelijk kun je dan een beroep doen op je minimale wettelijke rechten. De meeste mensen zijn wel bekend met de legitieme portie voor een onterfd kind. Maar er zijn nog meer van dit soort rechten:

Wil jij één van de rechten in dit blog inroepen? Overleg dan eens met een notaris of advocaat over je kansen op succes. Je kunt ook kijken op deze website met uitspraken van de rechter. Om een relevante uitspraak te vinden, kun je zoeken op het nummer of de tekst van een wetsartikel.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat kun je doen als de erfenis niet eerlijk verdeeld wordt?

Bij een oneerlijke verdeling kun je als erfgenaam meerdere rechten inroepen. Ontdek je dat iemand vermogen heeft verzwegen? Dan moet diegene dat deel van de erfenis inleveren bij de andere erfgenamen. Degene die een goed achterhoudt, raakt zijn eigen aandeel daarin dus ook kwijt. Als je bij een verdeling veel te weinig hebt gekregen, dan kun je de verdeling soms vernietigen.

Wie controleert de verdeling van de erfenis?

Je controleert als erfgenaam zelf de verdeling van de erfenis. In veel landen houdt de rechtbank actief toezicht op de erfenis. In Nederland is dat niet zo. De overheid houdt in beginsel geen toezicht. Dit betekent dat je zelf op moet letten bij de verdeling.

Wat betekent overbedeling bij een erfenis?

Overbedeling betekent dat de toedeling aan een erfgenaam groter is dan zijn erfdeel. Stel dat er twee erfgenamen zijn die ieder de helft erven van een huis. Als je het huis toedeelt aan één erfgenaam dan is er sprake van overbedeling. Het is gebruikelijk dat je de andere erfgenaam daarvoor compenseert. In het geval van een huis kan de overbedeelde erfgenaam een bedrag uitkeren aan de onderbedeelde erfgenaam.

Wat is een onderbedelingsvordering?

Als één erfgenaam overbedeeld is, heeft de andere erfgenaam een vordering wegens onderbedeling. Je kunt deze meteen uitbetalen of pas later aflossen en in de tussentijd een rente afspreken.