Mag je met een vruchtgebruik de erfenis opmaken?

De inhoud van het testament bepaalt of je op grond van het vruchtgebruik de erfenis mag opmaken of niet. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Wanneer is er sprake van vruchtgebruik?

Vruchtgebruik heb je in meerdere soorten en maten:

  1. In een testament kan staan dat de kinderen erfgenaam zijn en de langstlevende het vruchtgebruik heeft.
  2. Maar er kan ook in staan dat de langstlevende alleen een recht van gebruik en bewoning heeft. Dat lijkt op vruchtgebruik maar het geeft minder rechten.
  3. Een langstlevende kan onterfd zijn en aanspraak maken op het wettelijke recht op vruchtgebruik.

1. Mag je met een testamentair vruchtgebruik de erfenis opmaken?

Is er sprake van een recent testament waarin een onbeperkt vruchtgebruik is opgenomen van de hele erfenis? In dat geval mag de langstlevende op grond van het testament de hele erfenis opmaken. Je kunt dit herkennen aan de woorden “beschikken, vervreemden, bezwaren en verteren”. Als deze woorden er in staan, dan mag de vruchtgebruiker alles opmaken. Hier vind je de wettelijke regels voor een testamentair vruchtgebruik.

2. Mag je met een recht van gebruik en bewoning de erfenis opmaken?

Nee, met alleen een recht van gebruik en bewoning kun je niet het huis verkopen en de opbrengst verteren. Dat kan alleen wanneer je een ruim vruchtgebruik erft.

recht van gebruik en bewoning erfenis opmaken

3. Mag je de erfenis verteren als je aanspraak maakt op het wettelijk vruchtgebruik?

Een onterfde partner kan soms een beroep doen op de “andere wettelijke rechten”. Eén daarvan is het recht van vruchtgebruik op de woning. Ook een vruchtgebruik op de rest van de erfenis is mogelijk als de langstlevende geen eigen inkomen heeft. Met dit wettelijke vruchtgebruik mag je de erfenis alleen opmaken met toestemming van de kantonrechter.

vruchtgebruik erfenis opmaken

Meer lezen?