Kindsdeel schenken bij leven? Zo werkt het!

Er zijn meerdere redenen waarom en manieren waarop je een kindsdeel bij leven kunt schenken. In dit blog ontdek je hoe het werkt.

Wat bedoel je precies met een kindsdeel?

Stel je bent alleenstaand, je hebt twee kinderen en een vermogen van € 100.000. Als je geen testament hebt en geen schenkingen doet, erven de kinderen bij jouw overlijden € 50.000 per persoon. Mogelijk bedoel je met het begrip kindsdeel het gebruikelijke erfdeel van je kind. Misschien wil je dit bij leven al aan één van de kinderen schenken en dat het andere kind zijn deel pas krijgt na je overlijden.

Het kan ook zijn dat je met het kindsdeel het minimale deel van een kind bedoelt. Stel je benoemt één van beide kinderen tot je enige erfgenaam en onterft dus het andere kind. Dan erft het kind dat wel erfgenaam is € 100.000. Het onterfde kind kan een beroep doen op de legitieme. Dit is de helft van het normale erfdeel, ofwel € 25.000. Het kind dat wel erfgenaam is, moet dit bedrag uitkeren aan het onterfde kind. In plaats daarvan zou je dit kindsdeel bij leven al kunnen schenken aan het onterfde kind. Dan erft het andere kind de € 75.000 die je nog over hebt en krijgt het onterfde kind niks meer wanneer jij overlijdt.

Nog een ander geval is dat je partner overleden is en de hele erfenis naar jou is gegaan. De kinderen krijgen hun deel in beginsel pas nadat jij overlijdt. In dit scenario wil je misschien de kinderen hun deel nu al geven. In dat geval bedoel je met het kindsdeel het erfdeel van de kinderen in de erfenis van je overleden partner.

Hierna behandel ik het eerste en tweede voorbeeld. Over het derde voorbeeld gaat een ander blog dat je hier vindt.

Eén van de kinderen het normale kindsdeel bij leven schenken

Het komt regelmatig voor dat iemand een grote schenking wil doen aan één van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat het oudste kind zijn eerste huis koopt. Of dat één van de kinderen kapitaal nodig heeft om een eigen bedrijf te beginnen. De wet regelt niet dat de kinderen dit later moeten verrekenen. Hier moet je dus zelf op letten. Daar heb je meerdere mogelijkheden voor:

  • Doe aan het andere kind direct een schenking op papier. Het andere kind krijgt in dat geval nog geen geld op zijn rekening maar ontvangt ter compensatie wel een rente. Het nadeel van dit laatste is dat het ten koste gaat van jouw inkomen. Ook is het op dit moment niet duidelijk of de papieren schenking nog wel gunstig is onder een nieuw belastingstelsel.
  • Spreek bij de schenking af dat de kinderen het later moeten verrekenen. Dat kun je doen met dit gratis voorbeeld.
  • Zet in je testament dat de kinderen het na je overlijden moeten verrekenen. Daarvoor kun je de volgende tekst gebruiken:
kindsdeel schenken bij leven

Eén van de kinderen het minimale kindsdeel schenken

Een ander scenario is dat je één van de kinderen bij leven de legitieme wilt geven om vervolgens afscheid van elkaar te nemen. Ja, het komt voor. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je een vordering op je kind hebt en die wilt kwijtschelden. Waarom zou je dat willen doen? Nou, ook al ga je misschien nooit een cent terugzien van je geld, over de vordering moet je gewoon Box 3 belasting betalen. Je wilt de vordering niet laten verjaren. Want dan is het kind van zijn schuld verlost en krijgt het nog steeds een legitieme portie. Dan zou je liever de schuld kwijtschelden zodat dit bedrag later van de legitieme af gaat.

Het kwijtschelden van een schuld is een gift die in mindering komt op de legitieme. In dat geval is het natuurlijk belangrijk om dit goed vast te leggen. Als je een kind onterft vanwege ruzie over geld, moet je er voor zorgen dat de andere kinderen later kunnen bewijzen hoe de dingen zijn gegaan. Bewaar een exemplaar van de geldlening en maak kopieën van bankafschriften en correspondentie. Als het om een groot bedrag gaat, schakel dan altijd een deskundige jurist in.

Wil je één van de kinderen onterven? Hier kun je een gratis voorbeeld testament bekijken met alle belangrijke clausules.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *