Je partner uitkopen in termijnen, heb je daar recht op?

Stel je gaat uit elkaar en jij wilt het huis overnemen. Kun je dan het recht afdwingen op het uitkopen van je partner in termijnen? Het verrassende antwoord is ja, dat zou best het geval kunnen zijn.

1. Getrouwd

Als je getrouwd bent, dan heb je een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Moet je met elkaar afrekenen op grond van een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden? Dan staat er over het recht op een betalingsregeling het volgende in de wet:

Artikel 1:140 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Op verzoek van de verrekenplichtige echtgenoot kan de rechter wegens gewichtige redenen bepalen dat een verschuldigde geldsom, al dan niet vermeerderd met een in de beschikking te bepalen rente, in termijnen of eerst na verloop van zekere tijd, hetzij ineens, hetzij in termijnen behoeft te worden voldaan. Hierbij let de rechter op de belangen van beide partijen. De rechter kan de verrekenplichtige echtgenoot verplichten binnen een bepaalde tijd zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen voor de voldoening van de verschuldigde geldsom.

Heb je geen voorwaarden en eindigt je gemeenschap van goederen door een scheiding? Ook dan kun je een regeling afdwingen als het nodig is:


Artikel 3:185 lid 3 Burgerlijk Wetboek:

Zo nodig kan de rechter bepalen dat degene die overbedeeld wordt, de overwaarde geheel of ten dele in termijnen mag voldoen. Hij kan daaraan de voorwaarde verbinden dat zekerheid tot een door hem bepaald bedrag en van een door hem bepaalde aard wordt gesteld.

Indien nodig, kun je het uitkopen van je partner in termijnen afdwingen bij de rechter.

2. Geregistreerd als partner

Heb je een geregistreerd partnerschap? Daarvoor gelden dezelfde regels als bij een huwelijk.

3. Samenwonend met contract

In een standaard samenlevingscontract staat het volgende:

partner uitkopen in termijnen

Met een standaard contract heb je dus standaard de afspraak gemaakt dat je het recht hebt om je partner uit te kopen in termijnen. Daarvoor moet wel een gewichtige reden bestaan. Denk aan het geval dat het onmogelijk is om het te lenen van de bank maar dat je wel voldoende inkomen hebt om het in termijnen af te lossen.

4. Niks geregeld

Was je samen eigenaar van een huis maar had je helemaal niks geregeld? Dus geen huwelijk, geen partnerschap en geen contract? Ook dan kun je een beroep doen op artikel 3:185

betalingsregeling scheiding

Meer lezen?

Is het uitkopen van je partner verplicht?

Ja, je (ex) partner kan afdwingen dat je het huis verkoopt of verdeelt met uitkoop. Je bent nooit gedwongen om samen eigenaar te blijven. Zelfs als je dit wilt afspreken, mag dat maximaal voor 5 jaar.

Kun je uitkopen weigeren?

Je ex kan, als jij een uitkoop weigert, een verkoop afdwingen bij de rechter. Geen van beiden is verplicht om eigenaar te blijven als hij of zij dat niet wil.

Wat moet je betalen als je je partner uitkoopt?

Het is gebruikelijk om samen een taxatie te laten doen. Het verschil tussen de taxatie en de hypotheek is de overwaarde en daarvan keer je de helft uit aan je ex-partner. Los daarvan kunnen er nog andere bedragen zijn die je wilt of moet verrekenen. Zoals het saldo in een spaarhypotheek. Of de waarde van de inboedel.

Wie betaalt de notariskosten bij uitkoop?

Het is gebruikelijk om elk de helft te betalen van de notariskosten bij uitkoop. We hebben het dan over de kosten van de verdeling. De kosten van de herfinanciering (de hypotheek oversluiten) worden normaal gezien gedragen door degene die de woning overneemt.