Oneerlijke verdeling erfenis? Roep deze 3 rechten in!

Ben jij erfgenaam en vind je dat er sprake is van een oneerlijke verdeling van de erfenis? Gelukkig staat de wet in dat geval aan jouw kant. Er zijn meerdere rechten die je kunt inroepen voor een eerlijke verdeling van de erfenis.

Wie controleert de verdeling van de erfenis?

In veel landen heeft de rechtbank een belangrijke rol bij het afwikkelen van de erfenis. De rechter stelt bijvoorbeeld vast wie de erfgenamen zijn. In Nederland werkt het anders. In beginsel moeten de erfgenamen zelf de erfenis afwikkelen, tenzij de overledene een executeur heeft benoemd in zijn testament. De rechtbank houdt geen toezicht op de erfgenamen of de executeur. Alleen bij een beneficiaire aanvaarding heeft de rechtbank een beperkte rol bij de afwikkeling.

Ook de notaris heeft maar een beperkte rol bij de erfenis. Meestal is de notaris alleen nodig voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. Dat is een akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een door de erfgenamen benoemde gevolmachtigde zijn of een door de overledene benoemde executeur. De notaris houdt geen toezicht op de afwikkeling.

Dit betekent dat je als erfgenaam zelf de verdeling van de erfenis moet controleren. In sommige gevallen is een notariële akte vereist om de erfenis te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan een koopwoning of aandelen in een B.V. Deze bezittingen kun je alleen verdelen bij de notaris. De notaris moet daarbij onpartijdig zijn en alle erfgenamen goed voorlichten. In andere gevallen moet je dus zelf opletten of alles volgens de regels gaat . Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van geld, inboedel en voertuigen.

Hierna volgen drie rechten die je daarbij kunt inroepen

1. Verzwegen vermogen

Houdt een erfgenaam vermogen voor jou achter? In dat geval is er natuurlijk altijd sprake van een oneerlijke verdeling van de erfenis. Hierop staat een zware sanctie in het Burgerlijk Wetboek. Iemand die vermogen verzwijgt, verbeurt zijn aandeel daarin aan de andere erfgenamen. In plaats van alles krijg je voor straf helemaal niks meer. Denk bijvoorbeeld aan het verzwijgen van een geheime bankrekening in het buitenland.

oneerlijke verdeling erfenis

Laten de onderlinge verhoudingen te wensen over? Eis in dat geval altijd dat er een boedelbeschrijving wordt gemaakt. De executeur is dit verplicht op grond van de wet. De erfgenamen kunnen er toe verplicht worden door de kantonrechter. Ook is het mogelijk om de juistheid van de boedelbeschrijving “onder ede” te laten bevestigen. Dit kan bij de kantonrechter of bij de notaris. Met een boedelbeschrijving sta je een stuk sterker als je een beroep wilt doen op artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Heb je hier juridische hulp bij nodig? Lees dan vooral verder tot aan het einde van deze pagina voor een gratis tip.

2. Benadeling voor meer dan 25%

Is de erfenis al verdeeld en kom je er pas later achter dat het niet eerlijk is gegaan? Misschien kun je de verdeling in dat geval vernietigen. Dit kan als je voor meer dan een kwart bent benadeeld. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat een andere erfgenaam goederen heeft gekregen die achteraf veel meer waard blijken te zijn.

Worden er waardevolle roerende zaken verdeeld? Zoals bijvoorbeeld kunst, antiek of sieraden? Laat alles dan taxeren voordat je de erfenis verdeelt. Zit er een huis in de erfenis? Eis in dat geval dat er een taxatierapport wordt gemaakt door een lokale makelaar.

erfenis niet eerlijk verdeeld

Vernietiging heeft tot gevolg dat de erfenis opnieuw moet worden verdeeld. Heb jij bij de verdeling van de erfenis een bedrag ontvangen vanwege de overbedeling van een andere erfgenaam? Pas in dat geval op met het vernietigen van de verdeling. Want dit kan tot gevolg hebben dat jij een bedrag terug moet betalen.

3. Minimale rechten inroepen

Ben je het niet eens met de inhoud van het testament? Het kan zijn dat jouw minimale rechten zijn geschonden. Veel mensen zijn bekend met het begrip “legitieme portie”. Dit is het minimale bedrag waarop een onterfd kind aanspraak kan maken. Weinig mensen weten dat er meer van dit soort rechten bestaan:

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat betekent overbedeling bij een erfenis?

Overbedeling betekent dat de toedeling aan een erfgenaam groter is dan zijn erfdeel. Stel dat er twee erfgenamen zijn die ieder de helft erven van een huis. Als je het huis toedeelt aan één van beide erfgenamen is er sprake van overbedeling. Het is gebruikelijk dat die erfgenaam de andere erfgenaam daarvoor compenseert. In het geval van een huis kan de overbedeelde erfgenaam een bedrag uitkeren aan de onderbedeelde erfgenaam.

Wat is een onderbedelingsvordering?

Als één erfgenaam overbedeeld is, heeft de andere erfgenaam een vordering wegens onderbedeling. Het is gebruikelijk dat deze vordering direct wordt voldaan bij de verdeling. Het is ook mogelijk om dit bedrag schuldig te blijven. In dat geval maak je er dus een soort geldlening van met een bepaalde looptijd en eventueel een rentepercentage. Uiteraard kan dit alleen indien beide partijen er akkoord mee gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *