Moet je een erfenis opgeven in je aangifte inkomstenbelasting?

Het is een vraag die notarissen en executeurs vaak krijgen. Of de erfenis nog even op de rekening mag blijven staan tot na oud en nieuw. Want dan hoeft de erfgenaam de erfenis niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard klopt dit laatste niet. Ook een erfenis die je nog niet hebt, moet je gewoon opgeven aan de belastingdienst in je belastingaangifte. Maar daarop is nog wel één uitzondering.

Erfenis wel opgeven aan de belastingdienst

Krijg jij je aandeel in een erfenis pas op je rekening in het kalenderjaar na het jaar van overlijden? In dat geval moet je een erfenis gewoon vermelden in je belastingaangifte als Box 3 vermogen. Het heeft dus geen zin om de notaris of executeur te vragen om de erfenis later uit te betalen. Jouw aandeel in het saldo op de ervenrekening moet je dus opgeven aan de belastingdienst.

erfenis opgeven belastingdienst

Erfenis niet in je belastingaangifte vermelden

In één situatie hoef je een erfenis niet te vermelden in je aangifte inkomstenbelasting. Dat is het geval als er sprake is van “defiscalisatie”. Gaat de erfenis eerst naar de partner van je overleden ouder? Doordat er een vruchtgebruik op zit of doordat jij een niet-opeisbare vordering erft? In dat geval hoef je niks op te geven omdat de partner van je ouder het hele vermogen al opgeeft in Box 3. Dit systeem voorkomt een dubbele heffing. En het maakt het opgeven van een erfenis aan de belastingdienst een stuk eenvoudiger.

erfenis aangifte inkomstenbelasting

Meer lezen?