De legitieme portie en onroerend goed, wat is het waard?

De legitieme portie en onroerend goed, het zijn geen beste vrienden. De waarde van de woning staat stevig in de top 3 van problemen bij het bepalen van de legitieme portie. Omdat de wet er niet veel over zegt, is het aan de rechter om het erfrecht op dit punt aan te vullen. In dit blog leg ik uit wat er in de wet staat en hoe de rechter daarover denkt. Bekijk ook even de video met tips hieronder:

Meer video’s over de legitieme portie vind je op mijn YouTube kanaal.

Hoe gaat de fiscus om met een woning in de erfenis?

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” Bij de waarde van de woning gaat deze slogan van de fiscus zeker op. Sinds 2010 staat er in de wet dat voor de erfbelasting altijd de WOZ waarde geldt. Hierover valt dus niet meer te praten met de fiscus. Als je het niet eens bent met die waarde, dan kun je alleen maar klagen bij de gemeente. Normaal moet dat aan het begin van het jaar als je de aanslag krijgt. Maar wie een huis erft, mag ook later in het jaar bezwaar maken.

Wat zegt het erfrecht over de legitieme portie en onroerend goed?

Voor de erfbelasting is het duidelijk welke waarde er geldt, maar voor het erfrecht is dat niet het geval. De wet heeft het bij de legitieme portie wel 30 keer over de “waarde” maar nooit samen met de woorden “woning” of “onroerend goed”. Het komt er dus op neer dat een huis waard is wat een gek er voor geeft. Maar niemand verkoopt een huis binnen een week in de staat waarin het is geërfd. Komt de erfgenaam er niet uit met een onterfd kind, dan kun je dit via een advocaat aan de rechter voorleggen. De rechter vindt in zo’n geval dat de waarde op een eerlijke manier moet worden geschat door een deskundige.

legitieme portie onroerend goed

Wat zegt de rechter over de waarde van onroerend goed voor de legitieme portie?

Zit jouw geval er niet bij? Gemiddeld doet de rechter elke week een uitspraak over de legitieme portie. Op deze site kun je zoeken in meer dan 500 uitspraken over dit onderwerp.

Wat kun je het beste doen als erfgenaam?

Voor de erfgenaam maakt het uit of het onterfde kind zich meteen meldt of niet. Doet hij snel een beroep op zijn kindsdeel? Stel dan voor om de woning te laten taxeren door een makelaar. Vraag het onterfde kind om drie lokale makelaars voor te stellen waaruit jij één mag kiezen. Of jij stelt er drie voor en je laat het kind kiezen. Het onterfde kind heeft 5 jaar de tijd om zijn deel op te eisen. Hoor je niets op korte termijn? Laat dan zelf de woning taxeren in de staat waarin je die hebt geërfd. Vraag de makelaar om een lang rapport met veel foto’s. Daarmee sta je veel sterker als het kind zich jaren later toch meldt.

Wat kun je het beste doen als onterfd kind?

Als onterfd kind sta je met 1-0 achter. Je weet niks en bepaalt niet wat er gebeurt. Maar daar kun je wel wat aan doen. Zorg dat je zoveel mogelijk informatie krijgt, zodat je een plan kunt maken. Dit zijn de stappen die je als onterfd kind kunt nemen om je deel te krijgen. Als je zelf wilt uitzoeken wat de woning waard is, dan heb je daarvoor een paar opties die (bijna) niks kosten:

Voordat je zelf bezig gaat, kun je het beste de erfgenaam vragen om een voorstel te doen. Maar pas wel op voordat je akkoord gaat met een taxatie. Want als de woning kort daarna voor een hogere prijs wordt verkocht, dan krijg jij niks van dat extra bedrag.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe gaat de fiscus om met een woning in de erfenis?

Sinds 2010 staat er in de wet dat voor de erfbelasting altijd de WOZ waarde geldt. Hierover valt dus niet meer te praten met de fiscus. Als je het niet eens bent met die waarde, dan kun je alleen maar klagen bij de gemeente. Helaas geldt de WOZ waarde alleen voor de erfbelasting en niet voor de legitieme portie.

Wat zegt de wet over de legitieme portie en onroerend goed?

Voor de erfbelasting geldt de WOZ waarde, maar voor het erfrecht is dat niet het geval. De wet heeft het bij de legitieme portie wel 30 keer over de “waarde” maar nooit samen met de woorden “woning” of “onroerend goed”. Het komt er dus op neer dat een huis waard is wat een gek er voor geeft. Maar niemand verkoopt een huis binnen een week in de staat waarin het is geërfd.

In dit blog bespreek ik een aantal uitspraken van de rechter over welke waarde eerlijk is.

Wat vindt de rechter van de waarde van een woning bij de legitieme portie?

Gemiddeld doet de rechter elke week een uitspraak over de legitieme portie. Daardoor kun je online zoeken in honderden recente uitspraken!

In dit blog vind je een paar van die uitspraken, met een aantal tips.

Wat kun je doen bij een conflict over de waarde van onroerend goed voor de legitieme portie?

In mijn blog leg ik van beide kanten (de erfgenaam en het onterfde kind) uit hoe je dit het beste kunt aanpakken. Voor de erfgenaam maakt het uit of het onterfde kind zich meteen meldt of pas later. En voor het onterfde kind is vooral van belang hoe je meer te weten komt zodat je een plan kunt maken.

Check ook de stappen die je als onterfd kind kunt zetten om je deel te krijgen.