Levenstestament herroepen kan met dit stappenplan

In Nederland zijn er inmiddels meer dan een miljoen levenstestamenten gemaakt. In zo’n levenstestament geef je een bijna onbeperkte volmacht aan je vertrouwenspersoon. Als het vertrouwen wegvalt, wil je de volmacht kunnen intrekken. Gelukkig heb je altijd het recht om je levenstestament te herroepen. In dit blog ontdek je hoe het werkt.

Je kunt een volmacht altijd intrekken

Het onderwerp levenstestament is niet in de wet geregeld. Dit kun je als een voordeel zien. Er is een grote vrijheid om zelf de inhoud van je levenstestament te bepalen. Het belangrijkste onderdeel van je levenstestament is de zogenoemde “algemene” volmacht. Met dit begrip wordt bedoeld dat de volmacht op alle mogelijke rechtshandelingen ziet. Het onderwerp volmacht is wel in de wet geregeld. Onder andere staat in de wet dat je een volmacht altijd kunt herroepen.

levenstestament herroepen

Je moet wilsbekwaam zijn om een levenstestament te kunnen maken. Als je niet meer in staat bent om je wil te bepalen, kun je geen volmacht verlenen. Hetzelfde geldt voor de herroeping van je levenstestament. Als je niet meer wilsbekwaam bent, kun je de volmacht niet intrekken. Gelukkig is er in dat geval nog wel een andere manier om in te grijpen. Als de gevolmachtigde misbruik maakt van de volmacht, kan een familielid van de volmachtgever een bewind aanvragen bij de kantonrechter.

Stappenplan levenstestament herroepen

Er is een belangrijk verschil tussen de herroeping van een testament en de herroeping van een levenstestament. Beiden zijn notariële akten. Het maken van een testament en een levenstestament kan alleen bij de notaris. Maar het herroepen werkt op een andere manier. Een testament herroepen kan alleen door een nieuw testament te maken. Je levenstestament herroepen kan ook zonder een nieuw levenstestament te maken.

Vooral als er een conflict is over het levenstestament, is het belangrijk om de volmacht op de juiste manier in te trekken.

  1. Deel aan de gevolmachtigde mee dat je de volmacht herroept. Bevestig dit per e-mail en/of brief. Heb je een afschrift van de akte aan de gevolmachtigde gegeven? Vraag dit afschrift dan terug.
  2. Het originele levenstestament ligt bij de notaris in de kluis. Stuur een brief aan de notaris met het verzoek om de herroeping aan te tekenen op de originele akte.
  3. Was het levenstestament geregistreerd bij het Centraal Levenstestamentenregister? Vraag de notaris dan om de intrekking in te schrijven in het register.
  4. Vernietig alle afschriften en kopieën van het levenstestament.
  5. Was de volmacht al in gebruik? Bijvoorbeeld bij de bank? Stel de betreffende instanties dan op de hoogte van de herroeping.
  6. Niet verplicht maar wel verstandig: maak een nieuw levenstestament en wijs daarin een andere gevolmachtigde aan.
volmacht intrekken

Herroeping volmacht publiceren

In extreme gevallen kun je de herroeping van de volmacht laten publiceren. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de gevolmachtigde de herroeping negeert en dus gebruik maakt van een volmacht die niet meer bestaat. Publicatie heeft tot gevolg dat de herroeping ook jegens derden werkt. Heeft de gevolmachtigde na de publicatie onbevoegd een handtekening gezet? Dan ben je daar als volmachtgever niet aan gebonden.

Gelukkig is de herroeping van een levenstestament zeldzaam. De meeste mensen denken goed na voordat ze een gevolmachtigde kiezen. Daardoor is de kans klein dat je er spijt van krijgt. Maar gebeurt dat toch, dan zit je er dus niet aan vast.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *