Hoe groot is de legitieme portie van een kleinkind?

In dit blog leg ik uit wanneer een kleinkind in het erfrecht een legitieme portie krijgt. Check ook mijn andere blogs over onterving en de legitieme portie (overzicht onderaan deze pagina).

Wanneer gaat de erfenis van grootouders naar een kleinkind?

Bij het overlijden van een kind gaat de erfenis van grootouders op grond van het erfrecht naar het kleinkind. Maar dit hoeft niet. Als grootouders kun je er ook voor kiezen om een kleinkind niet zijn wettelijk erfdeel te geven.

erfrecht kleinkind

Mag je van het erfrecht een kleinkind onterven?

Ja, dat kan. Voor het onterven van een kleinkind kun je veel redenen hebben. Meestal zal er sprake zijn van ruzie of is er helemaal geen contact. Maar ook schulden of andere problemen kunnen hiervoor een reden zijn. In 2003 is het erfrecht veranderd. Hierdoor heb je het onterfde kleinkind niet meer nodig voor het afwikkelen van de erfenis.

Wanneer heeft een onterfd kleinkind recht op een legitieme portie?

Een kleinkind heeft recht op een legitieme portie als het zonder testament wel erfgenaam was geweest.

legitieme portie kleinkind

Jaap en Rita hebben één zoon, Richard, en één kleinzoon, Frank. Jaap overlijdt in 2020 en heeft Rita tot erfgenaam benoemd. Richard en Frank zijn dus onterfd. Alleen Richard heeft recht op een legitieme portie want Frank was ook zonder testament geen erfgenaam geweest.

Richard overlijdt in 2021 en daarna overlijdt ook zijn moeder Rita in 2022. Rita heeft een goed doel tot erfgenaam benoemd. Richard en Frank zijn onterfd. Zonder testament was Frank de erfgenaam geweest. Nu heeft hij als kleinkind dus wel recht op een legitieme portie.

kleinkind onterven

Hoe groot is de legitieme portie van een kleinkind in een erfenis?

De legitieme portie van je kind gaat niet altijd door plaatsvervulling naar je kleinkind. Je kleinkind moet zelf recht hebben gehad op een erfdeel. De legitieme is de helft daarvan. Stel dat één kleinkind niks wil, dan krijgt het andere kleinkind dat deel er niet bij. In het voorbeeld hierna leg ik uit hoe dat werkt.

Harry is gescheiden en hij heeft zijn zoon Gerard onterfd. Alles gaat naar een goed doel. Gerard wil zijn legitieme portie wel hebben en krijgt daardoor de helft van de erfenis.

Maar wat als Gerard vóór Harry was overleden en twee kinderen had. Kleinzoon Nick wil niks hebben maar kleindochter Brenda claimt wel haar deel. Zij krijgt hierdoor een kwart van de erfenis. Het kwart van Nick krijgt zij er dus niet bij. Dat gaat naar het goede doel.

erfenis kleinkind

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wanneer gaat de erfenis van grootouders naar een kleinkind?

Bij het overlijden van een kind gaat de erfenis van grootouders op grond van het erfrecht naar het kleinkind. Maar dit hoeft niet. Als grootouders kun je er ook voor kiezen om een kleinkind niet zijn wettelijk erfdeel te geven.

In dit blog leg ik met voorbeelden uit hoe “plaatsvervulling” werkt.

Artikel 4:10 en 4:12 Burgerlijk Wetboek:
“De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde … de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen… De afstammelingen van een kind … worden bij plaatsvervulling geroepen … Plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaan … “

Mag je van het erfrecht een kleinkind onterven?

Ja, dat kan. Voor het onterven van een kleinkind kun je veel redenen hebben. Meestal zal er sprake zijn van ruzie of is er helemaal geen contact. Maar ook schulden of andere problemen kunnen hiervoor een reden zijn. In 2003 is het erfrecht veranderd. Hierdoor heb je het onterfde kleinkind niet meer nodig voor het afwikkelen van de erfenis.

In dit blog leg ik uit of (groot)ouders jou kunnen onterven.

Wanneer heeft een onterfd kleinkind recht op een legitieme portie?

Een kleinkind heeft recht op een legitieme portie als het zonder testament wel erfgenaam was geweest.

Artikel 4:63 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
“Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn.”

Hoe groot is de legitieme portie van een kleinkind in een erfenis?

De legitieme is de helft van het normale erfdeel. Je kleinkind moet dus zelf recht hebben gehad op een erfdeel. Stel dat één kleinkind niks wil dan krijgt het andere kleinkind dat deel er niet bij.

In dit blog leg ik met simpele voorbeelden uit hoe groot de legitieme portie van een kleinkind is.