Ook een legataris heeft recht op inzage

Een legaat is iets wat je krijgt uit een erfenis zonder dat je erfgenaam bent. Denk aan een auto, horloge of een geldsom. De legataris is degene die recht heeft op het legaat. Als legataris heb je minder rechten dan een erfgenaam. Maar betekent dit dat je als legataris ook geen recht op inzage hebt in het testament of andere gegevens? Dat verschilt per geval.

Heb je als legataris recht op inzage van het testament?

Als legataris kun je zelf aan de notaris vragen of je het testament mag inzien. Het maakt dus niet uit wat de erfgenaam daarvan vindt. Uit deze zaak blijkt dat het aan de notaris is of een legataris recht heeft op inzage van het hele testament. Als je het niet eens bent met de keuze van de notaris, dan moet je niet bij de tuchtrechter zijn maar bij de gewone rechter. En daarvoor heb je een advocaat nodig. In deze zaak kreeg de legataris gelijk en had hij zelfs recht op inzage van het dossier bij de notaris.

legataris recht op inzage testament

Moet je de legataris informeren over het legaat?

Ja de erfgenaam of executeur moet de legataris informeren over het legaat want dit staat in de wet.

legataris informeren

Heeft de legataris een informatierecht?

Voor een onterfd kind staat in de wet dat je recht hebt op info over de erfenis. Maar een informatierecht van de legataris staat niet in de wet. Toch wil de rechter wel eens een informatieplicht opleggen aan de executeur of de erfgenaam. Dit is het geval als de hoogte van het legaat afhangt van de omvang van de erfenis.

  • In deze zaak bepaalde de rechter dat de executeur een informatieplicht had aan de legataris.
  • De rechter besloot in deze zaak dat de legataris net zo’n informatierecht had als een legitimaris.
informatierecht legataris

Wanneer moet de erfgenaam een legaat van een geldsom uitbetalen?

De erfgenaam moet een legaat van een geldsom uitbetalen binnen zes maanden, tenzij het testament anders bepaalt.

legaat geldsom uitbetalen

Wat is het verschil tussen een legataris en erfgenaam?

Het verschil tussen een legataris en erfgenaam is de algemene en bijzondere titel. De erfgenaam erft onder algemene titel de hele erfenis en dus ook de schulden. Een legataris krijgt onder bijzondere titel alleen wat er in het testament staat. Omdat een legataris geen schulden erft, hoef je een legaat niet beneficiair te aanvaarden.

legataris erfgenaam verschil

Meer lezen?