Finaal verrekenbeding ook voor samenwoners voordelig!

Tineke en Frits wonen al 30 jaar samen. Frits heeft in die tijd een groot vermogen opgebouwd. Wanneer Tineke dat erft, moet zij daarover 20% erfbelasting betalen. Als ze zouden trouwen in gemeenschap van goederen halveert de belasting omdat de helft dan al van Tineke is. Een finaal verrekenbeding heeft voor samenwoners hetzelfde gevolg. Tineke heeft daardoor recht op de helft van het vermogen zonder dat ze daarover belasting betaalt. Bij een grote erfenis kan het dus heel slim zijn om dit op te nemen in je contract.

Wat is een finaal verrekenbeding voor samenwoners?

Een finaal verrekenbeding voor samenwoners is de afspraak om af te rekenen alsof je getrouwd was in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de rijkste op grond van het samenlevingscontract een bedrag moet geven aan de armste. Wanneer de rijkste als eerste overlijdt, zorgt dit voor een kleinere erfenis. Overlijdt de armste als eerste, dan neemt de erfenis hierdoor juist toe. De afspraak werkt dus twee kanten op.

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding voor samenwoners?

De meeste stellen zetten in hun testament dat de erfenis eerst naar de langstlevende gaat en daarna naar de kinderen. Een verrekenbeding is fiscaal voordelig omdat beide erfenissen dan even groot zijn. Daardoor is de erfbelasting lager. Zijn er geen kinderen? Dan is de clausule ook voordelig als de rijkste partner het eerste sterft. De langstlevende betaalt dan minder erfbelasting.

Kun je dit regelen zonder notaris?

Stellen die dit regelen, willen alles aan elkaar nalaten. Dit kan alleen met een testament bij de notaris. Er zijn nog veel meer slimme dingen die je op dat moment bij de notaris kunt vastleggen:

finaal verrekenbeding samenwoners

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een finaal verrekenbeding voor samenwoners?

Een finaal verrekenbeding voor samenwoners is de afspraak om af te rekenen alsof je getrouwd was in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de rijkste op grond van het samenlevingscontract een bedrag moet geven aan de armste. Wanneer de rijkste als eerste overlijdt, zorgt dit voor een kleinere erfenis. Overlijdt de armste als eerste, dan neemt de erfenis hierdoor juist toe. De afspraak werkt dus twee kanten op.

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding voor samenwoners?

De meeste stellen zetten in hun testament dat de erfenis eerst naar de langstlevende gaat en daarna naar de kinderen. Een verrekenbeding is fiscaal voordelig omdat beide erfenissen dan even groot zijn. Daardoor is de erfbelasting lager. Zijn er geen kinderen? Dan is de clausule ook voordelig als de rijkste partner het eerste sterft. De langstlevende betaalt dan minder erfbelasting.

De belastinginspecteur zegt er het volgende over:
“Een samenlevingscontract regelt tussen de partijen hun vermogensrechtelijke aanspraken. Naar mijn mening maakt het voor de werking tussen partijen niet uit of deze gehuwd zijn dan wel samenwonen. In beide gevallen geldt de verrekenplicht, waarvan bij het instellen niet kan worden vastgesteld wie (uiteindelijk) de schenker en wie de begiftigde is. Het opnemen van een finaal verrekenbeding in een samenlevingscontract levert geen schenking op.”

Kun je dit regelen zonder notaris?

Stellen die dit regelen, willen alles aan elkaar nalaten. Dit kan alleen met een testament bij de notaris. Er zijn nog veel meer slimme dingen die je op dat moment bij de notaris kunt vastleggen:

Denk aan een volmacht voor als je dement wordt.

Of een opvul legaat in je testament waarmee je nog meer belasting bespaart.