Mijn ex man is overleden, waar heb ik recht op?

Wil je weten waar je recht op hebt als je ex man is overleden? Lees dan vooral verder want aan een paar van deze 6 tips heb je vast nog niet gedacht.

Mijn ex man is overleden, waar heb ik recht op?

Gaat de erfenis van je overleden ex man naar je kind? En voelt het niet zo goed als jij hier nog een deel van claimt? Die zorg is niet terecht. Jij kunt nog recht hebben op een uitkering van een polis of een pensioen zonder nadeel voor je kind.

Ben ik nog erfgenaam van mijn ex man bij zijn overlijden?

Je kunt per ongeluk nog erfgenaam zijn van je ex man als je in zijn testament staat. Is er een testament gemaakt tijdens je huwelijk? Dan vervalt dit vanzelf en erf je dus niet meer. Maar een testament gemaakt vóór het huwelijk kan nog wel geldig zijn.

mijn ex man is overleden waar heb ik recht op

Heb ik nog recht op de erfenis van de ouders van mijn ex?

Was je voor 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft je ex voor of tijdens het huwelijk geld geërfd? En stond er in het testament van je schoonouder geen privé clausule? Dan is de helft daarvan voor jou, ook als de erfenis nog niet is uitbetaald.

Heb ik recht op pensioen van mijn overleden ex man?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zal je na de scheiding bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat het pensioen door de helft gaat. Minder bekend is dat de helft die je ex man zelf heeft gehouden ook nog naar jou kan gaan als hij overlijdt. Dit heet “bijzonder nabestaandenpensioen“. Op die manier heb je dus nog recht op het pensioen van je overleden ex man. Vaak weten stellen niet wat ze hierover hebben afgesproken aan het begin of einde van hun relatie. Ook wordt wel eens vergeten om die afspraak door te geven aan het pensioenfonds. Dit is dus iets om nog even na te kijken in je convenant of te vragen aan het pensioenfonds.

Ben ik nog begunstigde op een polis van mijn ex?

Dit is iets wat je snel over het hoofd kunt zien. Veel stellen hebben samen een polis op elkaars leven bij de hypotheek. Maar je kunt daarvoor ook een losse polis hebben afgesloten. Zo’n polis kan er nog steeds zijn als jij of je ex man bij de scheiding in het huis is blijven wonen.

Check je convenant of je nog recht op hebt op iets

Bij de scheiding kun je in het convenant afspraken hebben gemaakt die pas bij overlijden worden uitgevoerd. Check dus altijd wat hier in staat, zodat je niks over het hoofd ziet. Het kan daarbij gaan om afspraken over het huis, geld, pensioen of ander bezit.

Moet ik de zaken regelen voor mijn kind bij het overlijden van mijn ex man?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex de erfenis moet afwikkelen als die naar de kinderen gaat. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of samenwonend. Dit stopt pas als je kind 18 jaar is. In een testament kan je ex hebben geregeld dat iemand anders de erfenis afwikkelt. Er kan ook in staan dat jij geen recht hebt op het vruchtgenot van de erfenis.

Nabestaanden uitkering

Had je nog recht op alimentatie? Het kan zijn dat je hierdoor recht hebt op een uitkering van de SVB. Daarover kun je meer lezen op deze site.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Ben ik nog erfgenaam van mijn ex man bij zijn overlijden?

Je kunt per ongeluk erfgenaam zijn van je ex man als je nog in zijn testament staat. Is er een testament gemaakt tijdens je huwelijk? Dat vervalt dit vanzelf en dan erf je dus niet meer. Maar een testament gemaakt vóór het huwelijk kan nog wel geldig zijn.

In dit blog leg ik uit hoe je er achter komt of er een testament is.

Artikel 4:52 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een beschikking, getroffen ten voordele van degene met wie de erflater op het tijdstip van het maken van de uiterste wil gehuwd was of reeds trouwbeloften gewisseld had, vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden.”

Heb ik recht op de erfenis van de ouders van mijn ex?

Was je voor 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft je ex voor of tijdens het huwelijk geld geërfd? En stond er in het testament van je schoonouder geen privé clausule? Dan is de helft daarvan voor jou, ook als de erfenis nog niet is uitbetaald.

Check ook de uitleg over de privé clausule.

Heb ik recht op pensioen van mijn overleden ex man?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zal je na de scheiding bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat het pensioen door de helft gaat. Minder bekend is dat de helft die je ex man zelf heeft gehouden ook nog naar jou kan gaan als hij overlijdt. Dit heet “bijzonder nabestaandenpensioen”. Op die manier heb je dus nog recht op het pensioen van je overleden ex man.

Moet ik alles regelen voor mijn kind als mijn ex man overlijdt?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex de erfenis moet afwikkelen als de kinderen nog niet volwassen zijn. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of samenwonend. Dit stopt pas als je kind 18 jaar is.

Lees daarom ook het blog over hoe je in een testament kunt regelen dat iemand anders de erfenis afwikkelt.