Is een executeur testamentair verplicht?

Nee, een executeur testamentair is niet verplicht. Het is wel verstandig om een executeur te benoemen in je testament maar het hoeft dus niet. Dit zijn 5 andere manieren waarop je een erfenis kunt afwikkelen.

1. Goed doel regelt het zelf

Een alleenstaande zonder kinderen benoemt vaak een goed doel tot erfgenaam. Het is een logische keuze om de notaris die je testament maakt ook tot executeur te benoemen. Maar wist je dat sommige goede doelen ook zelf je erfenis kunnen afwikkelen? Soms doet een goed doel dat echt helemaal zelf. In andere gevallen geven ze het uit handen aan een extern bureau. Een executeur testamentair benoemen is dus niet verplicht. Ook zonder executeur wordt je erfenis gewoon afgewikkeld.

2. Goed doel geeft volmacht aan notaris

Het komt ook voor dat iemand geen executeur benoemt en dat het goede doel zelf de erfenis niet kan of wil afwikkelen. In dat geval kan het goede doel ook een opdracht geven aan een notaris om de erfenis af te wikkelen. Meestal is dat gewoon de notaris die het testament heeft gemaakt, maar het kan ook een andere notaris zijn.

3. Vereffenaar laten benoemen

Stel dat iemand niet meer in staat is om een testament te maken. En de toekomstige nabestaanden zien al aankomen dat het niet gaat lukken om de erfgenamen op één lijn te krijgen. Hoe zorg je er dan voor dat er toch iemand bevoegd is om de boel te regelen? In dat geval kun je overwegen om een vereffenaar te laten benoemen. Dit gaat als volgt:

  1. Je kunt pas een vereffenaar laten benoemen nadat iemand is overleden.
  2. Vervolgens moet ten minste één erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaarden.
  3. Na de beneficiaire aanvaarding geeft de erfgenaam opdracht aan een advocaat om een verzoek in te dienen.
  4. De rechter beoordeelt het verzoek en benoemt een vereffenaar.
  5. De vereffenaar aanvaardt zijn taak en pakt de afwikkeling van de erfenis op.
is een executeur testamentair verplicht

4. Boedelvolmacht aan één van de erven

Stel iemand laat 4 kinderen achter als erfgenaam en in het testament is geen executeur benoemd. In dat geval kan één kind een volmacht krijgen van de andere drie om de erfenis af te wikkelen. We noemen dat een boedelvolmacht. Je kunt dit na het overlijden regelen bij de notaris. Die legt dit vast in een verklaring van erfrecht. Daarmee kun je bewijzen dat je bevoegd bent om een handtekening te zetten namens alle erfgenamen.

5. Bewindvoerder wikkelt het af

Als je zelf niet in staat bent om je geld te beheren, dan kun je een beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter. Je krijgt dan een bewindvoerder die je administratie doet en je geldzaken regelt. Normaal gezien omvat dit bewind je gehele vermogen, dus ook een erfenis die je tijdens het bewind krijgt. Het is daarom niet verplicht om een executeur testamentair te benoemen als je erfgenaam al een bewindvoerder heeft.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Is een executeur testamentair verplicht?

Nee, je bent niet verplicht om een executeur testamentair te benoemen in je testament. Je erfgenaam kan de erfenis ook zelf afwikkelen zonder dat hij of zij executeur is. Een andere optie is dat je erfgenaam een volmacht geeft aan iemand die erfenis gaat afwikkelen.

Wat gebeurt er als er geen executeur is?

Als je geen executeur benoemt, of misschien zelfs helemaal geen testament maakt, dan moet je erfgenaam de erfenis zelf afwikkelen. Kan of wil je erfgenaam dat niet? Dan kan je erfgenaam een volmacht geven aan iemand anders. Is dat ook niet mogelijk? Dan is er nog de optie dat een belanghebbende de rechter vraagt om een vereffenaar te benoemen die de erfenis afwikkelt.

Kan je als erfgenaam ook executeur zijn?

Ja, een erfgenaam kan ook executeur zijn. Veel stellen benoemen elkaar tot erfgenaam en executeur. Veel ouders benoemen de kinderen samen tot erfgenaam en één van de kinderen tot executeur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *