Hoe geheim is je testament?

Een testament maken, dat is een van de meest geheime dingen die je kunt doen. De notaris mag er verder met niemand over praten. De fiscus krijgt een kopie van alles wat je bij de notaris laat maken, behalve als het een testament is. Dan krijgt de overheid pas na je overlijden een kopie. Zo lang je nog leeft, is je testament dus geheim en weet niemand wat er in staat. In dit blog leg ik uit wat je kunt doen als je het testament kwijt bent en wanneer een testament wordt geopend.

Artikel 22 lid 1 wet op het notarisambt: De notaris is, voorzover niet bij wet anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht.

Als het testament getekend is, bewaart de notaris het origineel in de kluis van het kantoor. Zelf krijg je een afschrift. Dat is een kopie met een stempel en handtekening van de notaris.

Testament kwijt, wat nu?

Ben je het testament kwijt? Dan kun je een nieuwe kopie krijgen van je notaris. Is de notaris verhuisd? Dan kun je hem of haar vinden in het Register Notariaat.

Is de notaris met pensioen dan ligt je testament in de kluis van de opvolger. Die kun je hier vinden in het Opvolgersarchief. Weet je niet meer bij welke notaris je bent geweest? Dan kun je aan het Testamentenregister vragen bij welke notaris je laatste testament ligt. Je moet dan wel zelf bij het register langs gaan in Den Haag of je moet een notaris bij jou in de buurt vragen om het register voor je in te zien.

Wanneer wordt het testament geopend?

Na je overlijden mag iedereen weten waar je laatste testament ligt. Bij het testamentenregister is alleen bekend waar het testament ligt maar niet wat er in staat. Voor de inhoud van het testament moet je dus bij de notaris zijn. Wil je niet dat iemand je testament kan inzien vóór de uitvaart? Dan kun je dit door de notaris in je testament laten zetten. Denk aan het geval dat je een kind onterft en niet wilt dat iemand dit al weet voordat je onder de grond ligt. Je kunt dus zelf bepalen wanneer een testament wordt geopend: meteen na je overlijden of pas na je uitvaart.

hoe lang na overlijden wordt testament geopend

Wie mag het testament inzien?

Alleen wanneer iemand daar een belang bij heeft, mag hij na je overlijden je testament inzien. De notaris beslist of dat belang aanwezig is. Je erfgenamen en de executeur hebben altijd recht op een complete kopie. Maar een onterfd kind kan ook een kopie van een gedeelte krijgen. De rest van het testament krijgt het onterfde kind dan niet te zien. Wil je als echtpaar één van de kinderen uitsluiten? Dan is het slim om met de notaris te bespreken welk deel van het testament het onterfde kind mag zien wanneer de eerste van jullie beiden overlijdt. Uit deze uitspraak blijkt dat je de notaris niet kunt verbieden om inzage te geven.

testament geheim

Bespreek je wensen met de notaris

Je kunt met de notaris afspreken dat je testament niet direct na het overlijden wordt geopend maar pas na de uitvaart. In dat geval blijft je testament dus nog een week langer geheim. Omdat de notaris bepaalt wie het testament mag inzien, wil je misschien weten hoe jouw notaris daarover denkt. Meestal staan er in een testament geen rare dingen. Maar als je iets laat opnemen wat je omgeving niet verwacht? Dan is het slim om dit met de notaris te bespreken.

Veelgestelde vragen:

Ik ben het testament kwijt, wat nu?

Ben je het testament kwijt? Dan kun je een nieuwe kopie krijgen van de notaris die het voor je heeft gemaakt. Als het testament getekend is, bewaart de notaris het origineel in de kluis van het kantoor. Wanneer een notaris met pensioen gaat, worden de akten bewaard door de opvolger. Is het testament al heel oud? Dan wordt het door de overheid bewaard.

In dit blog lees je hoe je er achter komt waar een testament nu ligt en hoe je aan een kopie komt.

Wanneer wordt een testament geopend?

Na je overlijden mag iedereen weten waar je laatste testament ligt. Bij het testamentenregister is alleen bekend waar het testament ligt maar niet wat er in staat. Voor de inhoud van het testament moet je dus bij de notaris zijn. Wil je niet dat iemand je testament kan inzien vóór de uitvaart? Dan kun je dit door de notaris in je testament laten zetten. Denk aan het geval dat je een kind onterft en niet wilt dat iemand dit al weet voordat je onder de grond ligt. Je kunt dus zelf bepalen wanneer een testament wordt geopend: meteen of pas na je uitvaart.

Met deze clausule blijft je testament een week langer gesloten:

Artikel 49a wet op het notarisambt:
“De erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bepalen dat de in artikel 49, eerste lid, bedoelde afschriften, uittreksels en grossen van zijn uiterste wil niet mogen worden uitgegeven noch inzage in zijn uiterste wil mag worden verleend, voor zijn lijk is begraven of verbrand, met dien verstande dat zodanig uitstel niet meer mag bedragen dan vijf dagen na het overlijden van de erflater.”

Wie mag het testament inzien?

Alleen wanneer iemand daar een belang bij heeft, mag hij na je overlijden je testament inzien. De notaris beslist of dat belang aanwezig is. Je erfgenamen en de executeur hebben altijd recht op een complete kopie. Maar een onterfd kind kan ook een kopie van een gedeelte krijgen. De rest van het testament krijgt het onterfde kind dan niet te zien. Wil je als echtpaar één van de kinderen uitsluiten? Dan is het slim om met de notaris te bespreken welk deel van het testament het onterfde kind mag zien wanneer de eerste van jullie beiden overlijdt.

Lees ook mijn blog over de rechten van een onterfd kind.

Of check het blog met info over hoe je er achter komt waar een testament nu ligt en hoe je aan een kopie komt.

Artikel 49b lid 1 wet op het notarisambt:
De notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desverlangd afschriften uit aan degenen die daarbij belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de erflater stonden. Eveneens geeft de notaris van tot zijn protocol behorende notariële akten, houdende uiterste wilsbeschikkingen, desverlangd uittreksels uit aan personen als bedoeld in de eerste zin, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat betrekking heeft op feiten als bedoeld in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *