Is een levenstestament geldig in het buitenland?

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben in de afgelopen 10 jaren een levenstestament gemaakt. Een vraag die daarbij op kan komen, is of de volmacht in je levenstestament ook geldig is in het buitenland. Volgens cijfers van het CBS wonen bijna een half miljoen Nederlanders elders in Europa. En van de 17,6 miljoen inwoners in Nederland zijn 2,6 miljoen niet hier geboren. Met zulke getallen komt het steeds vaker voor dat iemand met een Nederlands levenstestament eigenaar is van een huis in het buitenland.

Waarom maak je een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin je uit voorzorg een volmacht geeft aan je vertrouwenspersoon. Als je later niet meer wilsbekwaam bent, kan de aangewezen persoon jou vertegenwoordigen op grond van de volmacht. Ben je eigenaar van een huis, een appartement of een stuk grond in het buitenland? Dan wil je dat de volmacht daar ook op ziet. Denk bijvoorbeeld aan de plaatselijke makelaar, de notaris en instanties zoals de belastingdienst of de gemeente.

Is je Nederlandse levenstestament geldig in het buitenland?

Volgens cijfers van Alzheimer Europe zijn er in Europa ongeveer 10 miljoen dementerenden. Elk land heeft zijn eigen manier bedacht voor de vertegenwoordiging van een wilsonbekwame persoon. In Nederland is er de keuze tussen een beschermingsbewind, mentorschap, curatele of een levenstestament. In Duitsland is er de keuze tussen een Vorsorgevollmacht of een Betreuungsverfügung. Elk land kent dit soort regelingen. Ze hebben allemaal een andere naam en een andere inhoud.

Het begrip volmacht is overal ter wereld bekend. Maar dit betekent niet dat je Nederlandse volmacht overal wordt erkend. Zelfs als je een Nederlands levenstestament laat vertalen in het Engels (of een andere taal) en laat voorzien van de nodige stempels, kan het nutteloos blijken. Dit komt doordat de tekst van het Nederlandse levenstestament afgestemd is op de Nederlandse wet. In het buitenland kunnen er rechtsfiguren en voorschriften zijn die simpelweg niet aansluiten bij de teksten die we hier in Nederland gebruiken.

Rond de eeuwwisseling is er een verdrag gesloten dat de erkenning regelt van “beschermende maatregelen” voor personen die niet in staat zijn om hun belangen te behartigen. Nederland heeft dit verdrag wel getekend maar helaas is het hier nog niet in werking getreden. Onder dit verdrag zou ook een levenstestament moeten vallen, mits de daarin opgenomen volmacht pas ingaat bij wilsonbekwaamheid. Een doorlopende volmacht die direct ingaat, valt er dus niet onder.

levenstestament buitenland

Wat werkt het beste in de praktijk?

Wanneer je in het buitenland woont en geen bezittingen meer hebt in Nederland, zou ik niet aan een Nederlands levenstestament beginnen. In dat geval kun je denk ik beter een algemene volmacht vastleggen bij een plaatselijke notaris in het land waar je nu woont.

Heb je zowel in Nederland als een ander land bezittingen op naam? Dan is er niks op tegen om twee volmachten te regelen, dus in beide landen één. Let daarbij wel op deze drie punten:

  1. Neem in beide volmachten dezelfde gevolmachtigde op.
  2. Vermeld in de laatste van beide volmachten uitdrukkelijk dat je de eerste volmacht niet herroept. Of zet in beide volmachten dat ze naast elkaar zullen bestaan.
  3. Leg de concept tekst over en weer voor aan beide notarissen. Je kunt Google Translate gebruiken om de tekst te vertalen.

Een andere optie is dat je in een Nederlands levenstestament een hoofdstuk opneemt over je huis in het buitenland. Stem in dat geval de tekst wel af met een plaatselijke adviseur. Het is geen probleem om dat deel van de volmacht in een andere taal te maken, mits de notaris maar begrijpt wat er staat.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe heet een levenstestament in Duitsland?

Een levenstestament is een notariële volmacht die je uit voorzorg verleent voor het geval je later niet meer wilsbekwaam bent. In Duitsland noemen ze dit een Vorsorgevollmacht. Je kunt dit onderhands regelen of bij de notaris. Als buitenlander zou ik altijd kiezen voor de notariële vorm. Dit geeft een stuk meer zekerheid over de acceptatie van de volmacht op een later moment.

Hoe heet een levenstestament in het Engels?

In het Verenigd Koninkrijk kun je uit voorzorg aan iemand een Lasting Power of Attorney verlenen. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen notariaat zoals we dat in Nederland kennen maar er is wel een mogelijkheid tot registratie van je volmacht.

Hoe heet een levenstestament in Frankrijk?

In Frankrijk kun je uit voorzorg een gemachtigde aanwijzen in een Mandat de Protection Future. Net als in Duitsland is de notaris niet verplicht maar wel aan te raden. Let op: een verschil met andere landen is dat de gemachtigde mee moet naar de notaris om een handtekening te zetten.

Hoe heet een levenstestament in Spanje?

In Spanje is het mogelijk om bij de notaris een algemene volmacht te verlenen. In het Spaans heet dit een “Poder General“. Let op: een verschil met andere landen is dat je in Spanje heel precies moet opschrijven wat de gemachtigde mag. Een algemene volmacht betekent dus niet dat je een algemene tekst kunt gebruiken. De volmacht moet volledig en duidelijk zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *