Met een kleinkindlegaat kun je tot € 9.167 belasting besparen

Wat is een kleinkindlegaat?

Een kleinkindlegaat is een bedrag dat je kleinkind uit de erfenis krijgt zonder dat het erfgenaam is. Je kunt het zien als een soort schenking aan je kleinkind bij overlijden. Nemen beide grootouders dit op in hun testament, dan krijgt het kleinkind pas wat nadat de laatste overlijdt. Je kunt hiermee veel belasting besparen, vooral bij een grote erfenis. In dit blog ontdek je welke opties je hebt. Bekijk ook even de video met tips hieronder:

Hoeveel erfbelasting betaal je zonder kleinkindlegaat?

Ton en Ria zijn beiden 71 jaar en getrouwd in gemeenschap van goederen. Er zijn twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze hebben een woning met een WOZ waarde van € 350.000 en een hypotheek van € 75.000. Op de bank staat € 25.000. Het totale vermogen is dus € 300.000. Ze willen zo weinig mogelijk belasting betalen. Daarom vragen ze zich af of het zin heeft om een testament te maken met daarin een legaat voor de kleinkinderen.

Ton en Ria hebben nu nog geen testament. Dit betekent dat de langstlevende alles erft. In ruil daarvoor krijgt elk kind een “tegoedbon”. Dit is een schuld aan de kinderen waarover je geen rente betaalt. Als de laatste overlijdt, gaat de erfenis naar de kinderen. Maar omdat de kinderen nog een bedrag tegoed hebben, betalen ze dan maar over een deel belasting.

De notaris heeft voor Ton en Ria in 2020 uitgerekend hoeveel belasting er van de erfenis af gaat als ze geen testament maken:

legaat kleinkind

De belasting bij het eerste overlijden valt erg mee. Dit komt door de korting die je daarop krijgt. Op deze pagina van de fiscus wordt uitgelegd hoe dat werkt. Over de tweede erfenis is de belasting het hoogste dus daar valt het meeste te besparen. Na overleg met de notaris beslissen ze daarom dat elk kleinkind een bedrag krijgt uit de tweede erfenis. Hierdoor halveert de belasting.

Stel dat Ton en Ria na elkaar overlijden in 2023. In dat geval pakt het legaat als volgt uit:

Wat is het maximale voordeel van een legaat voor je kleinkind in 2023?

De erfbelasting voor een kind is maximaal 20%. De vrijstelling voor een kleinkind is in 2023: € 22.918. Als beide grootouders een legaat aan het kleinkind geven, dan krijgt het in totaal € 45.836 zonder erfbelasting. Het kind zou in het ergste geval over dat bedrag 20% dus € 9.167 erfbelasting moeten betalen. Het maximale voordeel van een dubbel legaat voor je kleinkind is in 2023 daarom € 9.167.

Bij een groot vermogen kan het dus uit om in beide erfenissen een kleinkindlegaat op te nemen. Op die manier kun je elk kleinkind twee keer een vrijstelling geven. Grootouders van 80 jaar met 4 kleinkinderen en een erfenis van een paar miljoen kunnen daarmee € 36.668 belasting besparen. En je kind krijgt dan nog steeds 90% van het normale erfdeel.

kleinkindlegaat

Gaat een legaat voor je kleinkind ten laste van de ouder?

Je kunt in je testament kiezen of het legaat wordt betaald uit:

  • de hele erfenis (alle erfgenamen betalen mee);
  • het erfdeel van de langstlevende;
  • of het deel van je kind (de ouder).

Kies je voor een kleinkindlegaat om belasting te besparen? Dan moet je het legaat voor het kleinkind ten laste van de ouder laten gaan. Daardoor blijft de verdeling van de erfenis over alle kinderen ook eerlijk.

Moet je een legaat voor het kleinkind opgeven in Box 3?

Het erfdeel van je kind is “gedefiscaliseerd” totdat de langstlevende overlijdt. Dit betekent dat je kind tot dat moment nog niks opgeeft in Box 3. Een legaat voor je kleinkind valt niet onder de vrijstelling in Box 3. Dit betekent dat je kleinkind het wel moet opgeven. Dit kan nadelig zijn als je kleinkind daardoor geen recht meer heeft op een uitkering of een toeslag.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een kleinkindlegaat?

Een kleinkindlegaat is een bedrag dat je kleinkind uit de erfenis krijgt zonder dat het erfgenaam is. Nemen beide grootouders dit op in hun testament, dan krijgt het kleinkind pas wat nadat de laatste overlijdt. Je kunt hiermee veel belasting besparen, vooral bij een grote erfenis.

Lees mijn blog voor meer uitleg over het kleinkindlegaat.

Gaat een legaat voor je kleinkind ten laste van de ouder?

Je kunt in je testament kiezen of het legaat wordt betaald uit:

– de hele erfenis (alle erfgenamen betalen mee);
– het erfdeel van de langstlevende;
– of het deel van je kind (de ouder).

Kies je voor een kleinkindlegaat om erfbelasting te besparen? Dan moet je het legaat voor het kleinkind ten laste van de ouder laten gaan. Daardoor blijft de verdeling van de erfenis over alle kinderen ook eerlijk.

Wat is het maximale voordeel van een legaat voor je kleinkind in 2023?

De erfbelasting voor een kind is maximaal 20%. De vrijstelling voor een kleinkind is in 2023: € 22.918. Als beide grootouders een legaat aan het kleinkind geven, dan krijgt het in totaal € 45.836 zonder erfbelasting. Het kind zou in het ergste geval over dat bedrag 20% dus € 9.167 erfbelasting moeten betalen. Het maximale voordeel van een dubbel legaat voor je kleinkind is in 2023 daarom € 9.167.

Voor dat maximale voordeel moet je wel veel vermogen hebben. Voor een echtpaar van 71 jaar met twee kinderen is dat in 2023 pas het geval als de gemeenschap van goederen groter is dan € 1.908.393!

Moet je een legaat voor het kleinkind opgeven in Box 3?

Het erfdeel van je kind is “gedefiscaliseerd” totdat de langstlevende overlijdt. Dit betekent dat je kind tot dat moment nog niks opgeeft in Box 3. Een legaat voor je kleinkind valt niet onder de vrijstelling in Box 3. Dit betekent dat je kleinkind het wel moet opgeven. Dit kan nadelig zijn als je kleinkind daardoor geen recht meer heeft op een uitkering of een toeslag.