Heeft mijn ex recht op mijn erfenis?

Het zal toch niet de bedoeling zijn dat je erfenis nog naar je ex gaat? Gelukkig kun je hier wat aan doen. Met deze tips krijgt je ex niks uit je erfenis!

Heeft mijn ex recht op mijn erfenis?

Zolang je getrouwd bent, is je aanstaande ex nog erfgenaam op grond van de wet. Heb je tijdens je huwelijk een testament gemaakt? Dan vervalt dit vanzelf bij de scheiding. Duurt je dat te lang? Je kunt je eigen testament al wijzigen tijdens je huwelijk, maar de meeste mensen doen dit pas als ze uit elkaar zijn.

Heb je als samenwoners een testament gemaakt omdat je van elkaar wilde erven? Dat vervalt niet op grond van de wet. Het hangt in dat geval van de tekst van je testament af of je ex nog erft. Je kunt het beste aan de notaris vragen of je nog iets moet doen om je ex uit te sluiten.

heeft mijn ex recht op mijn erfenis

Heeft mijn ex recht op de erfenis van mijn ouders?

Was je in gemeenschap van goederen getrouwd en heb je tijdens je huwelijk geld geërfd van je ouders? Als in het testament een privé clausule stond, dan is dit geld van jou en heeft je ex er dus geen recht op. Dit is simpel aan te tonen. Je hoeft alleen maar het testament van je ouders er bij te pakken. Aantonen wat je hebt geërfd en waar het is gebleven, dat kan een stuk lastiger zijn. Het lukt dus niet altijd om je erfenis terug te krijgen, maar een advocaat kan het wel voor je proberen. Ben je getrouwd na 1 januari 2018? Dan heeft je ex ook zonder privé clausule geen recht op de erfenis van je ouders.

Heeft mijn ex recht op mijn pensioen?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zul je na de scheiding bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat je pensioen door de helft gaat. Minder bekend is dat de helft die je zelf mag houden bij je overlijden ook nog naar je ex kan gaan. Dit heet “bijzonder nabestaandenpensioen“. Vaak weten stellen niet wat ze hierover hebben afgesproken aan het begin of einde van hun relatie. Ook wordt wel eens vergeten om die afspraak door te geven aan het pensioenfonds. Dit is dus iets om goed op te letten als je uit elkaar gaat. Anders moet je hierover jaren later nog met elkaar in gesprek.

Is mijn ex nog begunstigde op een polis?

Dit is iets wat je snel over het hoofd kunt zien. Veel stellen hebben samen een polis op elkaars leven bij de hypotheek. Die kun je alleen samen aanpassen. Maar het kan ook een losse polis zijn die je wel zelf mag aanpassen zonder dat je ex dit weet. Als er jonge kinderen zijn dan kan het ook een goed idee zijn om een polis op elkaars leven juist door te laten lopen.

Regelt mijn ex alles voor de kinderen als ik overlijd?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex alles moet regelen wanneer de erfenis naar de kinderen gaat. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of niet. Dit stopt pas als je kind volwassen is. Tot die tijd kun je hiervoor wat op papier zetten bij de notaris. Je kunt niet het ouderlijk gezag aanpassen bij testament maar er zijn wel een paar andere opties. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan de video hieronder:

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Heeft mijn ex recht op de erfenis van mijn ouders?

Ben je voor 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd en heb je tijdens je huwelijk geld geërfd van je ouders? Dan is de helft van dit geld van je ex. Maar staat er in het testament van je overleden ouder een privé clausule, dan is dit geld alleen van jou en heeft je ex er dus geen recht op.

Check de 6 varianten voor de privé clausule.

Gaat mijn eigen erfenis nog naar mijn ex als ik zelf overlijd?

Zolang je getrouwd bent, is je aanstaande ex nog erfgenaam op grond van de wet. Heb je tijdens je huwelijk een testament gemaakt? Dan vervalt dit vanzelf bij de scheiding.

Als je dat te lang duurt, lees dan mijn blog over hoe je je ex al eerder uit het testament kunt halen.

Artikel 4:52 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een beschikking, getroffen ten voordele van degene met wie de erflater op het tijdstip van het maken van de uiterste wil gehuwd was of reeds trouwbeloften gewisseld had, vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden.”

Lees ook de tips over wat je in een testament kunt zetten als je uit elkaar gaat en samen een kind hebt.

Heeft mijn ex recht op mijn pensioen?

Was je getrouwd of geregistreerd als partner? Dan zul je na de scheiding bekend zijn met het onderwerp “pensioenverevening”. Dit betekent dat je pensioen door de helft gaat.

Minder bekend is dat de helft die je zelf mag houden ook nog naar je ex kan gaan als je overlijdt.

Regelt mijn ex alles voor de kinderen als ik overlijd?

Veel gescheiden ouders staan er niet bij stil dat hun ex alles moet regelen wanneer de erfenis naar de kinderen gaat. Dit komt door het ouderlijk gezag. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was of niet. Dit stopt pas als je kind volwassen is. Tot die tijd kun je hiervoor wat op papier zetten bij de notaris. Je kunt niet het ouderlijk gezag aanpassen bij testament maar er zijn wel een paar andere opties.

Check dit blog voor de 5 manieren waarop je de rol van je ex zo klein mogelijk maakt in je testament.