Geld schenken zonder belasting te betalen? Zo doe je dat

Wil jij weten hoeveel geld je belastingvrij mag overmaken naar iemand anders? In dit blog ontdek je hoeveel geld je kunt schenken aan vrienden, familie of andere personen zonder belasting te betalen.

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand anders?

In beginsel maakt het niet uit hoeveel je wilt schenken. Of je nou € 100 of € 1.000 of € 1.000.000 wilt overmaken, in alle gevallen kan het gewoon via de bank. Uiteraard loop je boven een bepaald bedrag wel tegen beperkingen aan. Allereerst kan er sprake zijn van een limiet in je internetbankieren. Bij sommige banken kun je dit tijdelijk aanpassen, al dan niet met een wachttijd van enkele uren.

Verder bestaat in theorie de kans dat de bank de betaling van een groot bedrag ziet als een “ongebruikelijke transactie”. Dit kan tot gevolg hebben dat de bank vragen stelt over de betaling of misschien zelfs een melding doet bij de overheid. Zelf heb ik dat nog nooit meegemaakt bij klanten. Ook niet bij grotere schenkingen. Maar je weet het nooit, de laatste jaren hoor je steeds vaker rare verhalen over het toezicht door banken. Een waarschuwing is dus op zijn plaats.

Boven een bepaald bedrag moet de ontvanger van de schenking aangifte doen en schenkbelasting betalen. Het onderwerp schenkbelasting is geregeld in de Successiewet. Wil je alles weten over deze wet? Bestel dan het boek Wegwijs in de Successiewet. Dit handboek ligt bij iedere notaris op het bureau. Uiteraard heb ik zelf ook een exemplaar.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Als je meer schenkt dan de vrijstelling is er schenkbelasting verschuldigd. Dit zijn de belangrijkste hoofdregels voor de schenkbelasting:

 • Naast schenkingen van geld zijn ook andere giften belast. Bijvoorbeeld de schenking van een auto, het kwijtschelden van een schuld of de verkoop van een huis onder de marktwaarde.
 • Fiscaal partners tellen als één persoon. Krijg je een schenking van je beide ouders? Dan geldt er één vrijstelling. Doe je een schenking aan je zoon en zijn echtgenote? Dan hebben ze samen één vrijstelling.
 • Schenkingen in één kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde ontvanger tel je bij elkaar op. Van het totaalbedrag gaat één keer de vrijstelling af.
 • Woont de schenker of de ontvanger in het buitenland? De schenkbelasting is van toepassing als de schenker in Nederland woont. Is de schenker verhuisd naar het buitenland? Als je Nederlander bent val je de eerste 10 jaar na je emigratie nog steeds onder de Nederlandse schenkbelasting.
 • De ontvanger moet aangifte doen vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar.

Dit zijn de belangrijkste schenkingsvrijstellingen in 2024:

ontvanger:vrijstelling 2024:
schenking aan kind€ 6.633,-
schenking aan kleinkind€ 2.658,-
schenking aan andere familie€ 2.658,-
schenking aan vrienden€ 2.658,-

Hoe kun je meer geld schenken aan vrienden en familie?

Veel mensen vragen zich af hoeveel geld ze belastingvrij kunnen overmaken aan familie. Of hoe ze meer geld, boven de vrijstelling, kunnen schenken aan vrienden zonder belasting te betalen. Gelukkig kun je daar meerdere trucs voor gebruiken.

1. Schenk aan meer personen

Schenkingen aan fiscale partners worden bij elkaar opgeteld. Deze regel geldt niet voor broers en zussen en ouders en kinderen. Stel je wilt aan een goede vriend € 10.000 schenken. Dit bedrag is flink hoger dan de vrijstelling. Vanwege de partner regel heeft het geen zin om de helft aan zijn vrouw te schenken. Wat je wel kunt doen is een deel van de schenking aan de kinderen van je vriend geven. Die hebben namelijk ieder recht op hun eigen vrijstelling. Als alle verkrijgers minder krijgen dan de vrijstelling hoeft niemand aangifte te doen van de schenking. Heeft je vriend het geld nodig voor een dure aankoop? Dan kunnen zijn kinderen het bedrag bijvoorbeeld aan hem uitlenen.

2. Smeer de schenking uit over meerdere jaren

De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. De minimale schenkingsvrijstelling in 2024 bedraagt € 2.658,-. Wil je bijvoorbeeld € 10.000 in geld overmaken aan iemand uit je familie? Dan kun je overwegen om € 2.658,- te schenken en van de rest een lening te maken. Vervolgens kun je in de komende kalenderjaren steeds een gedeelte kwijtschelden. Dit kan zonder schenkbelasting als je telkens een bedrag kwijtscheldt dat precies gelijk is aan de vrijstelling.

Houd er wel rekening mee dat jou wat kan overkomen voordat je de lening op deze manier hebt afgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je wilsonbekwaam wordt of overlijdt voordat de lening is kwijtgescholden. Als het om veel geld gaat, kun je bij de notaris de volgende twee dingen vastleggen:

 • Maak uit voorzorg een levenstestament waarin je aan iemand een algemene volmacht verleent voor het geval dat je wilsonbekwaam wordt. Neem hierbij de instructie op dat de gevolmachtigde elk jaar een bedrag moet kwijtschelden op de schuld.
 • Maak een testament waarin je het restant van jouw vordering legateert aan de schuldenaar. Eventueel kun je dit legaat vrij van erfbelasting maken. Meer uitleg daarover vind je in dit blog.
3. Gebruik een speciale vrijstelling

Behalve de gebruikelijke jaarlijkse vrijstelling zijn er ook speciale vrijstellingen die je kunt gebruiken:

 • De eenmalige vrijstelling tussen ouder en kind voor de betaling van studiekosten. In andere situaties (bijvoorbeeld tussen tante en nicht) kun je een kwijtschelding aanvragen.
 • Je kunt de bedrijfsopvolgingsregeling gebruiken bij de verkoop van een onderneming onder gunstige voorwaarden aan een bedrijfsopvolger.
 • De eenmalig verhoogde vrijstelling voor een grotere schenking aan je kind.
 • Een schenking aan “iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen”.

Deze laatste vrijstelling is bij de meeste mensen totaal niet bekend. Aan iemand die in de schulden zit zou je onbeperkt (!) geld kunnen schenken zonder belasting te betalen. Hierbij geldt dus geen maximumbedrag. De wet is niet duidelijk over welke situaties onder het begrip “niet in staat” vallen. Mede daarom zijn er over de uitleg van dit artikel al meerdere rechtszaken gevoerd:

geld schenken zonder belasting te betalen

Mag ik contant geld schenken?

Er bestaat geen verbod op het schenken van contant geld. De overheid werkt aan het verlagen van het verbod op contante betalingen van € 10.000 naar € 3.000. Hierbij gaat het echter om betalingen aan ondernemers en het toepassingsgebied van de zogenoemde “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”.

Tip: je kunt ook gouden of zilveren munten schenken. Edelmetalen zijn anoniem, waardevast en verhandelbaar zonder omzetbelasting.

Kun je crypto schenken?

Crypto is volgens de belastingdienst geen geld maar een “digitaal ruilmiddel zonder tussenkomst van een bank”. Bij het schenken van crypto is het belangrijk om de koers in euro op de peildatum (het moment van de schenking) te noteren. Maak bijvoorbeeld een screenshot op het exacte tijdstip van de transactie. Deze waarde is leidend voor de schenkbelasting.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

Het is niet verplicht om een schenking van geld schriftelijk vast te leggen. Toch is het verstandig om dat wel te doen. Zo kun je bijvoorbeeld een “uitsluitingsclausule” opnemen. Deze afspraak houdt in dat de schenking niet in een gemeenschap van goederen valt. Het gevolg hiervan is dat de ontvanger de schenking niet hoeft te delen met zijn of haar partner in het geval van een scheiding.

Veel mensen denken ten onrechte dat een uitsluitingsclausule niet meer nodig is omdat de wet is gewijzigd. Het klopt dat er bij het aangaan van een huwelijk of partnerschap na 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat waar schenkingen niet meer in vallen. Maar op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen:

 1. De nieuwe wet geldt niet voor stellen die een huwelijk of partnerschap zijn aangegaan vóór de nieuwe wet. Zij behouden hun algehele gemeenschap van goederen en hebben dus nog steeds belang bij een uitsluitingsclausule.
 2. Ook na 2018 kun je nog kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Ik heb dat al voor meerdere stellen op papier gezet in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dit komt dus daadwerkelijk voor.

Andere voordelen van het schriftelijk vastleggen van een schenking zijn:

 1. Je kunt er mee aantonen dat de schenking aan één van beide partners is gedaan en dus niet aan hen samen.
 2. Het helpt bij het bewijzen van een vergoedingsrecht als de schenking bijvoorbeeld in een gezamenlijke woning is geïnvesteerd.

Dus kun je een schenking gewoon overmaken? Ik zou het niet doen en de schenking altijd schriftelijk vastleggen, vooral als het gaat om een groter bedrag.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *