Levenstestament wel of niet registreren?

Het is niet verplicht om je levenstestament te laten registreren. Toch doen de meeste mensen het wel. Niet omdat ze er bewust voor kiezen, maar omdat de notaris er standaard op aanstuurt. Ik denk dat de notaris daar gelijk in heeft. Registratie is gewoon verstandig. In dit blog ontdek je wat het inhoudt.

Wat houdt het registreren van een levenstestament in?

Na het ondertekenen van een akte bewaart de notaris het origineel in de kluis van het kantoor. Je ontvangt zelf alleen een kopie. Die kopie noemen we ook wel een “afschrift” van de akte. Wat veel mensen niet weten, is dat er één uitzondering is op deze regel. Van een volmacht mag de notaris het origineel meegeven en een kopie bewaren in de kluis. Een levenstestament is een volmacht. Je zou dus het origineel mee kunnen nemen. Dat lijkt me echter geen goed idee. De kans is veel te groot dat je het origineel kwijtraakt.

levenstestament registreren

Dat je stukken kwijt kunt raken, is ook de reden dat het CLTR bestaat. De afkorting CLTR staat voor het Centraal Levenstestamentenregister. Dit register heeft geen wettelijke basis. Het is door het notariaat bedacht en lijkt op het CTR, het Centraal Testamentenregister. Dat register heeft wel een wettelijke basis. Bij het CLTR of het CTR kan iedere notaris checken of iemand een levenstestament of testament heeft en welke notaris het bewaart.

Heeft registratie van je levenstestament zin?

Bij een testament is registratie wettelijk verplicht. Dit is een kwestie van algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat iemand overlijdt en een koophuis nalaat. Het CTR zorgt voor rechtszekerheid omdat het een fluitje van een cent is om het laatste testament boven water te krijgen. Bij een levenstestament is dat veel minder belangrijk. Als niet duidelijk is of iemand een gevolmachtigde heeft, is het altijd nog mogelijk om een bewind of curatele aan te vragen. Er is dus een vangnet.

Het voordeel van registratie van je levenstestament is vooral je eigen persoonlijke belang. Als er een conflict ontstaat tussen je kinderen of andere familieleden, is er een manier om vast te stellen waar je laatste levenstestament ligt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je niet meer wilsbekwaam bent en kind A een afschrift vindt van je levenstestament waarin kind B tot gevolmachtigde is benoemd. Kind A zou dat afschrift zoek kunnen maken. Kind B kan er dankzij de registratie achter komen waar het origineel ligt en een nieuwe kopie opvragen.

Wat zijn de nadelen van registratie?

Je zou af kunnen zien van registratie uit privacy overwegingen. In dat geval vergis je je in wat het registreren van een levenstestament inhoudt. Het CLTR kan alleen worden ingezien door notarissen. Bij het register is niet bekend wat er in je levenstestament staat. De registratie houdt dus niet in dat de inhoud openbaar wordt.

Opmerkelijk genoeg is er nog een tweede vorm van registratie die de inhoud van de akte wel deelt met anderen. En die registratie is wettelijk verplicht. De notaris deelt de inhoud van alle akten (behalve een testament) met de belastingdienst. De overheid weet dus dat jij een levenstestament hebt en wat daar in staat. Dit staat los van de keuze voor inschrijving bij het CLTR.

De kosten van registratie zijn maar een klein deel van de totale rekening van je levenstestament. Dit zou dus geen reden moeten zijn om het niet te doen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Is het verplicht om een levenstestament te laten registeren?

De registratie van je levenstestament bij de belastingdienst is verplicht maar het registreren van je levenstestament bij het CLTR is optioneel.

Betekent registratie dat de inhoud van een levenstestament openbaar wordt?

Nee, het Centrale curatele- en bewindregister is wel openbaar maar het Centraal Levenstestamentenregister is niet openbaar. De inhoud van je levenstestament komt dus niet op straat te liggen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *