Ja, je partner uitkopen is min of meer verplicht

Heb je samen met je ex nog een koophuis en zijn jullie het niet eens over het hoe het daarmee verder moet? Zowel jij als de andere partij kan een oplossing afdwingen bij de rechter. Dit maakt het uitkopen van je partner min of meer verplicht. Want als je dat niet doet, kan je ex een verkoop afdwingen bij de rechter.

Waarom is het uitkopen van je partner verplicht?

Op grond van de wet is niemand verplicht om tot het einde der tijden vast te zitten aan gezamenlijk bezit. Je kunt wel afspreken om na de scheiding samen eigenaar te blijven van een huis. Maar deze afspraak is hooguit 5 jaar geldig. En zelfs als je deze maximale termijn afspreekt, kan de rechter daar al eerder een streep door zetten.

samen eigenaar blijven na scheiding

Wil één van beiden echt van het huis af? Dan kun je een machtiging tot verkoop vragen aan de rechter. Je stapt natuurlijk niet meteen naar een advocaat, maar je hebt deze optie dus altijd achter de hand.

Gaat je ex toch naar de rechter en wil jij het huis niet verkopen? Dan is je enige optie om het huis over te nemen voor de geschatte waarde. Hoewel je juridisch niet verplicht bent tot het uitkopen van je partner, komt het daar feitelijk wel op neer. Want het alternatief is dat je het huis kwijtraakt.

partner uitkopen verplicht

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Is het uitkopen van je partner verplicht?

Je ex kan een uitkoop of verkoop afdwingen bij de rechter. Als jij liever samen eigenaar wilt blijven maar je ex niet, dan krijgt je ex dus gelijk. Indien geen van beiden de ander wil uitkopen, dan kun je een verkoop afdwingen.

Kan je partner uitkopen weigeren?

Als je het niet eens bent over de waarde, dan kun je een taxatie laten doen en de rechter vragen om een overname voor dat bedrag te “bevelen”. Daarvoor heb je een taxateur, een advocaat, een rechter en een notaris nodig. Het is dus altijd beter om er in onderling overleg uit te komen.