Hoe worden erfgenamen opgespoord?

Elk land kent een procedure waarmee je kunt aantonen wie de erfgenamen zijn. Vaak verloopt dat via de rechtbank. In Nederland is het de notaris die een bewijsstuk kan afgeven waarin staat wie de erfgenamen zijn. We noemen dat document een verklaring van erfrecht.

Hoe worden de erfgenamen opgespoord door de notaris?

Het afgeven van een verklaring van erfrecht is een wettelijke taak van de notaris. Daarom mag de notaris de Basisregistratie Personen inzien om te kijken of een overledene gehuwd is of kinderen heeft. Omdat het register digitaal is, kan de notaris dat zonder vertraging online checken. Op iemands persoonskaart kun je alleen de ouders, (ex) partners en kinderen vinden. Kleinkinderen, grootouders, broers en zusters staan er niet op. Maar die zijn wel weer te vinden door andere kaarten in te zien.

De digitale basisregistratie is niet altijd compleet. Van de oudste Nederlanders is de papieren persoonskaart soms nog niet helemaal omgezet naar een digitale. Hetzelfde geldt voor iemand die al lang geleden is overleden.

Soms is de notaris daarom aangewezen op hulp van de gemeente. Hoe worden de erfgenamen opgespoord door de gemeente? Door handmatig onderzoek te doen in het papieren archief. Het kan soms enkele weken duren voordat de notaris het onderzoek terug krijgt van de gemeente.

Hoe worden erfgenamen opgespoord in het buitenland?

De gemeente kan de notaris niet helpen met het opsporen van erfgenamen in het buitenland. Soms lukt het om iemand te vinden via familie of vrienden van de overledene. Het komt ook wel voor dat iemand gewoon online te vinden is, bijvoorbeeld op LinkedIn of Facebook. Als niks werkt, dan kan de notaris een “detective” inschakelen. In sommige landen is erfgenamenonderzoek een mooi verdienmodel. In het BBC programma Heir Hunters (op TV sinds 2007) kun je bijvoorbeeld zien hoe dat in Groot Brittannië werkt.

Meer lezen?

hoe worden erfgenamen opgespoord