Lening omzetten in schenking, 4 dingen om op te letten!

Bij het omzetten van een lening aan je kind in een schenking kan er nog aardig wat mis gaan. Dit zijn de belangrijkste punten om op te letten.

Kun je een lening aan een kind omzetten in een schenking?

Ja, een lening aan een kind kun je omzetten in een schenking. Juridisch noemen we dat “kwijtschelden”. Je kunt de hele schuld in één keer laten vervallen of in kleine jaarlijkse delen. Het is verstandig om dit altijd op papier zetten. Daarmee voorkom je gedoe tussen de kinderen bij het afwikkelen van de erfenis. Als het op papier staat, is het duidelijk.

Moet je het omzetten van een lening in een schenking melden bij de belastingdienst?

Dat ligt aan de hoogte van de lening en de schenking. De belastingdienst ziet het omzetten van een lening in een schenking als een belastbare gift. Als je van iemand in één kalenderjaar meer krijgt dan de vrijstelling, dan moet je daarvan aangifte doen en schenkbelasting betalen.

lening omzetten in schenking

Waar moet je op letten bij het omzetten van een schuld in een gift?

Dit zijn de belangrijkste 4 punten om in de gaten te houden:

  1. Denk er aan om aangifte te doen voor de schenkbelasting als je meer geeft dan de vrijstelling. Dit moet vóór 1 maart van het volgende jaar. Het is dus niet voldoende om de bedragen in je aangifte inkomstenbelasting aan te passen. Een aparte aangifte is nodig.
  2. Heb je geld geleend aan meerdere personen? Bijvoorbeeld aan je kind en schoonkind? Of aan je kind en zijn of haar zakelijke compagnons? Laat dan goed vastleggen wie je wilt bevoordelen en wie niet. Het is niet voldoende om je bedoeling als ouders en kind vast te leggen. Laat ook het schoonkind of de compagnon er voor tekenen dat je kind dit geld terug krijgt als ze uit elkaar gaan.
  3. Pas op met een gemeenschap van goederen. Het afboeken van de vordering op je kind is ook in het voordeel van je schoonkind als je dit niet goed vastlegt. Als ouders kun je een privéclausule van toepassing verklaren. Laat je kind en schoonkind ook vastleggen dat er een vergoedingsrecht ontstaat. Vraag aan een notaris of het nodig is om daarvoor huwelijkse voorwaarden te maken.
  4. Heb je nog meer kinderen? Leg dan goed vast of ze de gift wel of niet moeten verrekenen bij je overlijden. Zie de link hieronder voor meer info.

Meer lezen?