Moet je over de legitieme portie erfbelasting betalen?

In dit blog leg ik uit hoe het zit met de erfbelasting over de legitieme portie van een onterfd kind. Check ook mijn andere blogs over je rechten als je bent onterfd (overzicht onderaan). Of bekijk de video hieronder waarin ik uitleg hoe je de legitieme portie verwerkt in de aangifte.

Meer video’s over de legitieme portie vind je op mijn YouTube kanaal.

Gaat er van je legitieme portie erfbelasting af?

Ja, ook over de legitieme betaal je belasting. Je bent geen erfgenaam maar jouw portie krijg je wel “krachtens erfrecht”. Daarom gaat er een deel naar de belastingdienst.

legitieme portie belastingdienst

Hoe hoog is de erfbelasting over je legitieme portie?

Bij de legitieme portie krijg je dezelfde vrijstelling en hetzelfde tarief als een kind dat wel erfgenaam is. Daarbij maakt het uit of je het meteen krijgt of pas als je laatste ouder overlijdt. Hierna leg ik dat verschil uit met twee voorbeelden.

Frits heeft geen partner en laat bij zijn overlijden € 100.000 na. Hij heeft zijn zoon Gerard onterfd dus alles gaat naar zijn andere zoon Richard. Gerard heeft als onterfd kind recht op € 25.000. De andere € 75.000 is dus voor Richard. Beiden hoeven over de eerste € 20.946 (2021) geen erfbelasting te betalen. Daarboven geldt een tarief van 10 %. Beide zonen moeten dus belasting betalen over hun deel.

Arie en Bianca zijn 68 jaar en hebben twee dochters, Charlotte en Denise. Het totale vermogen is € 300.000. Denise is onterfd en Arie overlijdt als eerste. De hele erfenis gaat naar zijn partner Bianca. Wanneer Denise als onterfd kind een beroep doet op haar legitieme portie, dan heeft zij van Bianca € 25.000 tegoed. Dit bedrag krijgt zij pas wanneer Bianca overlijdt. Daarom krijgt ze van de belastingdienst een korting. Hierdoor hoeft zij geen belasting betalen. Een mooie meevaller dus.

Wie betaalt de erfbelasting over de legitieme portie?

De erfbelasting over de legitieme portie van een onterfd kind wordt betaald door de executeur of de partner van de overleden ouder. Op het moment dat jij je deel krijgt, ontvang je dus een netto bedrag omdat de erfbelasting er al af is. Wil de partner hier niet aan mee werken? Dan kun je naar een advocaat stappen.

legitieme portie erfbelasting

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Gaat er van je legitieme portie erfbelasting af?

Ja, ook de legitieme is belast. Je bent geen erfgenaam maar de legitieme portie krijg je wel “krachtens erfrecht”. Daarom gaat er een deel naar de belastingdienst.

Artikel 1 van de Successiewet zegt er het volgende over:
“Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven … erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen”

Hoe hoog is de erfbelasting over je legitieme portie?

Bij de legitieme portie heb je recht op dezelfde vrijstelling en hetzelfde tarief als een kind dat wel erfgenaam is. Daarbij maakt het uit of je het meteen krijgt of pas als je laatste ouder overlijdt. Als je het pas later krijgt, is de erfbelasting lager.

In dit blog leg ik met twee voorbeelden uit hoe het zit met de erfbelasting over de legitieme portie van een onterfd kind.

Wie betaalt de erfbelasting over de legitieme portie?

De erfbelasting over je legitieme portie wordt betaald door de executeur of de partner van je overleden ouder. Op het moment dat je jouw deel krijgt, ontvang je dus een netto bedrag omdat de erfbelasting er al af is.

Artikel 4:88 van het Burgerlijk Wetboek zegt hier het volgende over:
“Voor zover de vordering van de legitimaris ingevolge artikel 81 lid 2 of een voorwaarde als bedoeld in artikel 82 niet opeisbaar is, is de echtgenoot of de andere levensgezel, bedoeld in artikel 82, op verzoek van de legitimaris verplicht tot voldoening voor hem van de belasting, geheven ter zake van de verkrijging van zijn vordering. De vordering van de legitimaris wordt verminderd met het ingevolge de eerste zin voor de legitimaris voldane bedrag.”