Hoe zit het met je kindsdeel als je stiefmoeder de erfenis krijgt?

Volgens cijfers van het CBS zijn er steeds meer gezinnen met stiefkinderen en stiefouders. Veel nieuwe relaties houden stand tot het overlijden. Hierdoor gaat er ook steeds vaker een erfenis naar een stiefvader of stiefmoeder, waardoor het stiefkind zijn of haar kindsdeel pas later kan opeisen.

In welke gevallen gaat de erfenis naar je stiefmoeder?

Je stiefmoeder erft alles in de volgende gevallen:

  1. Als je vader is overleden zonder testament dan erft je stiefmoeder alles wanneer ze gehuwd waren of een partnerschap hadden.
  2. Als je vader en stiefmoeder een samenlevingscontract hebben, dan mag er in het testament staan dat jij je deel pas later krijgt. In dit geval vind je het antwoord dus in het testament.
erfenis stiefmoeder

Hierna lees je wat je in elk van deze twee gevallen kunt doen.

Kun je de legitieme portie meteen opeisen bij je stiefmoeder?

In het tweede geval hierboven, kun je de volgende vragen stellen. 1. Hadden je vader en stiefmoeder een contract? 2) Staat er in het testament dat jij je deel pas krijgt als je stiefmoeder overlijdt? Als het antwoord op één van beide vragen nee is, dan kun jij meteen je legitieme portie opeisen bij je stiefmoeder.

In het eerste geval hierboven kun je nog niks opeisen maar mag je wel het wilsrecht inroepen. Dit betekent dat jij meteen bezit (zoals een deel van het huis) op naam krijgt en je stiefmoeder daarvan het vruchtgebruik heeft. Dit geeft jou meer zekerheid omdat je stiefmoeder de erfenis niet meer kan opmaken.

legitieme portie opeisen stiefmoeder

Hoe kom je er achter hoe groot je kindsdeel is als de erfenis naar je stiefmoeder gaat?

Meestal bestaat jouw kindsdeel in de erfenis uit een vordering op je stiefmoeder. Dit betekent dat jij na het overlijden van je stiefmoeder een vast bedrag in geld krijgt uitbetaald. Jij hebt na het overlijden van je vader recht op een vaststelling van de hoogte van dit bedrag. Daarbij maakt het niet uit of je wel of geen erfgenaam bent. In beide gevallen heb je recht op informatie:

erfenis kindsdeel opeisen stiefmoeder

Ben je onterfd? Vraag dan altijd aan een partij notaris of advocaat welke opties je hebt.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je als stiefkind je kindsdeel opeisen?

Overlijdt je ouder en gaat de erfenis naar je stiefouder? In dat geval kun je als stiefkind vaak een wilsrecht inroepen. Dit betekent dat een deel van de erfenis op jouw naam komt te staan en dat de langstlevende dit vermogen niet meer kan verteren.

Kun je de legitieme portie opeisen bij je stiefmoeder?

Dit verschilt per geval. Je kunt je legitieme meestal pas opeisen na het overlijden van je stiefmoeder. Maar dat is alleen het geval wanneer je vader en stiefmoeder alles goed op papier hadden staan bij de notaris. Als er een fout in zit of een clausule is vergeten, dan kan jouw deel meteen opeisbaar zijn.