Executeur geeft geen inzage? Dit kun je doen!

Het komt helaas vaak voor dat de executeur en een erfgenaam niet zo gelukkig met elkaar zijn. In dit blog ga ik in op één van de problemen die je tegen kunt komen: de executeur die weigert om informatie te geven of totaal geen inzage geeft. Bekijk ook even de video met tips hieronder:

Wie controleert de executeur testamentair?

Veel klachten over de executeur worden bij de notaris neergelegd. Maar de notaris is daarvoor niet de juiste partij. De notaris kan alleen maar proberen om te bemiddelen of uitleggen hoe het in de wet staat. Het is aan de erfgenamen zelf om een signaal af te geven over een misstand, maar de bevoegdheid om daar wat mee te doen ligt bij de kantonrechter. Die kan in een ernstig geval zelfs een andere executeur aanwijzen.

wie controleert de executeur testamentair

De informatieplicht van de executeur

Geeft de executeur geen inzage? Of weigert de executeur informatie te geven? In dat geval kun je de executeur wijzen op de informatieplicht. In de wet staat dat je daar recht op hebt als erfgenaam. Ben je onterfd? Ook dan heb je recht op informatie. Als het nodig is, dan kun je dit recht afdwingen via een advocaat.

executeur geeft geen inzage

De boedelbeschrijving door de executeur

Maar voordat je naar een advocaat gaat, kun je nog het volgende doen. Ook zonder dat je er om vraagt, moet de executeur een boedelbeschrijving maken. In de wet staat niet hoe lang de executeur mag doen over het geven van informatie, maar wel dat het met bekwame spoed moet. Gebeurt dat niet, dan kun je dit zelf bij de kantonrechter afdwingen. Maar of het een goed idee is om dit zelf te doen? Als de belangen groot zijn, dan is het beter om daarbij hulp te vragen van een notaris of advocaat.

informatieplicht executeur

Rekening en verantwoording door de executeur

Een ander recht dat je hebt als erfgenaam is de rekening en verantwoording door de executeur. Dit betekent dat de executeur laat zien wat hij heeft gedaan en uitlegt welke keuzes er zijn gemaakt. Ben je daarmee akkoord? Dan verleen je kwijting en decharge aan de executeur en zit zijn werk er dus op.

Wat als de testamentair executeur fraudeert?

Fraude is een vorm van bedrog. Je kunt daarbij denken aan het vervalsen van documenten of het met kwade opzet geven van verkeerde informatie. Je kunt daar aangifte van doen maar dit betekent niet dat de politie jouw probleem gaat oplossen. De kans bestaat zelfs dat er niks met je aangifte wordt gedaan. Heb je een vermoeden dat de testamentair executeur fraudeert? Vraag dan eerst eens aan een notaris of advocaat wat je kunt doen voordat je naar de politie stapt.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Heeft de executeur een informatieplicht?

Ja, in de wet staat dat de executeur verplicht is om jou als erfgenaam informatie te geven. Artikel 4:148 Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over: “De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven.”. Een onterfd kind is geen erfgenaam maar heeft ook recht op informatie.

In dit blog leg ik uit waar je recht op hebt als je erfgenaam bent.

Check ook het blog waarin ik uitleg waar je recht op hebt als je onterfd bent.

Wie controleert de executeur testamentair?

Veel klachten over de executeur worden bij de notaris neergelegd. Maar de notaris is daarvoor niet de juiste partij. De notaris kan alleen maar proberen om te bemiddelen of uitleggen hoe het in de wet staat. Het is aan de erfgenamen zelf om een signaal af te geven over een misstand, maar de bevoegdheid om daar wat mee te doen ligt bij de kantonrechter.

In dit blog leg ik uit hoe de kantonrechter op jouw verzoek de executeur kan vervangen.

Moet de executeur verplicht een boedelbeschrijving maken?

Ook zonder dat je er om vraagt, moet de executeur een boedelbeschrijving maken. Gebeurt dat niet, dan kun je dit via de kantonrechter afdwingen. In de wet staat niet hoe lang de executeur mag doen over het geven van informatie, maar wel dat het met bekwame spoed moet.

Artikel 4:146 Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over: “Hij (de executeur) moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving met inbegrip van een voorlopige staat van de schulden der nalatenschap opmaken…” Op grond van artikel 672 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering “kan de kantonrechter… op verzoek van een erfgenaam… een boedelbeschrijving bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris” waarbij op grond van artikel 674 een “eed” moet worden afgelegd.

Lees mijn blog over de taken van de executeur.

Wat kun je doen als de testamentair executeur fraudeert?

Fraude is een vorm van bedrog. Je kunt daarbij denken aan het vervalsen van documenten of het met kwade opzet geven van verkeerde informatie. Je kunt daar aangifte van doen maar dit betekent niet dat de politie jouw probleem gaat oplossen. De kans bestaat zelfs dat er niks met je aangifte wordt gedaan. Heb je een vermoeden dat de testamentair executeur fraudeert? Vraag dan eerst eens aan een notaris of advocaat wat je kunt doen voordat je naar de politie stapt.

Check in dat geval ook hoe je de executeur kunt aanpakken via de kantonrechter.