Hoe controleert de belastingdienst schenkingen?

Schenkbelasting aangifte mag je gewoon zelf doen. Je notaris of belastingadviseur kan je er bij helpen maar dit hoeft niet. Daarin wijkt de schenkbelasting dus af van bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting, loonbelasting en BTW aangifte. Er is wettelijk geregeld wie deze aangiftes (periodiek) moet indienen en wanneer. Er gaat dus ook een lampje branden bij de fiscus als dit niet gebeurt. Maar hoe controleert de belastingdienst dan of er schenkingen zijn gedaan? Of kun je door geen aangifte te doen zo maar onder deze belasting uit komen?

hoe controleert de belastingdienst schenkingen

Controle van notariële akten

De meeste mensen weten niet dat van elke notariële akte (behalve een testament) meteen een digitale kopie naar de belastingdienst gaat. Dit betekent dat de fiscus ook zonder een aangifte weet:

  • dat er een papieren schenking is gedaan (dat moet via de notaris);
  • of er aandelen in een bedrijf zijn overgedragen aan een opvolger;
  • dat er een huis is verkocht door ouders aan hun kinderen (voor een gunstige prijs).

Controle van je banksaldo

De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Meldplicht fiscaal advies

Sommige schenkingen moeten door je belastingadviseur gemeld worden bij de fiscus. Zelfs als er alleen nog maar sprake is van een advies daarover! Dit is het geval bij constructies in het buitenland.

Boete bij geen aangifte schenkbelasting

Als je niet (op tijd) aangifte doet voor de schenkbelasting, dan kun je:

  • een verzuimboete krijgen (€ 385 in 2022);
  • een vergrijpboete krijgen (bij opzet 50% en bij grove schuld 25% van de niet betaalde belasting).

Meer lezen?

Is er controle op schenkingen?

De belastingdienst kan ook zonder een aangifte de schenking op het spoor komen. Dit kan op grond van akten die de notaris registreert, gegevens die de bank doorgeeft of adviezen die je fiscalist meldt aan de overheid. Check mijn blog voor een antwoord op de vraag hoe de belastingdienst schenkingen controleert.

Wat gebeurt er als je een schenking niet opgeeft?

Als je een schenking niet opgeeft, dan kun je een verzuimboete krijgen (in 2022: € 385) en een vergrijpboete (bij opzet 50% en bij grove schuld 25% van de niet betaalde schenkbelasting).

Wie is verantwoordelijk voor de aangifte schenkbelasting?

De aangifte wordt gedaan door de begiftigde of door de begiftigde en de schenker samen.

Hoe snel moet je aangifte schenkbelasting doen?

Je moet de aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart in het jaar ná het jaar waarin je de schenking hebt gekregen. Dus krijg je een schenking op 1 januari 2023? Dan heb je nog tot 29 februari 2024 om aangifte te doen.