Heb je een testament nodig bij geregistreerd partnerschap?

Steeds meer stellen kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Veel mensen vragen zich af of je bij een geregistreerd partnerschap een testament nodig hebt. Het antwoord op die vraag verschilt per geval. Soms is het verstandig om een testament te maken, in andere gevallen is het juist niet nodig.

Het standaard erfrecht sinds 2003

In 2003 is het huidige erfrecht ingevoerd. Sinds dat jaar geldt er standaard een langstlevende regeling als je getrouwd bent of geregistreerd als partner. Heb je geen testament en ga je een geregistreerd partnerschap aan? Dan gaat bij jouw overlijden op grond van de wet de volledige erfenis naar je partner. Heb je geen kinderen? Dan is je partner de enige erfgenaam. Heb je wel kinderen? Dan zijn je partner en kinderen samen erfgenaam. De volledige erfenis wordt automatisch aan je partner toegedeeld. De kinderen erven in ruil daarvoor een geldvordering op je partner. In beginsel mogen de kinderen deze geldvordering pas opeisen na het overlijden van je partner. Je kunt het zien als een soort “tegoedbon”.

De hierboven beschreven regeling wordt ook wel de “wettelijke verdeling” genoemd. Alles gaat eerst naar je partner en pas na zijn of haar overlijden gaat de erfenis naar de kinderen. De wettelijke regeling geldt niet voor samenwoners. Hij is alleen van toepassing als je een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat. Samenwoners erven alleen van elkaar als ze een langstlevende testament maken bij de notaris.

Dankzij een aantal wetswijzigingen zijn er juridisch bijna geen verschillen meer tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. In plaats van de vraag “heb je een testament nodig bij geregistreerd partnerschap” zou je dus ook kunnen vragen of je nog een testament nodig hebt bij een huwelijk. Inhoudelijk is het dezelfde vraag en het antwoord is ook hetzelfde. Hierna volgen een paar situaties waarin het antwoord bevestigend is en je dus nog wel een testament moet maken.

1. Je hebt nog een testament uit een eerdere relatie

Heb je in het verleden een testament gemaakt ten behoeve van je toenmalige partner, je kinderen of bijvoorbeeld een broer of zus? Dan hangt het van de tekst van het testament af of het nog van toepassing is. Meestal heeft de tekst van het testament tot gevolg dat een ex-partner automatisch niet meer erft na een relatiebreuk.

Je huidige partner wordt niet automatisch erfgenaam als je nog een oud testament hebt. De inhoud van je testament gaat namelijk vóór de wettelijke regeling. Het kan dus zijn dat je huidige partner onbewust is onterfd. Dit kun je eenvoudig verhelpen door je vorige testament te herroepen. Hiervoor moet je wel even langs een notaris. Het herroepen van een testament kan alleen door een nieuw testament te maken. Gelukkig hanteren de meeste notarissen hiervoor een gereduceerd tarief. Hier vind je een overzicht van de tarieven bij jou in de buurt.

2. Er zijn kinderen uit een eerdere relatie

De wettelijke langstlevende regeling is ook van toepassing als je een kind hebt uit een eerdere relatie. De volledige erfenis gaat dus naar je partner en je kind erft een “tegoedbon”. In de basis is dat een prima regeling, maar er zijn wel een paar belangrijke punten waar je over na moet denken.

Allereerst ziet de “tegoedbon” maar op een gedeelte van je vermogen. Heb jij bijvoorbeeld een vermogen van € 100.000 en heb je één kind? Dan erft je partner € 100.000 met in ruil daarvoor een schuld van € 50.000 aan je kind. Overlijdt vervolgens jouw partner? Dan krijgt jouw kind € 50.000 uitbetaald en gaat de rest van het vermogen naar de erfgenamen van je partner. Wil je dat de volledige erfenis terug gaat naar je kind? Dat kan door een testament te maken waarin je de erfdelen aanpast. Je kunt bijvoorbeeld je partner voor 1% tot erfgenaam benoemen en je kind voor 99%. Hierdoor gaat de volledige erfenis nog steeds naar je partner maar erft je kind een veel grotere vordering van € 99.000.

Een tweede probleem zijn de zogenoemde “wilsrechten”. Een stiefkind dat een vordering erft op een stiefouder mag deze vordering direct ruilen tegen bezittingen. Hierdoor kan je kind bijvoorbeeld mede-eigenaar worden van het huis. Dit gaat ten koste van de vrijheid van de langstlevende om zijn of haar leven verder in te richten. Gelukkig zijn de wilsrechten geen dwingend recht. Je kunt de wilsrechten uitzetten door een testament te maken.

heb je een testament nodig bij geregistreerd partnerschap

Stiefouders die zelf geen kinderen hebben, kiezen er regelmatig voor om hun stiefkinderen tot reserve erfgenaam te benoemen. Op grond van de wet erven alleen je eigen kinderen. Wil je dat de kinderen van je partner jouw reserve erfgenamen zijn? Dan moet je een testament maken bij de notaris. Een testament is een persoonlijk document. Twee partners hebben dus twee testamenten nodig. De meeste notarissen hanteren hiervoor een voordelig combi-tarief. Hier vind je een overzicht van de tarieven bij jou in de buurt. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

3. Er zijn geen kinderen

Heb je geen kinderen en geen testament? Dan heeft het aangaan van een partnerschap tot gevolg dat je partner jouw enige erfgenaam is. Overlijden jullie tegelijk? Dan erf je niet van elkaar en gaat ieders eigen vermogen naar de eigen familie. In beginsel zijn dat je ouders, broers en zusters. Overlijd je kort na elkaar? Dan komt het volledige vermogen van beide partners toe aan de familie van de partner die als laatste overlijdt. Het lot bepaalt dus welke familie alles erft en welke familie niets erft.

Veel stellen maken om deze reden een testament waarin ze over en weer beide families tot reserve erfgenamen benoemen. Een andere optie is dat je elkaar tot eerste erfgenaam benoemt en bijvoorbeeld goede doelen aanwijst als reserve erfgenaam.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *