Onderhandse akte opstellen? Vermijd deze 5 fouten!

Bij het opstellen van een onderhandse akte kan er veel mis gaan. Dit zijn de 5 grootste fouten om te vermijden.

Wat is een onderhandse akte?

Een onderhandse akte is een door partijen zelf gemaakt en ondertekend document waarmee je iets kunt bewijzen. Een mooi voorbeeld is een arbeidscontract. Dit is een document dat de werkgever en werknemer zelf opstellen en ondertekenen. Daarmee heb je schriftelijk bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

onderhandse akte opstellen

1. Verkeerd label

Het komt vaak voor dat partijen een verkeerde titel boven een contract zetten. Of dat de titel van de overeenkomst wel klopt maar dat er in het contract nog een tweede, andere overeenkomst is “verstopt”. Een verkeerd label op een contract zetten, dat kan grote gevolgen hebben. Want voor veel contracten gelden verplichte wettelijke regels. Je kunt die regels niet omzeilen door iets anders boven het contract te zetten. Dit zijn een paar bekende voorbeelden:

 • Denk aan rechtszaken over ingehuurde ZZP’ers die feitelijk werknemer zijn. Gevolg: daardoor hebben zij opeens werknemersrechten.
 • Het schenken en terug lenen van geld, waarbij het geld op dezelfde dag een rondje maakt. Inhoudelijk gaat het om een papieren schenking, ook al staat dat er niet boven. Gevolg: de schenking had bij notariële akte gemoeten.
 • Het in gebruik geven van een onroerende zaak in ruil voor een tegenprestatie wordt ten onrechte niet als “huur” betiteld. Gevolg: de wettelijke regels voor verhuur zijn gewoon van toepassing.

2. Een handtekening te weinig

Soms mist er onder een contract een handtekening die wel nodig was. Dit kan tot gevolg hebben dat het contract helemaal niet geldig is of wel geldig maar vernietigbaar. Een paar voorbeelden:

 • Iemand verkoopt een huis dat voor 100% op zijn naam staat bij het kadaster. Toch had er nog een tweede persoon moeten tekenen. Bijvoorbeeld de echtgenoot omdat op grond van de wet zijn toestemming nodig is. Of de ex-echtgenoot omdat het huis in een gemeenschap van goederen zat die na de scheiding nog niet is verdeeld.
 • Een bestuurder van een stichting tekent een huurovereenkomst terwijl hij op grond van de statuten niet zelfstandig bevoegd is.
 • De directeur van een B.V. tekent een belangrijk contract en ziet over het hoofd dat hij daarvoor eerst goedkeuring van de aandeelhouder moet vragen.

3. Geen eigen kopie

Wanneer je wel eens een huis hebt gekocht of verkocht, dan weet je dat je meerdere exemplaren van de koopakte tekent. Veel makelaars maken de koopakte zelfs in viervoud. De verkoper en koper krijgen elk een exemplaar. De derde gaat naar de notaris en de vierde houdt de makelaar zelf. Bij het opstellen van een onderhandse akte is het belangrijk om er op te letten dat iedereen een eigen kopie krijgt. Denk er ook aan dat elke partij een handtekening zet op iedere pagina van elk exemplaar.

4. Zelf het model aanpassen

Bij het opstellen van een onderhandse akte gaan partijen vaak uit van een standaard invulmodel. Daar is niks op tegen. Denk bijvoorbeeld aan een huurcontract. Daarvoor kun je online modellen vinden die je zelf kunt invullen. Waar het mis gaat, is als partijen zelf clausules gaan schrappen of aanpassen. Een paar voorbeelden:

 • Partijen zien over het hoofd dat een standaard clausule in een model een afwijking kan zijn van de wettelijke regeling. Als je zo’n clausule schrapt, geldt opeens een andere regeling die niet in het contract staat maar in de wet.
 • Partijen zien over het hoofd dat er sprake kan zijn van dwingend recht, waardoor een aanpassing in het model ongeldig kan zijn.

5. Geen aandacht voor samenhang

Stel een B.V. heeft vier aandeelhouders. Van die vier heeft er één ook een arbeidscontract bij de B.V. Hoe zit het dan als die persoon ontslag neemt? Mag hij dan wel aandeelhouder blijven? En wie moeten dat eigenlijk met elkaar afspreken? Is dat een kwestie tussen de B.V. en de werknemer of tussen de aandeelhouders onderling?

Sluiten partijen meerdere contracten die met elkaar samenhangen? Dan is het een goed idee om er toch maar een advocaat bij te halen. Een advocaat kan je helpen met een:

 • Samenwerkingsovereenkomst.
 • Aandeelhoudersovereenkomst.
 • Raamovereenkomst.
 • Intentieovereenkomst.

Meer lezen?