IVA-uitkering en erfenis, dit zijn de regels

Ontvang jij een IVA-uitkering van het UWV en krijg je een erfenis? Voor veel uitkeringen geldt een vermogenstoets. In dit blog ontdek je hoe het zit bij een IVA uitkering.

Wat is een IVA uitkering?

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je kunt recht hebben op deze uitkering als je minder dan 20% van je oude loon kunt verdienen en het bijna zeker is dat dit in de toekomst zo blijft. De IVA is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (beter bekend als de WIA).

Inkomenstoets

Je kunt de status van “volledig en duurzaam arbeidsongeschikt” verliezen als je teveel inkomen hebt:

Indien de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden per kalendermaand een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan 20% van het maatmaninkomen per maand, roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek naar het voortbestaan van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. … Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan.

Op de website van het UWV worden de volgende inkomstenbronnen vermeld:

iva uitkering en erfenis

Ook is vermeld dat het UWV in het kader van de WIA (en dus ook voor een IVA uitkering) het krijgen van een erfenis niet als inkomen ziet. Het is goed om te weten dat de overheid ook voor andere regelingen een erfenis nooit als inkomen ziet. Als je een erfenis krijgt hoef je dit bijvoorbeeld niet als inkomen op te geven in je aangifte inkomstenbelasting. Wel moet je eenmalig erfbelasting betalen, als je meer erft dan de vrijstelling.

In theorie is het mogelijk dat het inkomen dat je verwerft uit geërfd vermogen wel als inkomen meetelt voor een uitkering van het UWV. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je een onderneming erft van je ouders en dat je deze voor jouw rekening voortzet. Het erven van de onderneming is dus geen inkomen, maar als je daarna geld verdient met het bedrijf telt de winst wel inkomen.

erfenis en uitkering uwv

Moet je aan het UWV doorgeven dat je een erfenis krijgt?

Inkomsten die geen invloed hebben op je uitkering hoef je niet door te geven aan het UWV. Een erfenis telt in beginsel niet mee en hoef je dus niet door te geven. Neem bij twijfel wel contact op, zou ik zeggen. Regels zijn regels en je wilt niet achteraf als fraudeur bekend staan.

Moeten je ouders een testament maken?

Stel dat je een kind hebt dat arbeidsongeschikt is en hierdoor recht heeft op een IVA-uitkering. Is het in dit geval verstandig om als ouders een speciaal testament te maken? En, zo ja, wat zou hier dan in moeten staan?

Je weet nooit of, wanneer en hoe de regels veranderen. Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst wel een vermogenstoets komt bij arbeidsongeschiktheid. Met het oog daarop kun je de volgende clausules overwegen in je testament:

  • Kies altijd voor een modern testament waarbij de erfenis naar de langstlevende gaat en de kinderen een geldvordering erven. Deze vordering is namelijk “gedefiscaliseerd”, wat betekent dat je kind deze vordering niet opgeeft als vermogen in de aangifte inkomstenbelasting.
  • Overweeg om het erfdeel van het arbeidsongeschikte kind te verkleinen, bijvoorbeeld ten gunste van de betreffende kleinkinderen. Je kunt je kind dus overslaan door een gedeelte van het erfdeel aan zijn of haar kinderen te geven.
  • Eventueel kun je een bewind instellen over het erfdeel als je kind zelf niet in staat is om zijn vermogen te beheren.
  • Verdeel je vermogen op een andere manier. Laat je bijvoorbeeld een onderneming na en een beleggingspand? Dan kan het verstandig zijn om het beleggingspand aan het arbeidsongeschikte kind na te laten en de onderneming aan de andere kinderen te geven. Dit is zelfs al aan te raden onder de huidige regels.
  • Maak een levenstestament waarin je uit voorzorg een algemene volmacht verleent. Als je in de toekomst wilsonbekwaam wordt, kun je geen wijzigingen meer aanbrengen in je testament. Maar als je een levenstestament hebt, kan je gemachtigde nog wel slimme schenkingen doen als de regels veranderen.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *