Finaal verrekenbeding bij overlijden scheelt 20% belasting!

Met een finaal verrekenbeding bij overlijden kun je als echtpaar een hoop erfbelasting besparen. Wil je weten of het ook voor jou gunstig is? Bekijk dan de video hieronder waarin ik uitleg hoe je dat zelf kunt uitrekenen. Of lees snel verder als je wilt weten wat er in een finaal verrekenbeding staat en hoe het werkt.

Wat is een finaal verrekenbeding bij overlijden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden is de afspraak om bij overlijden af te rekenen alsof je in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dit betekent dat er bij overlijden een vordering ontstaat waardoor beide vermogens (van de overledene en de langstlevende) even groot zijn. Overlijdt de meest vermogende van beiden als eerste? Dan heeft de langstlevende een vordering op de nalatenschap. Overlijdt de minst vermogende van beiden als eerste? Dan gebeurt het omgekeerde en heeft de nalatenschap een vordering op de langstlevende.

Waarom bespaar je met een finaal verrekenbeding erfbelasting?

De erfbelasting is progressief. Hoe groter de erfenis, hoe hoger het percentage belasting. Een finaal verrekenbeding bij overlijden zorgt ervoor dat beide vermogens even groot zijn. De totale erfbelasting over beide erfenissen kan hierdoor omlaag gaan. Dit heeft tot gevolg dat er meer over blijft voor de kinderen. Ook zorgt een finaal verrekenbeding voor uitstel van de erfbelasting indien de rijkste van beide echtgenoten als eerste overlijdt. Want de vordering van de langstlevende op de nalatenschap is vrij van erfbelasting. In het volgende voorbeeld zie je dat dit enorme gevolgen voor de erfbelasting kan hebben.

Nick en Margriet zijn een paar jaar geleden getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Ze hebben geen kinderen. Margriet heeft weinig vermogen maar Nick heeft een goed lopend bedrijf dat € 2.000.000 waard is. Nick wil Margriet tot zijn enige erfgenaam benoemen. Zij heeft recht op een grote vrijstelling voor de erfbelasting van ongeveer € 725.000. Daarboven geldt een eerste schijf van ongeveer € 140.000 waarover zij 10% erfbelasting betaalt. Over het meerdere is de erfbelasting 20%. Dit betekent dat Margriet bijna € 250.000 erfbelasting moet betalen als Nick overlijdt. Om dit te voorkomen staat er in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij overlijden. Dit heeft tot gevolg dat er bij overlijden van Nick een vordering van € 1.000.000 ontstaat voor Margriet. Over dat bedrag betaalt ze geen erfbelasting. De erfbelasting gaat hierdoor omlaag naar minder dan € 50.000.

Doordat deze afspraak alleen geldt bij overlijden, heeft Margriet geen recht op het bedrijf van Nick als ze uit elkaar zouden gaan.

finaal verrekenbeding

Voorbeeld finaal verrekenbeding

In het voorbeeld hieronder zie je dat er in een finaal verrekenbeding geen bedragen staan. Het is een algemene afspraak die heel eenvoudig in huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen. Maar dat betekent niet dat iedereen er voor moet kiezen. Bespreek met de notaris altijd de volgende punten:

  • Wil je ook finaal verrekenen als je samen overlijdt zonder kinderen achter te laten? In dat geval gaat een deel van jouw vermogen naar je schoonfamilie.
  • Heb je kinderen uit een eerdere relatie? De finale verrekening zorgt voor een andere verdeling van de erfenis over de kinderen. Misschien wil je dat niet.
  • Heb je een tweetrapsmaking of een andere bijzondere clausule in je testament? De speciale voorwaarden in het testament zijn niet van toepassing op het vermogen dat je echtgenoot ontvangt op grond van de finale verrekening.
finaal verrekenbeding bij overlijden

Het finaal verrekenbeding heeft een wettelijke basis. Je vindt deze in artikel 1:132 tot en met 1:143 van het Burgerlijk Wetboek.

Kun je een finaal verrekenbeding opnemen in je testament?

Je kunt in een testament een legaat opnemen waarmee je de erfenis op een andere manier verdeelt. Bij overlijden ontstaat er een vordering, vergelijkbaar met het finaal verrekenbeding. Je kunt op die manier ook een legaat opnemen voor je echtgenote. Helaas is dat legaat wel belast met erfbelasting, terwijl het finaal verrekenbeding dat niet is.

Als je erfenis groter is dan de vrijstelling van je echtgenote, is het slim om een finaal verrekenbeding op te nemen in je huwelijkse voorwaarden. Is de erfenis kleiner dan de vrijstelling van je echtgenote maar groter dan de vrijstelling van de kinderen? Ook dan kun je met een finaal verrekenbeding erfbelasting besparen. Maar in dat geval kun je net zo goed kiezen voor een zogenoemd “opvullegaat” in je testament. Soms is dat zelfs gunstiger, omdat het goedkoper en flexibeler is. Wil je daar meer over weten? Lees dan ook dit blog of bekijk de video over het opvullegaat.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een finaal verrekenbeding bij overlijden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden is de afspraak om bij overlijden af te rekenen alsof je in gemeenschap van goederen was getrouwd. Je kunt als echtpaar met deze afspraak erfbelasting besparen omdat het verrekenbeding invloed heeft op de omvang van de erfenis.

Hoe werkt een verrekenbeding?

Het verrekenbeding heeft tot gevolg dat er bij overlijden een vordering ontstaat waardoor beide vermogens (van de overledene en de langstlevende) even groot zijn. Overlijdt de meest vermogende van beiden als eerste? Dan heeft de langstlevende een vordering op de nalatenschap. Overlijdt de minst vermogende van beiden als eerste? Dan gebeurt het omgekeerde en heeft de nalatenschap een vordering op de langstlevende.

Wat is het nadeel van een finaal verrekenbeding?

Wanneer de minst vermogende echtgenoot als eerste overlijdt, vergroot het verrekenbeding de erfenis en gaat de erfbelasting omhoog. Over beide erfenissen in totaal scheelt het nog wel belasting. Een tweede nadeel is dat het finaal verrekenbeding zorgt voor een andere verdeling van de erfenis. Dit is vooral nadelig als er kinderen zijn uit een eerdere relatie. Door de verrekening gaat een deel van je vermogen uiteindelijk naar de stiefkinderen.

Wat is het voordeel van een finaal verrekenbeding?

Het voordeel van een finaal verrekenbeding is dat je niet hoeft te trouwen in gemeenschap van goederen en toch dezelfde fiscale voordelen hebt bij overlijden. Het is dus het beste van twee werelden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *