Jubelton verdwijnt maar de rijken liggen er niet wakker van!

Het afschaffen van de jubelton raakt vooral de gewone Nederlander. In dit blog wil ik met een paar rekensommetjes laten zien dat het voor rijke Nederlanders fiscaal gunstig blijft om te schenken. Vooral de gewone man gaat het merken dat de jubelton verdwijnt. Want die gaat juist meer belasting betalen.

Waarom is de gewone man de pineut?

Stel jullie zijn een echtpaar met twee kinderen. Eén van beide kinderen gaat een huis kopen. Jullie willen een bedrag schenken zodat het kind minder geld hoeft te lenen bij de bank. Laten we eens kijken hoe dat mét en zonder jubelton uitpakt voor ouders met een vermogen van € 250.000, € 1.000.000 of € 10.000.000.

Voorbeeld 1: een vermogen van € 250.000

Een echtpaar met twee kinderen en een vermogen van € 250.000 hoeft zich geen zorgen te maken over de erfbelasting. Normaal gezien ligt de totale heffing over beide erfenissen rond 5%. Dit komt omdat een groot deel van de erfenis vrijgesteld is van erfbelasting.

Stel dat het op enig moment lukt om beide kinderen bij leven € 50.000 te schenken voor de aankoop van een huis. Dankzij de extra grote vrijstelling kon dat zonder schenkbelasting. Nu deze “jubelton” verdwijnt, moeten de kinderen over een groot deel 10% schenkbelasting betalen. Schenken is in dit geval dus minder gunstig dan erven. Want de belasting gaat omhoog van 5% naar 10%. Een groter deel van je vermogen verdwijnt dus naar de Staat.

In dit geval zou je misschien liever geld lenen aan je kind en elk jaar een vrijgesteld bedrag kwijtschelden. Want dan lukt het nog wel om dit vermogen over te dragen zonder schenkbelasting. Het probleem is dat de bank een lening van de ouders in mindering brengt op de leencapaciteit van het kind. Bij een lening van je ouders kun je dus minder lenen van de bank. Voor de gemiddelde Nederlander komt het er vaak op neer dat zonder een schenking de koop niet door kan gaan. Het verdwijnen van de vrijstelling betekent dus niet dat de schenking verdwijnt. Het enige verschil is dat je belasting mag betalen.

Voorbeeld 2: een vermogen van € 1.000.000

Zelfde voorbeeld, maar nu met een vermogen van € 1.000.000. Er zijn twee kinderen en jullie zouden ze graag willen helpen met een schenking van € 100.000 op het moment dat ze een huis kopen.

In dit voorbeeld is de erfbelasting wel van belang. Want een flink deel van het vermogen valt bij overlijden in het 20% tarief voor de erfbelasting. Elke euro die je bij leven weg kunt geven zonder belasting, scheelt later dus twintig cent erfbelasting.

Net als in het eerste voorbeeld, is een schenking vaak de enige manier waarop het kind in staat is om een woning te kopen. Door het verdwijnen van de grote vrijstelling gaat de belasting omhoog van 0% naar 10%. Maar dit is nog steeds een stuk lager dan die 20% bij overlijden. Rijke ouders met een miljoen aan vermogen zijn dus nog steeds zeer gemotiveerd om schenkingen te doen aan de kinderen. Ook als er 10% schenkbelasting afgaat, is dat nog steeds 10% lager dan die 20% erfbelasting.

Lenen in plaats van schenken is ook in dit voorbeeld meestal geen optie omdat het kind een lening van de bank nodig heeft om het huis te financieren.

Voorbeeld 3: een vermogen van € 10.000.000

We plakken er een nul achter en kijken als laatste naar een familie met 10 miljoen aan vermogen. Net als in het eerste en tweede voorbeeld gaat het om een echtpaar met twee kinderen.

Naast het afschaffen van de jubelton is er nog meer fiscaal nieuws voor dit echtpaar. De belastingheffing in Box 3 gaat flink omhoog. En dat gaan ze merken, want een groot deel van die miljoenen is belast in Box 3. Maar ondertussen laat de overheid huizenvermogen in Box 1 met rust. Dit betekent dat rijke ouders door de overheid vanaf 2023 extra gestimuleerd worden om vermogen uit hun eigen Box 3 naar Box 1 bij de kinderen te verplaatsen. Daar is hun geld nog wel veilig.

Net als in het tweede voorbeeld is schenken veel gunstiger dan erven. Want ook als de jubelton verdwijnt, betaal je liever 10% schenkbelasting dan 20% erfbelasting. Ook deze ouders gaan dus gewoon door met schenken, of ze nou belasting moeten betalen of niet.

En hoe zit het dan met lenen in plaats van schenken? Nou, hier verwacht ik dus een heel gek effect van de nieuwe fiscale maatregelen. Tot nu toe was het voor zéér vermogende ouders gebruikelijk om een ton te schenken en de rest van de koopsom te lenen aan hun kind. Een hypotheek van de bank was dus niet nodig. Maar dankzij de hogere box 3 heffing gaan de ouders veel meer belasting betalen over de vordering op hun kind. Ik verwacht dus dat rijke ouders massaal de vorderingen op hun kinderen gaan kwijtschelden. Daarvoor kun je ieder jaar de 10% schijf van de schenkbelasting gebruiken.

Oh the irony! Kinderen van gewone ouders gaan meer belasting betalen en krijgen netto dus een kleinere schenking, terwijl kinderen van rijke ouders mogelijk veel meer schenkingen gaan krijgen dan voorheen.

Meer lezen?

jubelton verdwijnt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *