5 gevolgen van een geregistreerd partnerschap met kind

Steeds meer stellen kiezen voor een geregistreerd partnerschap als er een kind op komst is. Veel zaken zijn dan vanzelf goed geregeld. Wie weet, zijn deze 5 gevolgen ook voor jou een reden om voor het partnerschap te gaan.

1. Erkennen van je kind hoeft niet bij een geregistreerd partnerschap

Dankzij een wijziging in de wet hoef je als vader het kind niet meer bij de gemeente te erkennen. Dit gaat bij een partnerschap nu vanzelf, net als bij een huwelijk.

2. Vanzelf het ouderlijk gezag als vader

Ook het ouderlijk gezag hoef je niet meer apart te regelen bij de rechtbank. Als vader heb je met een partnerschap vanzelf het ouderlijk gezag, net als bij een huwelijk.

3. Je kunt de achternaam van je partner aannemen

De meeste kinderen krijgen nog steeds de achternaam van hun vader. Met een geregistreerd partnerschap kun je als moeder dezelfde achternaam als je kind en partner aannemen. Als je samenwoont met een contract kan dat niet.

4. Vanzelf recht op partnerpensioen en wezenpensioen

Ben je in loondienst en bouw je pensioen op? Door het aangaan van een partnerschap gaat je pensioen bij overlijden naar je partner en kind. Gewone samenwoners moeten bij de notaris een contract maken voordat ze partnerpensioen krijgen. En de vader moet in dat geval het kind erkennen bij de gemeente voordat het wezenpensioen krijgt. Bij een partnerschap gaat dit dus vanzelf.

5. Geen testament nodig

Bij een partnerschap gaat de erfenis eerst naar je partner en daarna naar je kind. Dit zorgt voor lage kosten en lage belastingen bij je overlijden. In een simpele situatie is een testament dus niet nodig. Ook op dit punt is de regeling voor een partnerschap hetzelfde als bij een huwelijk. Samenwoners hebben wel een testament nodig omdat er voor hen bijna niks in de wet staat.

Meer lezen?

geregistreerd partnerschap kind

Veelgestelde vragen:

Is het erkennen van een kind nodig bij een geregistreerd partnerschap?

Dankzij een wijziging in de wet hoef je als vader je kind niet meer bij de gemeente te erkennen. Dit gaat bij een partnerschap nu vanzelf, net als bij een huwelijk.

Artikel 1:199 Burgerlijk Wetboek:
Vader van een kind is de man:
a. die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan
, tenzij onderdeel b of de slotzin van artikel 198, eerste lid, onder b, geldt;
b. wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap met de vrouw uit wie het kind is geboren, binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden, zelfs indien de moeder was hertrouwd of een nieuw partnerschap had laten registreren; indien echter de vrouw sedert de 306de dag voor de geboorte van het kind was gescheiden van tafel en bed of zij en haar echtgenoot of geregistreerde partner sedert dat tijdstip gescheiden hebben geleefd, kan de vrouw binnen een jaar na de geboorte van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat haar overleden echtgenoot of geregistreerde partner niet de vader is van het kind, van welke verklaring een akte wordt opgemaakt; was de moeder op het tijdstip van de geboorte hertrouwd of had zij een nieuw partnerschap laten registreren dan is in dat geval de huidige echtgenoot of geregistreerde partner de vader of, in het geval, genoemd in artikel 198, eerste lid, onder b, de huidige echtgenote of geregistreerde partner de moeder van het kind;
c. die het kind heeft erkend;
d. wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld; of
e. die het kind heeft geadopteerd.”

Heb je bij een geregistreerd partnerschap nog een testament nodig voor je kind?

Bij een partnerschap gaat de erfenis eerst naar je partner en daarna naar je kind. Dit zorgt voor lage kosten en lage belastingen bij je overlijden. In een simpele situatie is een testament dus niet nodig.

Artikel 4:13 lid 2 eerste zin Burgerlijk Wetboek:
“De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap.”

Artikel 4:8 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners.”

Krijgt je kind vanzelf wezenpensioen bij een geregistreerd partnerschap?

Ja, als je in loondienst bent en pensioen opbouwt, heeft je kind bij een geregistreerd partnerschap vanzelf recht op wezenpensioen als je overlijdt. Maar let op: elk pensioenfonds heeft zijn eigen regels. De geboorte van een kind is daarom een goed moment om na te denken over een overlijdensrisicoverzekering.

Wat zijn de gevolgen van een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Je burgerlijke staat verandert. Je bent elkaars erfgenaam en wordt partner voor de belastingen, toeslagen en het pensioen.

Check ook de 10 redenen waarom stellen kiezen voor een geregistreerd partnerschap.