Finaal verrekenbeding bij overlijden scheelt 20% belasting!

Nick en Margriet zijn in 2019 getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Margriet is niet rijk maar Nick heeft een vermogen van 2 miljoen euro. Als Margriet dat van Nick erft, moet zij daarover 20% belasting betalen. De notaris raadt daarom een finaal verrekenbeding bij overlijden aan. Margriet krijgt daardoor 1 miljoen euro zonder belasting. Dit scheelt € 200.000 bij het overlijden van Nick. Bij een grote erfenis is dit dus heel slim. In de video hieronder leer je hoe je zelf kunt uitrekenen hoeveel erfbelasting jij bespaart met deze clausule:

Bezoek mijn YouTube kanaal voor meer video’s over voorwaarden.

Wat is een finaal verrekenbeding bij overlijden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden is de afspraak tussen een echtpaar om af te rekenen alsof er een gemeenschap van goederen was. Dit betekent dat de rijkste echtgenoot een bedrag moet geven aan de armste echtgenoot. Wanneer de rijkste als eerste overlijdt, zorgt dit voor een kleinere erfenis. Overlijdt de armste als eerste, dan neemt de erfenis hierdoor juist toe. De afspraak werkt twee kanten op en is dus wederkerig.

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden?

De meeste stellen zetten in hun testament dat de erfenis eerst naar de langstlevende gaat en daarna naar de kinderen. Voor een echtpaar geldt dat de kinderen twee keer een erfenis krijgen. Een finaal verrekenbeding bij overlijden is fiscaal voordelig omdat beide erfenissen dan even groot zijn. Daardoor is de erfbelasting lager.

Waarom betaal je over de verrekening geen erfbelasting?

Overlijdt de rijkste van beiden als eerste? Dan heeft de langstlevende dus recht op een bedrag uit de erfenis, waardoor die kleiner wordt. Omdat deze afspraak over en weer geldt, ziet de fiscus dit als een soort gemeenschap van goederen. Om die reden betaal je hierover geen schenkbelasting of erfbelasting.

Kan een finaal verrekenbeding bij overlijden alleen in huwelijkse voorwaarden of ook in een testament?

Soms heeft een legaat in je testament hetzelfde gevolg als een finaal verrekenbeding in je huwelijkse voorwaarden. Die uitkomst is dan een 50/50 verdeling van je erfenis als het je daar om te doen is. Maar een legaat is niet wederkerig en werkt dus alleen als de rijkste van beiden het eerste overlijdt. Voor de erfbelasting zorgt een legaat alleen bij een gemiddeld vermogen voor dezelfde besparing. Bij een grote erfenis is verrekenen beter. Wat voor jou het beste is, hangt dus af van je vermogen en wat je daarmee wilt. De notaris kan je daar meer over vertellen.

Om dit vast te leggen, heb je een notaris nodig. Elke notaris werkt met zijn eigen model maar het zal ongeveer lijken op het voorbeeld hieronder:

finaal verrekenbeding bij overlijden

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een finaal verrekenbeding bij overlijden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden is de afspraak tussen een echtpaar om af te rekenen alsof er een gemeenschap van goederen was. Dit betekent dat de rijkste echtgenoot een bedrag moet geven aan de armste echtgenoot. Wanneer de rijkste als eerste overlijdt, zorgt dit voor een kleinere erfenis. Overlijdt de armste als eerste, dan neemt de erfenis hierdoor juist toe. De afspraak werkt twee kanten op en is dus wederkerig.

De wettelijke regels voor verrekenbedingen staan in artikel 1:132 tot en met 1:143 van het Burgerlijk Wetboek. Een paar citaten daaruit:

“De verplichting tot verrekening van inkomsten of van vermogen is wederkerig. De verrekening van inkomsten of van vermogen geschiedt bij helfte. Een echtgenoot die opzettelijk een tot het te verrekenen vermogen behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is betrokken, dient de waarde daarvan niet te verrekenen, maar geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden. Bestaat tussen de echtgenoten een geschil omtrent de vraag of een goed tot het te verrekenen vermogen wordt gerekend en kan geen van beiden bewijzen dat het goed tot het niet te verrekenen vermogen wordt gerekend, dan wordt dat goed aangemerkt als te rekenen tot het te verrekenen vermogen.”

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding bij overlijden?

De meeste stellen zetten in hun testament dat de erfenis eerst naar de langstlevende gaat en daarna naar de kinderen. Voor een echtpaar geldt dat de kinderen twee keer een erfenis krijgen. Een finaal verrekenbeding bij overlijden is fiscaal voordelig omdat beide erfenissen dan even groot zijn. Daardoor is de erfbelasting lager.

Waarom betaal je over een finaal verrekenbeding bij overlijden geen erfbelasting?

Overlijdt de rijkste van beiden als eerste? Dan heeft de langstlevende dus recht op een bedrag uit de erfenis, waardoor die kleiner wordt. Omdat deze afspraak over en weer geldt, ziet de fiscus dit als een soort gemeenschap van goederen. Om die reden betaal je hierover geen schenkbelasting of erfbelasting.

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958:
“3.2.3. Wederkerig finaal verrekenbeding
In plaats van het laten ontstaan van een gemeenschap van goederen kunnen echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeenkomen dat ze bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens verrekenen alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. Dit kan voorafgaand aan het huwelijk in de huwelijkse voorwaarden worden overeengekomen. Ook kunnen tijdens het huwelijk de huwelijkse voorwaarden waarin een koude uitsluiting is opgenomen, worden aangevuld met een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding dat werkt bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden. Hierdoor ontstaat bij echtscheiding of overlijden economisch dezelfde situatie als bij het aangaan van een wettelijke of algehele gemeenschap van goederen.
Goedkeuring
Ik keur goed dat als echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en waarbij zij een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding overeenkomen dat hen ertoe verplicht om bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens te verrekenen alsof zij op basis van een gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in wettelijke of algehele gemeenschap van goederen, dit voor de toepassing van de Successiewet niet leidt tot een schenking. Dit geldt ook als echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en zij tijdens het huwelijk alsnog een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opnemen dat hen ertoe verplicht om bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens te verrekenen alsof zij op basis van een gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in een wettelijke of algehele gemeenschap van goederen.”

Kan een finaal verrekenbeding bij overlijden alleen in huwelijkse voorwaarden of ook in een testament?

Soms heeft een legaat in je testament hetzelfde gevolg als een finaal verrekenbeding in je huwelijkse voorwaarden. Die uitkomst is dan een 50/50 verdeling van je erfenis als het je daar om te doen is. Maar een legaat is niet wederkerig en werkt dus alleen als de rijkste van beiden het eerste overlijdt. Voor de erfbelasting zorgt een legaat alleen bij een gemiddeld vermogen voor dezelfde besparing. Bij een grote erfenis is verrekenen beter. Wat voor jou het beste is, hangt dus af van je vermogen en wat je daarmee wilt. De notaris kan je daar meer over vertellen.