Hoe lang na overlijden wordt een testament geopend?

Het originele testament ligt altijd bij de notaris in de kluis. Er is een digitaal register in Den Haag waarin alleen maar staat dat je een testament hebt. Voor de inhoud van het testament moet je dus bij de notaris zelf zijn. Een testament is ook de enige akte van de notaris die niet meteen na de ondertekening wordt geregistreerd bij de belastingdienst. De inhoud is dus echt privé totdat iemand overlijdt.

Hoe lang na overlijden wordt een testament geopend?

Het openen en voorlezen van een testament, dat is iets wat alleen nog op TV of in films gebeurt. In de praktijk komt dat eigenlijk niet meer voor. Het laatste testament wordt na iemands overlijden opgestuurd aan de belastingdienst voor controle doeleinden (zoals de erfbelasting). Een mogelijke erfgenaam kan zich melden bij de notaris voor een kopie. Hoe lang na overlijden een testament wordt geopend hangt dus vooral af van hoe snel een erfgenaam zich meldt. In beginsel mag dat meteen na het overlijden.

Kun je het openen van een testament uitstellen?

Op grond van de Wet op het notarisambt is het mogelijk om het openen van een testament uit te stellen tot na de uitvaart. Dit kun je bijvoorbeeld opnemen in je testament als je iemand onterft en niet wilt dat iemand daar achter komt voor je begrafenis. In dat geval is je testament pas na een kleine week openbaar.

hoe lang na overlijden wordt testament geopend

Meer lezen?