Huis kopen zonder samenlevingscontract? Kan wel, niet slim

Ja, je kunt een huis kopen zonder een samenlevingscontract te maken. Maar of het slim is? Dit zijn de belangrijkste redenen om toch een contract te tekenen als je een woning koopt.

huis kopen zonder samenlevingscontract

1. Er is geen wetboek voor samenwoners

Als je getrouwd bent, dan regelt de wet heel veel voor je. Voor samenwoners is er geen wetboek. Er zijn dingen die jij misschien heel vanzelfsprekend vindt maar die niet in de wet zijn geregeld. Stel dat je uit elkaar gaat of één van jullie iets overkomt. In dat geval is er dus geen wetboek waarop je terug kunt vallen. In een samenlevingscontract kun je een paar afspraken opnemen die duidelijkheid bieden en bescherming geven als er wat gebeurt.

2. Eigen geld in het huis

Stel één van beiden stopt meer eigen geld in het huis dan de ander. Denk aan spaargeld dat je al had. Of aan een schenking die je van je ouders krijgt. In beide gevallen is het een normale gedachte dat je dit geld terug wilt als je uit elkaar gaat. Maar de wet regelt dit niet voor je. Uitspraken van de rechter hierover gaan beide kanten op. Ga je samen een huis kopen zonder afspraken over eigen geld te maken in een samenlevingscontract? In het ene geval mag je je geld wel terug vragen, in het andere geval niet. Zorg dus dat er iets op papier staat!

3. Verblijvingsbeding

Stel één van beiden overkomt wat. Als je geen testament hebt, ben je als samenwoners geen erfgenaam van elkaar. Dit betekent dat de erfenis naar je familie gaat en niet naar je partner. In een samenlevingscontract kun je een verblijvingsbeding opnemen. Dit is de afspraak dat het huis bij overlijden naar de langstlevende gaat. Het biedt minder bescherming dan een testament. Maar het is wel beter dan niets.

4. Partnerpensioen

We wachten nog altijd op een nieuwe pensioenwet. Zolang de regels niet veranderen, kun je elkaar alleen aanmelden voor het partnerpensioen als je een contract hebt. Partnerpensioen houdt in dat je partner bij overlijden een levenslange uitkering krijgt. Deze uitkering gaat meteen in bij overlijden en niet pas als je partner 67 is. Je betaalt er standaard voor dus het is wel jammer om dit niet aan je partner te gunnen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat gebeurt er als je geen samenlevingscontract hebt?

Wanneer je samen een huis koopt, ben je verplicht fiscaal partner. Ook als je geen samenlevingscontract hebt. Maar dit is alleen voor de inkomstenbelasting. Zonder contract ben je voor de erfbelasting pas partner als je 5 jaar samenwoont.

Waarom een samenlevingscontract maken bij het kopen van een huis?

In een samenlevingscontract kun je een paar belangrijke afspraken vastleggen over het huis. Bijvoorbeeld het recht om je eigen geld weer terug vragen als je het huis verkoopt. Want wettelijk is dat niet geregeld. Voor de meeste stellen is de aanmelding voor het partnerpensioen de belangrijkste reden om een een contract te maken. Dit betekent dat je partner jouw pensioen erft als je overlijdt.