Moeten alle erfgenamen tekenen bij verkoop huis?

Normaal gezien moeten alle erfgenamen tekenen bij de verkoop van een huis. Maar hierop zijn wel een paar belangrijke uitzonderingen. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Samen erfgenaam, samen afwikkelen

Het uitgangspunt is dat de erfgenamen samen eigenaar zijn van het huis en samen moeten tekenen voor de verkoop van een woning. Maar op deze hoofdregel zijn wel uitzonderingen.

  1. Er kan een executeur benoemd zijn.
  2. De rechter kan een vereffenaar benoemen.
  3. De erfgenamen kunnen een volmacht geven.
  4. Eén van de erfgenamen kan een vervangende machtiging krijgen van de rechter.

1. Er is een executeur benoemd

Heeft de overledene een testament gemaakt en is daarin een executeur benoemd? En is het nodig om het huis te verkopen? Bijvoorbeeld omdat de bank z’n geld terug wil? Of omdat er een aanslag erfbelasting ligt? Dan mag de executeur de woning zelfstandig verkopen. In dat geval is het fijn wanneer alle erfgenamen ook tekenen bij de verkoop van het huis maar ze moeten het niet. De executeur kan het ook alleen doen.

Is de persoon om wiens erfenis het gaat nog in leven en zie je al aankomen dat de verkoop een probleem wordt? Maak in dat geval dan een testament waarin je een afwikkelingsbewindvoerder benoemt. Voor meer info hierover, zie de link onderaan dit blog.

moeten alle erfgenamen tekenen bij verkoop huis

2. Vereffenaar

Is er geen executeur en lukt het de erfgenamen niet om er samen uit te komen? Dan kan de rechter een vereffenaar benoemen. Dit is ook een soort executeur, maar dus niet benoemd door de overledene. De vereffenaar kan net als de executeur overgaan tot verkoop van de woning.

3. Volmacht geven

De beste optie is natuurlijk dat de erfgenamen uit vrije wil een volmacht geven. Daarvoor zijn meerdere opties:

  • Een volledige volmacht voor de hele erfenis aan één van de erfgenamen of een buitenstaander.
  • Een beperkte volmacht, alleen voor de verkoop, aan één van de erfgenamen of een andere persoon.

Staat de volmacht op papier? Dan kan de woning met één handtekening worden verkocht en geleverd.

4. Machtiging vragen

Stel het huis staat al een tijdje te koop op Funda en er meldt zich een koper. De ene erfgenaam is akkoord met het bod maar de andere erfgenaam niet. De wet biedt hiervoor een uitkomst. Als er geen andere opties over zijn, dan kun je aan de rechter een machtiging vragen. Daarmee kan één erfgenaam het huis verkopen zonder een handtekening van de andere erfgenaam.

kan een erfgenaam de verkoop van een huis tegenhouden?

Dankzij dit artikel kan een erfgenaam de verkoop van een huis niet tegenhouden als daarvoor geen goede reden bestaat.

Notaris of advocaat nodig?

Voor optie 1 en 3 heb je een notaris nodig. Voor optie 2 en 4 heb je een advocaat nodig.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kan een erfgenaam de verkoop van het huis tegenhouden?

Ja, als jouw handtekening nodig is dan kun je weigeren om mee te werken. In dat geval kan een andere erfgenaam naar de rechter stappen. Is jouw handtekening niet nodig voor de verkoop? Dan moet je zelf in actie komen. Denk aan het geval dat de executeur het huis wil verkopen terwijl jij het zelf wilt overnemen. In dat geval kun jij naar de kantonrechter stappen.

Wie mag het huis verkopen na overlijden?

Het verschilt per erfenis wie bevoegd is om het huis te verkopen na overlijden. Is er geen executeur benoemd? Dan zijn de erfgenamen samen bevoegd. Eén erfgenaam kan een boedelvolmacht krijgen van de rest. Is er wel een executeur benoemd? Dan mag die het huis verkopen als dat nodig om de hypotheek of een andere schuld af te lossen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *