Moet je over de legitieme portie erfbelasting betalen?

In dit blog leggen we uit hoe het zit met de erfbelasting over je legitieme portie. Check hier ook onze andere blogs over over je rechten als je onterfd bent!

Gaat er van je legitieme portie erfbelasting af?

Ja, ook over de legitieme betaal je belasting. Je bent geen erfgenaam maar jouw portie krijg je wel “krachtens erfrecht”. Daarom gaat er een deel naar de belastingdienst.

legitieme portie belastingdienst

Hoe hoog is de erfbelasting over je legitieme portie?

Bij de legitieme portie krijg je dezelfde vrijstelling en hetzelfde tarief als een kind dat wel erfgenaam is. Daarbij maakt het uit of je het meteen krijgt of pas als je laatste ouder overlijdt. Hierna leggen we dat verschil uit met twee voorbeelden.

Frits heeft geen partner en laat bij zijn overlijden € 100.000 na. Hij heeft zijn zoon Gerard onterfd dus alles gaat naar zijn andere zoon Richard. Gerard heeft als onterfd kind recht op € 25.000. De andere € 75.000 is dus voor Richard. Beiden hoeven over de eerste € 20.946 geen erfbelasting te betalen. Daarboven geldt een tarief van 10 %. Beide zonen moeten dus belasting betalen over hun deel.

Arie en Bianca zijn 68 jaar en hebben twee dochters, Charlotte en Denise. Het totale vermogen is € 300.000. Denise is onterfd en Arie overlijdt als eerste. De hele erfenis gaat naar zijn partner Bianca. Wanneer Denise als onterfd kind een beroep doet op haar legitieme portie, dan heeft zij van Bianca € 25.000 tegoed. Dit bedrag krijgt zij pas wanneer Bianca overlijdt. Daarom krijgt ze van de belastingdienst een korting. Hierdoor hoeft zij geen belasting betalen. Een mooie meevaller dus.

Wie betaalt de erfbelasting over de legitieme portie?

De erfbelasting over je legitieme portie wordt betaald door de executeur of de partner van je overleden ouder. Op het moment dat je jouw deel krijgt, ontvang je dus een netto bedrag omdat de erfbelasting er al af is.

legitieme portie erfbelasting

Veelgestelde vragen:

Gaat er van je legitieme portie erfbelasting af?

Ja, ook de legitieme is belast. Je bent geen erfgenaam maar de legitieme portie krijg je wel “krachtens erfrecht”. Daarom gaat er een deel naar de belastingdienst.

Artikel 1 van de Successiewet zegt er het volgende over:
“Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven … erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen”

Hoe hoog is de erfbelasting over je legitieme portie?

Bij de legitieme portie heb je recht op dezelfde vrijstelling en hetzelfde tarief als een kind dat wel erfgenaam is. Daarbij maakt het uit of je het meteen krijgt of pas als je laatste ouder overlijdt. Check ons blog voor meer uitleg en twee voorbeelden.

Wie betaalt de erfbelasting over de legitieme portie?

De erfbelasting over je legitieme portie wordt betaald door de executeur of de partner van je overleden ouder. Op het moment dat je jouw deel krijgt, ontvang je dus een netto bedrag omdat de erfbelasting er al af is.

Artikel 4:88 van het Burgerlijk Wetboek zegt hier het volgende over:
“Voor zover de vordering van de legitimaris ingevolge artikel 81 lid 2 of een voorwaarde als bedoeld in artikel 82 niet opeisbaar is, is de echtgenoot of de andere levensgezel, bedoeld in artikel 82, op verzoek van de legitimaris verplicht tot voldoening voor hem van de belasting, geheven ter zake van de verkrijging van zijn vordering. De vordering van de legitimaris wordt verminderd met het ingevolge de eerste zin voor de legitimaris voldane bedrag.”