Mijn ex man is overleden waar heb ik recht op?

Wil je weten waar je recht op hebt als je ex man is overleden? Lees dan vooral verder want aan een paar van deze 6 tips heb je vast nog niet gedacht.

Mijn ex man is overleden waar heb ik recht op?

Gaat de erfenis van je overleden ex man naar je kind? En voelt het niet zo goed als jij hier nog een deel van claimt? Die zorg is niet terecht. Jij kunt nog recht hebben op een polis of een stuk van het pensioen dat sowieso nooit naar een kind gaat. Jouw rechten gaan in dat geval niet ten koste van je kind.

Ben ik nog erfgenaam van mijn ex man bij zijn overlijden?

Je kunt per ongeluk nog erfgenaam zijn van je ex man als je in zijn testament staat. Is er een testament gemaakt tijdens je huwelijk? Dan vervalt dit vanzelf en erf je dus niet meer. Maar een testament gemaakt vóór het huwelijk kan nog wel geldig zijn. Wil je weten of er een testament is? Check dan dit blog waarin we uitleggen hoe je daar achter komt.

mijn ex man is overleden waar heb ik recht op

Heb ik nog recht op de erfenis van mijn ex schoonouders?

Was je in gemeenschap van goederen getrouwd en is vóór of tijdens je huwelijk een schoonouder overleden? En stond er in het testament van die schoonouder geen privé clausule? Dan is die erfenis voor de helft van jou, ook als het nog niet is uitbetaald.

Heb ik recht op het pensioen van mijn ex man?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zul je bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat je pensioen bij een scheiding door de helft gaat. Minder bekend is dat er bij het overlijden van je ex nog een extra stuk van zijn pensioen naar jou kan gaan. Dit heet “bijzonder nabestaandenpensioen“. Vaak weten stellen niet wat ze hierover hebben afgesproken aan het begin of einde van hun relatie. Ook wordt wel eens vergeten om die afspraak door te geven aan het pensioenfonds. Dit is dus iets om nog even na te kijken in je convenant of te vragen aan het pensioenfonds van je overleden ex man.

Ben ik nog begunstigde op een polis van mijn ex?

Dit is iets wat je snel over het hoofd kunt zien. Veel stellen hebben samen een polis op elkaars leven bij de hypotheek. Maar je kunt ook een losse polis hebben waarvoor je elkaar hebt aangewezen. Zo’n polis kan er nog steeds zijn als jij of je ex man bij de scheiding in het huis is blijven wonen.

Check je convenant of je nog recht op hebt op iets

Bij de scheiding kun je in het convenant afspraken hebben gemaakt die pas bij overlijden worden uitgevoerd. Check dus altijd wat hier in staat, zodat je niks over het hoofd ziet. Het kan daarbij gaan om afspraken over het huis, geld, pensioen of ander bezit.

Moet ik de zaken regelen voor mijn kind bij het overlijden van mijn ex man?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex de erfenis moet afwikkelen als die naar de kinderen gaat. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of samenwonend. Dit stopt pas als je kind volwassen is. Dan moet je kind het zelf doen. In een speciaal testament kan je ex hebben geregeld dat jij niet degene bent die de erfenis gaat afwikkelen. Daarin kan ook staan dat jij geen recht hebt op het ouderlijk vruchtgenot.

Nabestaanden uitkering

Had je nog recht op alimentatie? Het kan zijn dat je hierdoor recht hebt op een uitkering van de SVB. Daarover kun je meer lezen op deze site.

Veelgestelde vragen:

Ben ik nog erfgenaam van mijn ex man bij zijn overlijden?

Je kunt per ongeluk nog erfgenaam zijn van je ex man als je in zijn testament staat. Is er een testament gemaakt tijdens je huwelijk? Dan vervalt dit vanzelf en erf je dus niet meer. Maar een testament gemaakt vóór het huwelijk kan nog wel geldig zijn. Wil je weten of er een testament is? Check dan dit blog waarin we uitleggen hoe je daar achter komt.

Artikel 4:52 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een beschikking, getroffen ten voordele van degene met wie de erflater op het tijdstip van het maken van de uiterste wil gehuwd was of reeds trouwbeloften gewisseld had, vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden.”

Heb ik nog recht op de erfenis van mijn ex schoonouders?

Was je in gemeenschap van goederen getrouwd en is vóór of tijdens je huwelijk een schoonouder overleden? En stond er in het testament van die schoonouder geen privé clausule? Dan is die erfenis voor de helft van jou, ook als het nog niet is uitbetaald.

Heb ik recht op het pensioen van mijn ex man?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zul je bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat je pensioen bij een scheiding door de helft gaat. Minder bekend is dat er bij het overlijden van je ex nog een extra stuk van zijn pensioen naar jou kan gaan. Dit heet bijzonder nabestaandenpensioen.

Moet ik alles regelen voor mijn kind bij het overlijden van mijn ex man?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex de erfenis moet afwikkelen als die naar de kinderen gaat. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of samenwonend. Dit stopt pas als je kind volwassen is. Dan moet je kind het zelf doen. In een speciaal testament kan je ex hebben geregeld dat jij niet degene bent die de erfenis gaat afwikkelen.