Mijn ex man is overleden, waar heb ik recht op?

Wil je weten waar je recht op hebt als je ex man is overleden? Lees dan vooral verder want aan een paar van deze rechten heb je vast nog niet gedacht.

Mijn ex man is overleden, waar heb ik recht op?

Je gaat er natuurlijk niet meer van uit dat je nog erfgenaam bent van je ex. Maar in de praktijk komt dit af toe wel voor. Meestal is de persoon in kwestie vergeten dat hij nog een testament had. Soms kiest een ex er bewust voor om het testament in stand te laten. En ik maak zelfs mee dat iemand juist een testament maakt om een ex aan te wijzen als erfgenaam.

Ook wanneer je geen erfgenaam bent, kun je nog wel rechten hebben als je ex partner overlijdt. Denk bijvoorbeeld aan de begunstiging op een verzekeringspolis of het recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Een vordering die je nog had op je ex kan opeisbaar worden door het overlijden. Of je kunt recht hebben op het ouderlijk vruchtgenot als je kinderen nog geen 21 jaar zijn.

Kan ik nog erfgenaam zijn van mijn ex man bij zijn overlijden?

Een testament dat je tijdens het huwelijk maakt, vervalt op grond van de wet automatisch bij een scheiding. Het is zeldzaam dat iemand na de scheiding nog een testament maakt en zijn ex er in zet als erfgenaam, maar het komt voor. Wat vaker gebeurt, is dat iemand nog een testament heeft van vóór het huwelijk. Want veel stellen wonen eerst samen voordat ze gaan trouwen. En dan is het gebruikelijk om een testament te maken. Dat testament vervalt niet op grond van de wet.

mijn ex man is overleden waar heb ik recht op

Het is dus altijd belangrijk om na het overlijden van je ex man te controleren wanneer hij voor het laatst een testament heeft gemaakt. Vervolgens wil je natuurlijk weten of je nog erfgenaam bent op grond van dat testament. Dit kun je navragen bij de notaris die het testament in bewaring heeft. Als je erfgenaam bent, dan heb je recht op een kopie van het testament.

Heb ik nog recht op de erfenis van de ouders van mij ex?

Was je getrouwd in gemeenschap van goederen en is één van je schoonouders overleden tijdens je huwelijk? In dat geval kan de erfenis in de gemeenschap van goederen zijn gevallen. Bij een scheiding wordt wel eens vergeten om de erfenis van de ouders aan één van beide exen toe te delen. Soms komt men daar pas jaren later achter op het moment dat er iemand overlijdt. Pak je convenant er nog eens bij en kijk wat daar in staat over eventuele erfenissen.

Heb ik recht op pensioen van mijn overleden ex man?

Het vermogen van de gemiddelde Nederlander bestaat vooral uit de overwaarde van zijn huis en zijn recht op ouderdomspensioen. Heb je het huis verdeeld bij de scheiding en zijn alle testamenten herroepen? Dan heb je bij het overlijden van je ex geen recht op het huis of de overwaarde. Maar bij het pensioen zit dat anders. Als je man overlijdt, erf je normaal gezien zijn pensioen. Dat noemen we nabestaandenpensioen. Als je uit elkaar gaat, kun je daar recht op houden. In dat geval noemen we het bijzonder nabestaandenpensioen. Je zou daar automatisch bericht van moeten krijgen. Maar voor de zekerheid kun je het convenant er nog eens bij pakken en bij het pensioenfonds informeren hoe het zit.

Ben ik nog begunstigde op een verzekeringspolis?

Stellen die samen een huis kopen, sluiten vaak een kruislingse overlijdensrisicoverzekering af. Dit houdt in dat je elkaars leven verzekert en bij overlijden een bedrag ontvangt. Daarmee kun je de hypotheek aflossen zodat je maandlasten omlaag gaan. Stellen die uit elkaar gaan, laten zo’n verzekering wel eens doorlopen. Dat kan vooral slim zijn als je samen kinderen hebt en geen pensioen opbouwt. De kruislingse verzekering compenseert je dan voor het feit dat je geen nabestaandenpensioen erft bij het overlijden van je ex. De verzekeraar krijgt geen bericht van de gemeente dat je ex man is overleden. Hier moet je dus zelf achteraan.

Vorderingen kunnen opeisbaar worden

Het komt weinig voor, maar je kunt bij de scheiding hebben afgesproken dat je nog een vordering hebt op je ex man. Bijvoorbeeld omdat hij het huis heeft overgenomen maar de overwaarde nog niet aan jou heeft uitgekeerd. Het is normaal om af te spreken dat zo’n vordering opeisbaar wordt bij overlijden. Want dan kan het huis worden verkocht en is er geen reden om de betaling nog langer uit te stellen. Ook voor andere goederen kun je een betalingsregeling hebben afgesproken.

Heb ik recht op ouderlijk vruchtgenot?

Als je nog thuiswonende kinderen hebt, kan het overlijden van je ex betekenen dat zowel je partneralimentatie als kinderalimentatie stopt. Hopelijk krijgen je kinderen in dat geval de erfenis van je ex en een wezenpensioen. Voor jou zelf is er hopelijk een bijzonder nabestaandenpensioen. Maar had je ex geen pensioen en moeten jullie leven van de erfenis? In dat geval heb jij tot de 21e verjaardag van je kinderen het ouderlijk vruchtgenot. Als je ex dat recht niet heeft uitgesloten in zijn testament, heb jij dus nog iets waar je aanspraak op kunt maken.

Moet ik alles regelen voor de kinderen als mijn ex overlijdt?

Als je kind nog minderjarig is, moet jij op grond van het ouderlijk gezag de erfenis van je ex afwikkelen en beheren. Dit is niet het geval wanneer je ex een testament heeft gemaakt en daarin iemand anders tot executeur en testamentair bewindvoerder heeft benoemd. In dat geval moet jij nog wel namens je kinderen controleren of die persoon alles netjes afwikkelt.

Nabestaanden uitkering

Ontving jij nog partneralimentatie op het moment dat je ex overleed? Dan heb je mogelijk recht op een nabestaandenuitkering van de SVB. Op deze pagina van de SVB kun je daar meer over lezen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Mijn ex man is overleden, waar heb ik recht op?

Je gaat er natuurlijk niet meer van uit dat je erfgenaam bent. Maar ook als je niet in het testament staat, kun je nog wel rechten hebben als je ex partner overlijdt. Denk bijvoorbeeld aan de begunstiging op een verzekeringspolis of het recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Een vordering die je nog had op je ex kan opeisbaar worden door het overlijden. Of je kunt recht hebben op het ouderlijk vruchtgenot als je kinderen nog geen 21 jaar zijn.

Heb ik recht op het pensioen van mijn overleden ex man?

Ja, als je ex man tijdens het huwelijk pensioen heeft opgebouwd dan is er een goede kans dat jij bij zijn overlijden recht hebt op bijzonder nabestaandenpensioen. Pak je convenant er nog eens bij en kijk wat je hebt afgesproken. Informeer daarna bij het pensioenfonds van je ex of je recht hebt op een uitkering.

Kan ik nog erfgenaam zijn van mijn ex man als hij overlijdt?

Een testament dat je tijdens het huwelijk maakt, vervalt automatisch na de scheiding. Een testament dat je vóór het huwelijk hebt gemaakt, kan nog wel geldig zijn. Check dus altijd of je ex een testament had. Bij de notaris die het laatste testament bewaart, kun je informeren of je erfgenaam bent. Als dat het geval is, heb je recht op een kopie van het testament.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *