Hoe controleert de belastingdienst schenkingen?

Voor veel belastingen houdt de fiscus scherp in de gaten of er op tijd aangifte wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of omzetbelasting. De overheid weet dat je ergens in dienst bent of dat je ondernemer bent. Als je niet op tijd aangifte doet, gaat er vanzelf een lampje branden. Maar hoe controleert de belastingdienst of er schenkingen zijn gedaan? Als een schenking niet is gemeld, kun je een boete krijgen. Maar dat weerhoudt sommige mensen er niet van om geen aangifte te doen.

hoe controleert de belastingdienst schenkingen

Wanneer is er sprake van een schenking?

Onder de schenkbelasting valt “iedere handeling die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van zijn eigen vermogen verrijkt”. Onder deze ruime definitie valt bijvoorbeeld ook een verkoop voor een te lage prijs. Denk aan ouders die een huis of auto onder de marktwaarde verkopen aan hun kind. Je kunt de schenkbelasting dus niet voorkomen door een schenking te verhullen als iets anders.

Een schenking is belast indien deze hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling. Schenkingen tussen dezelfde personen in één kalenderjaar moet je bij elkaar optellen. Fiscale partners worden daarbij als één persoon gezien. Het opknippen van een schenking werkt alleen indien je deze over meerdere kalenderjaren verdeelt.

Controle van notariële akten

Voor sommige schenkingen is een notariële akte vereist. Bijvoorbeeld voor de overdracht van een huis of andere registergoederen. Of voor de overdracht van de aandelen in een B.V. of het doen van een schenking op papier. Veel mensen weten niet dat alle notariële akten, met uitzondering van testamenten, direct na de ondertekening worden geregistreerd bij de belastingdienst. Dit betekent dat de notaris een digitale kopie naar de belastingdienst stuurt en direct bekend is:

  • dat er een papieren schenking is gedaan;
  • dat er aandelen in een bedrijf zijn overgedragen aan een opvolger;
  • dat er een huis is verkocht door ouders aan hun kinderen (voor een gunstige prijs).

De notaris moet zijn klanten wijzen op de gevolgen voor de schenkbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstellingen, tarieven en de termijn waarbinnen je aangifte moet doen. De aangifte en betaling van de overdrachtsbelasting gaat verplicht via de notaris. Voor de schenkbelasting geldt dit niet. De notaris kan je helpen met het invullen van de aangifte, maar je kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Controle van je banksaldo

Ieder jaar krijg je van de bank een jaaropgave. De bank stuurt dezelfde gegevens ook naar de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de belastingdienst je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge afname van jouw vermogen en een toename van het vermogen van je kind. Dit kan voor de belastingdienst een aanleiding zijn om vragen te stellen.

Meldplicht fiscaal adviseurs

Sommige schenkingen moeten door je belastingadviseur gemeld worden bij de belastingdienst. Dit geldt onder andere bij belastingconstructies in het buitenland. Zelfs als er alleen nog maar een advies is uitgebracht, kan er al een meldplicht zijn. Pas dus op wat je met wie bespreekt, want het is maar de vraag hoe geheim de informatie is die je deelt.

Boete als je een schenking niet hebt gemeld

Als je niet (op tijd) aangifte doet voor de schenkbelasting, dan kun je:

  • een verzuimboete van € 385 krijgen;
  • een vergrijpboete krijgen (bij opzet 50% en bij grove schuld 25% van de niet betaalde belasting).

Je moet de aangifte indienen vóór 1 maart van het kalenderjaar na het jaar waarin je een schenking kreeg. Tip: krijg je vaker grote schenkingen? Zet dan een terugkerende melding in je digitale agenda. Zo vergeet je nooit een aangiftetermijn.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Is er controle op schenkingen?

De belastingdienst kan ook zonder aangifte een schenking op het spoor komen. Dit kan op grond van akten die de notaris registreert, gegevens die de bank doorgeeft of adviezen die je fiscalist meldt aan de overheid. Check mijn blog voor een antwoord op de vraag hoe de belastingdienst schenkingen controleert.

Wat gebeurt er als je een schenking niet opgeeft?

Als je een schenking niet opgeeft, dan kun je een verzuimboete krijgen (€ 385) en een vergrijpboete (bij opzet 50% en bij grove schuld 25% van de niet betaalde schenkbelasting).

Wie is verantwoordelijk voor de aangifte schenkbelasting?

De aangifte wordt gedaan door de begiftigde of door de begiftigde en de schenker samen.

Hoe snel moet je aangifte schenkbelasting doen?

Je moet de aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart in het jaar ná het jaar waarin je de schenking hebt gekregen. Krijg je een schenking op 1 januari 2024? Dan heb je nog tot 28 februari 2025 de tijd om aangifte te doen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *