Hoe kun je een klacht indienen tegen een notaris?

Per jaar zijn er bijna 500 tuchtklachten tegen een notaris. Wanneer een klacht gegrond is, kan de rechter een waarschuwing, berisping, schorsing of geldboete opleggen. Na het indienen van een klacht over een notaris kan hij of zij ook uit het ambt worden gezet door de rechter. Behalve notarissen vallen ook toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen onder het tuchtrecht.

Op het internet kun je veel informatie vinden over het tuchtrecht voor notarissen. Ik zet de belangrijkste sites voor je op een rij:

Het Register Notariaat en het Opvolgersarchief

Je wilt natuurlijk precies weten met wie je te maken hebt voordat je een klacht indient over een notaris. Alle huidige notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen kun je op achternaam vinden in het Register Notariaat. In het register staan bijvoorbeeld de nevenfuncties van de notaris. Ook kunnen tucht maatregelen uit het verleden in het register staan. Wie niet meer in het notariaat werkt, staat ook niet meer in het register. Je kunt oude notarissen nog wel op achternaam of standplaats opzoeken in het Opvolgersarchief. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de orde van notarissen, de KNB.

Klacht tegen notaris indienen bij de Kamer voor het Notariaat

Je kunt bij meerdere instanties een klacht indienen tegen een notaris. De belangrijkste is de Kamer voor het Notariaat. Dit is een onderdeel van de rechtspraak. Nederland heeft vier Kamers. In het Register Notariaat kun je de plaats vinden waarin de notaris zijn kantoor heeft. Dit bepaalt bij welke van de vier kamers je moet zijn. Op de website van de Kamer voor het Notariaat staat hoe je daar een klacht kunt indienen.

Klacht over notaris indienen bij de Geschillencommissie

Het is ook mogelijk om een klacht tegen een notaris in te dienen bij de Geschillencommissie. Maar deze instantie kan geen tucht maatregel opleggen aan een notaris. Wat ze wel voor je kunnen doen, is een oordeel geven over een factuur van de notaris. Want daarvoor kun je niet terecht bij de Kamer voor het Notariaat.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

De KNB kan je klacht over de notaris niet “behandelen” maar daarbij wel “bemiddelen”. Op de site van de KNB kun je meer lezen over wat ze voor je kunnen doen. De KNB kan je helpen als een dossier vastloopt of als je een vraag hebt over de beroepsregels.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Ook het Bureau Financieel Toezicht behandelt je klacht niet maar ze kunnen deze wel doorsturen naar de rechter. “Het BFT kan u niet helpen met uw individuele bezwaar. Bij het BFT kunt u alleen een signaal afgeven over het functioneren van een (kandidaat- of toegevoegd) notaris die valt onder het toezicht van het BFT. Het BFT kan uw signaal gebruiken in zijn toezicht.” Check de site van het BFT voor meer informatie.

Een advocaat inschakelen

Misschien ben je al zover dat je een advocaat wilt inschakelen? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een lastige zaak of het om veel geld gaat? Op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten kun je een advocaat vinden die je wil helpen met het indienen van een klacht tegen een notaris. In het zoekscherm vul je dan in: tuchtrecht notarissen. Zoek voordat je naar een advocaat gaat wel uit of je verzekerd bent voor rechtsbijstand of dat je recht hebt op een gratis advocaat. Daarover kun je meer lezen op deze site. Bij de tuchtrechter kun je geen schade vergoed krijgen. Dat kan alleen door het aanklagen van de notaris bij de gewone rechter, waarvoor je ook een advocaat nodig hebt.

De beroepsregels voor notarissen

Heeft een notaris de regels overtreden? Aan welke regels moet de notaris zich eigenlijk houden? Hier vind je de tekst van de Wet op het notarisambt. De andere regels voor notarissen vind je op deze site.

Zoeken in tuchtuitspraken

Wil je weten of er over jouw klacht tegen de notaris al eens een uitspraak is gedaan? Je kunt op deze site van de overheid zoeken in de uitspraken van de rechter hierover. Vul eerst een zoekwoord in, klik dan op notarissen en daarna op zoeken. Vul bijvoorbeeld “nalatenschap” in en je krijgt meer dan 750 uitspraken waarin je kunt gaan zoeken!

Leg je klacht voor aan een andere notaris

Zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan eens een andere notaris om advies. Op deze site kun je een notaris bij jou in de buurt vinden.

klacht notaris

Veelgestelde vragen:

Waar kun je een klacht over een notaris indienen als je ontevreden bent?

Er zijn 4 instanties waar je kunt klagen over een notaris:
1) de Kamer voor het notariaat
2) de Geschillencommissie
3) de KNB
4) het BFT
Check mijn blog voor een uitleg over de 4 opties.

Welke maatregelen kan de tuchtrechter opleggen aan een notaris?

Wanneer je klacht gegrond is, kan de Kamer van toezicht kiezen uit:
1) een waarschuwing
2) een berisping
3) schorsing
4) geldboete
5) ontzetting uit het ambt.

Kan ik een klacht tegen een notaris indienen over een erfenis?

Als de notaris executeur is in een erfenis, dan kun je ook een klacht indien bij de kantonrechter. Daarover kun je meer lezen in dit blog. Is de notaris op een andere manier betrokken bij de erfenis en ben je daar ontevreden over? Vraag dan eerst eens een andere notaris om advies voordat je een klacht indient.

Waar kan ik voorbeelden vinden van klachten tegen de notaris?

Je kunt op een website van de overheid zoeken in uitspraken van de tuchtrechter. Vul eerst een zoekterm in, klik dan op zoek en daarna op notarissen. Vul bijvoorbeeld “nalatenschap” in en je krijgt meer dan 750 uitspraken waarin je kunt gaan zoeken!