Als erfpachter heb je deze rechten en plichten

Wanneer je een huis koopt in een grote stad, dan kun je te maken krijgen met erfpacht. Dit is een zakelijk recht dat tussen koop en huur in zit. Je bent daarmee geen eigenaar maar je kunt het recht wel kopen en verkopen. Wat het extra lastig maakt, is dat er grote verschillen zijn in de rechten en plichten die je als erfpachter hebt.

Wat is het verschil tussen erfpacht en eigendom?

Erfpacht zit tussen koop en huur in. Je kunt het recht van erfpacht kopen en verkopen. Het is ook mogelijk om er een hypotheek voor te krijgen. Wat dat betreft lijkt het dus op kopen. Maar vaak moet je één keer per jaar een bedrag betalen aan de eigenaar. Daarmee lijkt het dus ook een beetje op huren. Een recht van erfpacht is altijd minder waard dan de volle eigendom. De waarde kan per geval sterk verschillen omdat elk recht van erfpacht anders is:

  • Erfpacht kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn en dus wel of niet eindigen na een afgesproken termijn.
  • Soms moet je elk jaar een canon betalen voor de erfpacht, maar dit kan ook eeuwigdurend afgekocht zijn.

Wat is de betekenis van het woord erfpachter?

De erfpachter is de persoon die een recht van erfpacht heeft op de onroerende zaak van een ander. De erfpachter mag die zaak houden en gebruiken en heeft hetzelfde “genot” als een eigenaar.

erfpachter

Wat zijn de rechten en plichten van de erfpachter en erfverpachter?

Je vindt de rechten en plichten van de erfpachter en erfverpachter in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierna hebben we een paar regels voor je op een rij gezet:

erfpachter en erfverpachter

Ben je als erfpachter wel eigenaar van je huis?

Nee, met alleen een recht van erfpacht ben je geen eigenaar van je huis. Maar heb je het zelf gebouwd of heb je een vergoeding betaald aan de erfverpachter? Dan heb je gelukkig wel een paar andere rechten:

erfpachter eigenaar

Waarom heeft een erfpachter soms ook een opstalrecht?

Iemand die een recht van erfpacht heeft, zegt vaak dat de grond nog van iemand anders is. Dit klopt niet helemaal. Alleen wanneer je ook een opstalrecht hebt, kun je als erfpachter zeggen dat het huis van jou is maar de grond van iemand anders.

erfpachter opstalrecht

Meer lezen?