Wil je ex het huis niet verkopen? Zo los je dat op!

Of je het met elkaar eens bent of niet, er zijn maar drie opties voor het huis als je uit elkaar gaat. Je kunt samen eigenaar blijven, jij of je ex neemt het huis over of het wordt verkocht. Werkt je ex niet mee aan de verkoop van het huis? In dit blog leg ik uit wat je kunt doen als jij het huis wilt verkopen maar je ex dat niet wil.

Probeer er samen uit te komen

Met dit voorbeeld contract kun je zelf met je ex een afspraak op papier zetten. Hiervoor heb je dus geen advocaat of rechter nodig maar alleen een notaris om het uit te voeren. Als het echt niet lukt om er samen uit te komen, dan kun je de volgende stap nemen en naar een advocaat gaan.

Je bent nooit verplicht om samen eigenaar te blijven

Kom je er samen niet uit, dan heeft de wet een oplossing. Je kunt in dat geval aan de rechter vragen om het huis te verdelen. Had je de afspraak gemaakt om samen eigenaar te blijven? Dat mag voor maximaal 5 jaar. Je kunt dus onder die afspraak uit komen, maar dan moet je wel even geduld hebben.

ex werkt niet mee aan verkoop huis

Naar de rechter als je ex het huis niet wil verkopen

Wil je ex het huis niet overnemen of verkopen? En lukt het je niet om er samen uit te komen? Als je ex niet mee werkt aan de verkoop van het huis dan kun je dit met een advocaat afdwingen bij de rechter. Je krijgt in dat geval een machtiging waardoor jij het huis kunt verkopen zonder een handtekening van je ex. Dat doet de rechter niet zomaar. Je advocaat moet dus wel met een goed verhaal komen voordat de rechter hier in mee gaat. Wil je weten hoe rechters hierover denken? Kijk dan even op deze site en vul de volgende zoekterm in: 3:174 machtiging.

ex wil huis niet verkopen

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Ik wil mijn huis verkopen maar mijn ex niet, wat kan ik doen?

Of je het met elkaar eens bent of niet, er zijn maar drie opties voor het huis als je uit elkaar gaat. Je kunt samen eigenaar blijven, jij of je ex neemt het huis over of het wordt verkocht. Wil je de eerste optie niet en ben je het over de tweede niet eens? Dan blijft alleen de derde over.

In dit blog leg ik uit wat je kunt doen als je ex het huis niet wil verkopen.

Kan ik de afspraken met mijn ex zelf op papier zetten?

Om te scheiden heb je een advocaat en rechter nodig. Maar was je niet getrouwd of is de scheiding al rond? Dan kun je de afspraken over het huis zelf op papier zetten. Voor de uitvoering van die afspraken heb je nog wel een notaris nodig.

Check ook het blog waarin ik uitleg hoe je zelf de zaken op papier kunt zetten.

Ben ik verplicht om samen eigenaar te blijven?

Kom je er samen niet uit, dan heeft de wet een oplossing. Je kunt in dat geval aan de rechter vragen om het huis te verdelen. Had je de afspraak gemaakt om samen eigenaar te blijven? Dat mag voor maximaal 5 jaar. Je kunt dus onder die afspraak uit komen, maar dan moet je wel even geduld hebben.

3:178 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“Ieder der deelgenoten, alsmede hij die een beperkt recht op een aandeel heeft, kan te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit het in de volgende leden bepaalde anders voortvloeit.”

3:178 lid 5 Burgerlijk Wetboek:
“Zij die bevoegd zijn verdeling te vorderen, kunnen hun bevoegdheid daartoe een of meer malen bij overeenkomst, telkens voor ten hoogste vijf jaren, uitsluiten.”

3:185 Burgerlijk Wetboek:
“1. Voor zover de deelgenoten en zij wier medewerking vereist is, over een verdeling niet tot overeenstemming kunnen komen, gelast op vordering van de meest gerede partij de rechter de wijze van verdeling of stelt hij zelf de verdeling vast, rekening houdende naar billijkheid zowel met de belangen van partijen als met het algemeen belang.
2. Als wijzen van verdeling komen daarbij in aanmerking:
a. toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten;
b. overbedeling van een of meer deelgenoten tegen vergoeding van de overwaarde;
c. verdeling van de netto-opbrengst van het goed of een gedeelte daarvan, nadat dit op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.
3. Zo nodig kan de rechter bepalen dat degene die overbedeeld wordt, de overwaarde geheel of ten dele in termijnen mag voldoen. Hij kan daaraan de voorwaarde verbinden dat zekerheid tot een door hem bepaald bedrag en van een door hem bepaalde aard wordt gesteld.”

Als mijn ex niet niet mee werkt aan de verkoop van het huis, kan ik dan naar de rechter?

Wil je ex het huis niet overnemen of verkopen? En lukt het je niet om er samen uit te komen? Als je ex niet mee werkt aan de verkoop van het huis dan kun je dit met een advocaat afdwingen bij de rechter. Je krijgt in dat geval een machtiging waardoor jij het huis kunt verkopen zonder een handtekening van je ex. Dat doet de rechter niet zomaar. Je advocaat moet dus wel met een goed verhaal komen voordat de rechter hier in mee gaat.

Artikel 3:174 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
De rechter die ter zake van een vordering tot verdeling bevoegd zou zijn of voor wie een zodanige vordering reeds aanhangig is kan een deelgenoot op diens verzoek ten behoeve van de voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld of om andere gewichtige redenen machtigen tot het te gelde maken van een gemeenschappelijk goed. Indien een deelgenoot voor wie een te verkopen goed een bijzondere waarde heeft, bereid is het goed tegen vergoeding van de geschatte waarde over te nemen, kan de voormelde rechter deze overneming bevelen.”

Hoe lang kan mijn ex de verkoop van het huis tegenhouden?

Je kunt een verkoop altijd afdwingen met een beroep op artikel 3:174 lid 1 BW. Hiervoor geldt geen termijn maar je moet wel een “gewichtige reden” hebben.