Kan een VVE omgekeerde vlaggen verbieden?

In 2022 verschenen ze opeens overal: omgekeerde Nederlandse vlaggen. Sommige mensen zijn erg gehecht geraakt aan hun protestvlag. Zo fiets ik bijvoorbeeld elke dag langs een appartementengebouw waar permanent een blauw-wit-rode vlag wappert. Als jurist vraag ik mij al een tijdje af of de vereniging van eigenaars zo’n omgekeerde vlag kan verbieden.

Welke regels gelden er binnen een VVE?

Bij een vereniging van eigenaars ben je samen eigenaar van het volledige gebouw en heeft iedere eigenaar het exclusieve gebruiksrecht van zijn eigen privé gedeelte. Je bent als eigenaar automatisch lid van de vereniging. Je kunt het lidmaatschap dus niet aanvragen of opzeggen. Huurders zijn geen lid van de vereniging maar wel gebonden aan de regels van de VVE.

Elke VVE heeft een zogenoemde splitsingsakte. Dat is de akte waarbij de eigendom van het gebouw is gesplitst in appartementsrechten. De splitsingsakte wordt normaal gezien gebaseerd op een zogenoemd “modelreglement”. Dit is een landelijk vastgesteld voorbeeld dat regelmatig wordt vernieuwd. Een vernieuwd modelreglement geldt alleen voor nieuwe splitsingsakten. De regels voor jouw VVE vind je in de splitsingsakte van jouw gebouw. Maak dus niet de fout om online het meest recente modelreglement te bekijken. Het kan zijn dat voor jouw VVE een oudere versie geldt.

Naast de splitsingsakte en het modelreglement hebben veel VVE’s een huishoudelijk reglement. De splitsingsakte is altijd een notariële akte die door een notaris is opgesteld. Het huishoudelijk reglement is normaal gezien een onderhands document dat door de vergadering van de VVE is vastgesteld.

Kan de VVE het ophangen van een vlag verbieden?

In alle modelreglementen staat een bepaling over het ophangen van vlaggen. Hieronder zie je de regels hierover uit de reglementen van 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017:

modelreglement 1973
modelreglement 1983
modelreglement 1992
modelreglement 2006
omgekeerde vlaggen

Door de jaren heen staat steeds hetzelfde in het modelreglement. Het aanbrengen van vlaggen mag slechts geschieden met toestemming van de (jaarlijkse) vergadering van eigenaars of volgens de regels in het huishoudelijk reglement. Staat er in het huishoudelijk reglement van jouw VVE niets over het ophangen van vlaggen? En bevat de splitsingsakte één van bovenstaande clausules? In dat geval heeft iemand die een (omgekeerde) vlag wil ophangen in beginsel toestemming nodig van de vergadering van eigenaars. Bij ontbreken van deze toestemming kan de VVE handhaven en eisen dat de vlag wordt verwijderd.

Wat vindt de rechter er van?

Conflicten tussen de vereniging en een individuele eigenaar leiden regelmatig tot rechtszaken. Een specifieke uitspraak over het ophangen van vlaggen heb ik niet kunnen vinden. Wel zijn er uitspraken over het aanbrengen van zonneschermen, schotelantennes en airco-installaties. Meestal kiest de rechter daarbij de kant van de vereniging. Hier vind je een paar voorbeelden van uitspraken.

Hoe kan de vereniging van eigenaars handhaven?

Het bestuur van de vereniging van eigenaars is bevoegd om een schriftelijke waarschuwing te geven. Als geen gevolg wordt gegeven aan deze waarschuwing, kan er een boete worden opgelegd. De regels voor waarschuwingen en boetes vind je in de splitsingsakte van jouw gebouw. Het is belangrijk om bij het opleggen van een boete heel precies te zijn met het volgen van de regels. De kans is namelijk groot dat de overtreder de boete aanvecht.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *