Lening omzetten in schenking, 4 dingen om op te letten!

Bij het omzetten van een lening aan je kind in een schenking kan er nog aardig wat mis gaan. Dit zijn de belangrijkste punten om op te letten.

Kun je een lening aan een kind omzetten in een schenking?

Ja, een lening aan een kind kun je omzetten in een schenking. Juridisch noemen we dat “kwijtschelden”. Je kunt de hele schuld in één keer laten vervallen of in kleine jaarlijkse delen. Het is verstandig om dit altijd op papier zetten. Daarmee voorkom je gedoe tussen de kinderen bij het afwikkelen van de erfenis. Als het op papier staat, is het duidelijk.

Moet je het omzetten van een lening in een schenking melden bij de belastingdienst?

Dat ligt aan de hoogte van de lening en de schenking. De belastingdienst ziet het omzetten van een lening in een schenking als een belastbare gift. Als je van iemand in één kalenderjaar meer krijgt dan de vrijstelling, dan moet je daarvan aangifte doen en schenkbelasting betalen.

lening omzetten in schenking

Waar moet je op letten bij het omzetten van een schuld in een gift?

Dit zijn de belangrijkste 4 punten om in de gaten te houden:

  1. Denk er aan om aangifte te doen voor de schenkbelasting als je meer geeft dan de vrijstelling. Dit moet vóór 1 maart van het volgende jaar. Het is dus niet voldoende om de bedragen in je aangifte inkomstenbelasting aan te passen. Een aparte aangifte is nodig.
  2. Heb je geld geleend aan meerdere personen? Bijvoorbeeld aan je kind en schoonkind? Of aan je kind en zijn of haar zakelijke compagnons? Laat dan goed vastleggen wie je wilt bevoordelen en wie niet. Het is niet voldoende om je bedoeling als ouders en kind vast te leggen. Laat ook het schoonkind of de compagnon er voor tekenen dat je kind dit geld terug krijgt als ze uit elkaar gaan.
  3. Pas op met een gemeenschap van goederen. Het afboeken van de vordering op je kind is ook in het voordeel van je schoonkind als je dit niet goed vastlegt. Als ouders kun je een privéclausule van toepassing verklaren. Laat je kind en schoonkind ook vastleggen dat er een vergoedingsrecht ontstaat. Vraag aan een notaris of het nodig is om daarvoor huwelijkse voorwaarden te maken.
  4. Heb je nog meer kinderen? Leg dan goed vast of ze de gift wel of niet moeten verrekenen bij je overlijden. Zie de link hieronder voor meer info.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kan je een lening omzetten in een schenking?

Ja, het is mogelijk om een vordering op je kind kwijt te schelden. Als het bedrag hoger is dan de vrijstelling, dan moet je kind daar wel belasting over betalen.

Kan ik mijn kind een renteloze lening geven?

Ja, juridisch is het geen probleem om een renteloze lening aan je kind te geven. Maar fiscaal kan de belastingdienst het zien als een belaste gift.

Artikel 15 lid 1 Successiewet: “Van een geldlening die geen rente draagt, of een rente draagt die lager is dan het percentage, bedoeld in artikel 21, veertiende lid, en welke lening rechtens dan wel in feite direct opeisbaar is of dat op enig moment wordt, wordt de schuldeiser vanaf de dag waarop de lening opeisbaar wordt voor de toepassing van deze wet geacht van dag tot dag een vruchtgebruik aan de schuldenaar te hebben geschonken.”

Hoeveel geld mag je lenen aan je kind?

Je mag zoveel geld lenen aan je kind als je wilt. Er is geen wettelijke grens aan de hoogte van een lening binnen de familie. Maar bij een hoge lening is de kans wel groter dat de belastingdienst gaat kijken naar de voorwaarden. Als deze zeer gunstig zijn voor je kind, dan kan de fiscus daar een schenking in zien.

Wat is de minimale rente bij een onderhandse lening?

Bij een onderhandse lening hoor je een marktconforme rente af te spreken. Een niet marktconforme rente kan een belastbare schenking zijn. Op grond van de Successiewet geldt bij een “rechtens dan wel in feite direct opeisbare” onderhandse lening dat de minimale rente 6% is. Maar dit percentage is bijna nooit van toepassing. Want de meeste leningen hebben een langere looptijd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *