Ondervolmacht verlenen? Dit betekent het

Het is één van die woorden in het levenstestament waarvan mensen zich afvragen wat de betekenis is. Dat je gevolmachtigde een “ondervolmacht” mag verlenen, kan in de praktijk heel belangrijk zijn.

Wat is een ondervolmacht?

Misschien sta je op het punt om een algemene volmacht aan één van je kinderen te geven. Met die volmacht kan je kind bijvoorbeeld je woning verkopen op het moment dat jij naar het verpleeghuis gaat. Stel dat de overdracht bij de notaris op een datum is waarop je kind niet aanwezig kan zijn. Dit is een voorbeeld van een situatie waarin je kind als jouw gevolmachtigde een ondervolmacht kan verlenen aan een medewerker van de notaris. Een ondervolmacht betekent in dit geval dat je kind zelf algemeen gevolmachtigde blijft, maar een klein stukje van de volmacht tijdelijk overdraagt aan een ondergevolmachtigde.

Je kunt in je levenstestament ook bepalen dat de gevolmachtigde de volledige volmacht door mag geven aan een ander. Bijvoorbeeld als de gevolmachtigde ziek wordt en een vervanger moet zoeken. In dat geval valt de oorspronkelijke gevolmachtigde er tussen uit. Zelf spreek ik in dat geval liever van substitutie, wat een duur woord is voor iemand in je plaats stellen. In de praktijk worden de woorden ondervolmacht en substitutie wel door elkaar gebruikt. Daarom is het beter om te zeggen wat inhoudelijk de bedoeling is, om verwarring over de betekenis van de begrippen te voorkomen.

ondervolmacht verlenen

Moet je voor het opstellen van een ondervolmacht terug naar de notaris?

Nee, normaal gezien kun je een ondervolmacht regelen in een onderhandse akte. Maar dit betekent niet dat je zelf moet gaan knutselen. Wanneer je een ondervolmacht nodig hebt voor een rechtshandeling bij de notaris, dan wordt deze gemaakt door de notaris. Hetzelfde geldt voor je bank. Elke bank werkt met een eigen voorbeeld ondervolmacht.

Waarvoor dient een ondervolmacht bij de bank?

Stel je staat op het punt om in je levenstestament een algemene volmacht te geven aan je beide kinderen. Je doet dat uit voorzorg voor het geval dat je in de toekomst je eigen zaken niet meer kunt regelen. Op dit moment weet je nog niet welk kind later je bankrekening gaat beheren. En je wilt ook niet dat één van beide kinderen iets doet zonder dat de ander het weet. De oplossing hiervoor is dat je de kinderen gezamenlijk bevoegd maakt. Dit betekent dat de kinderen alles samen of in overleg moeten doen.

In de toekomst kunnen de kinderen samen naar de bank gaan en daar aangeven wie van beiden de bankzaken gaat regelen. Dit is mogelijk doordat in jouw levenstestament staat dat één van de kinderen bij de bank een ondervolmacht mag verlenen aan het andere kind. Het kind dat de ondervolmacht geeft, blijft zelf bevoegd. Het kind dat de ondervolmacht krijgt, mag de bankzaken zelfstandig regelen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een ondervolmacht?

Ondervolmacht betekent dat de gevolmachtigde de aan hem verleende bevoegdheid aan een ander verleent. Meestal gaat het om een algemeen gevolmachtigde die een tijdelijke, bijzondere ondervolmacht verleent aan iemand anders.

Wat is een bijzondere ondervolmacht?

Een bijzondere ondervolmacht houdt in dat een algemeen gevolmachtigde een beperkt deel van de volmacht (meestal tijdelijk) verleent aan een andere persoon. Hierbij kun je denken aan een bijzondere ondervolmacht aan een medewerker van een notariskantoor om een akte van levering te ondertekenen. De ondergevolmachtigde mag alleen die rechtshandeling verrichten en heeft verder geen bevoegdheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *