Kruislingse schenking werkt niet!

Volgens de Telegraaf kun je met een truc twee keer een belastingvrije schenking doen bij aankoop van een woning. Tegelijk met een schenking aan je eigen kind doe je ook een schenking aan het kind van iemand anders. Die andere persoon doet vervolgens precies hetzelfde in spiegelbeeld: hij schenkt aan zijn eigen kind en aan jouw kind. Een kruislingse schenking dus waarbij dezelfde kinderen meerdere schenkingen ontvangen. De vrijstelling van € 100.000,– geldt door een recente verruiming van de regels niet alleen voor je eigen kind. Je kunt dus ook aan een kind van iemand anders schenken.

kruislingse schenking

Kruislings schenken is een “constructie”?

Maar wat als vreemden via een advertentie met elkaar contact zoeken om zo’n kruislingse schenking te doen? De belastingdienst ziet daarin een “constructie”. Dit lijkt mij terecht. Voor beide schenkers geldt dat de wil niet gericht is op het bevoordelen van het kind van de ander. De schenking aan het kind van de ander is onder de voorwaarde dat die ander ook schenkt aan jouw kind. Daardoor wordt het gezien als een dubbele schenking van jou aan je eigen kind. De tweede schenking is hierdoor wel belast.

Standpunt notarissen

De vereniging van notarissen (de KNB) kwam snel met een reactie. Volgens de KNB blijkt uit de wetsgeschiedenis dat er bij een kruislingse schenking sprake is van misbruik. Notarissen zouden hier daarom niet aan mee moeten werken.

Reactie Staatssecretaris

Op Kamervragen van de VVD en D66 hierover heeft de Staatssecretaris op 11 maart 2019 een duidelijk antwoord gegeven. “Ik acht het gebruik van kruislingse schenkingen ten einde de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning voor een tweede maal te verkrijgen ongewenst en de toepassing van de vrijstelling in een dergelijk geval in strijd met de letter en geest van de Successiewet 1956. Overeenkomstig hetgeen in de parlementaire behandeling aan de orde is gekomen wordt de onjuiste toepassing van de vrijstelling, waaronder de kruislingse schenkingsconstructie, met gepaste handhaving bestreden. De Belastingdienst is in staat om belastingplichtigen die meerdere schenkingen hebben ontvangen en een beroep op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting doen te detecteren. De Belastingdienst is alert op situaties waarin – ten onrechte – meermaals een beroep op de schenkvrijstelling wordt gedaan en zal onjuiste toepassing van deze vrijstelling schenkbelasting corrigeren.”

Update: inmiddels heeft de inspecteur ook al een rechtszaak gewonnen over deze kwestie. Een kruislingse schenking wordt verkregen op grond van een “derdenbeding” en komt dus neer op een dubbele schenking door dezelfde persoon.

Conclusie

Het is nog maar vraag of de belastingdienst het verband tussen meerdere ontvangen schenkingen wel kan aantonen voor de rechter. De meeste kruislingse schenkingen zullen namelijk worden gedaan in situaties waarin de schenkers elkaar al kennen en volledig vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan twee zeer vermogende broers die niet alleen hun eigen kinderen maar ook elkaars kinderen een schenking geven. Stel dat die schenkingen op verschillende momenten zijn gedaan, verspreid over meerdere jaren, terwijl er niks op papier is gezet. Hoe kan de belastingdienst dan bewijzen dat er sprake is van misbruik?

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *