Dit zijn je erfgenamen volgens de wet

De meeste mensen weten wel dat een kind erfgenaam is van zijn ouder. Maar minder bekend is wie in andere gevallen de erfgenamen volgens de wet zijn. In dit blog vind je een antwoord op de 8 meest gestelde vragen hierover.

Wie zijn de erfgenamen van een alleenstaande zonder testament?

Alleen een bloedverwant kan erfgenaam zijn van een alleenstaande zonder testament. De wet geeft de volgorde aan waarin je de erfgenamen moet zoeken.

erfgenamen volgens de wet

Bij een alleenstaande persoon zonder partner of kinderen zijn de ouders, broers en zusters dus erfgenaam. Als een broer of zus eerder is overleden, dan gaat dat deel naar zijn of haar kinderen. Was iemand enig kind en zijn de ouders al overleden? Dan gaat het naar de ooms en tantes of de neven en nichten. Want die komen in de plaats van de grootouders.

Wie zijn de erfgenamen van je overleden kind?

De erfgenamen van een overleden kind zijn de ouders, broers en zusters. Een halfbroer of halfzus erft ook mee maar krijgt een half erfdeel. Het erfdeel van een ouder is minimaal een kwart. Dus als je twee ouders en drie broers achterlaat, dan krijgen de ouders elk één vierde en de drie broers elk één zesde. Laat je twee ouders achter en een broer en een halfzus, dan krijgen de ouders en de broer elk twee zevende en de halfzus één zevende deel.

erfgenamen overleden kind

Wie zijn je eigen erfgenamen bij het overlijden van een kind?

Als je kind voor jou overlijdt, gaat dat deel van je erfenis naar de kleinkinderen. Dit heet “plaatsvervulling”. Heb je geen kleinkinderen? Dan gaat je erfenis naar de andere kinderen. Dat heet “aanwas”. Het deel van je kind gaat dus niet naar je schoonkind. Als je dat wel wilt, dan kun je dit bij de notaris in je testament regelen. Wanneer een kind na jou overlijdt, gaat de erfenis wel naar je schoonkind. Ook dit kun je anders regelen in een testament. De notaris kan je hier meer over vertellen.

erfgenamen bij overlijden kind

Wie zijn de erfgenamen van een kinderloos echtpaar?

Wanneer de eerste van beide echtgenoten sterft, gaat alles naar de langstlevende. Als daarna de langstlevende overlijdt, gaat de hele erfenis naar die familie. Daarom benoemt een kinderloos echtpaar vaak beide families tot erfgenamen in een testament. De volgorde van overlijden maakt daardoor niet meer uit. Beide families erven de helft.

erfgenamen kinderloos echtpaar

Wie zijn je erfgenamen bij een geregistreerd partnerschap?

Het erfrecht voor gehuwden en geregistreerde partners is hetzelfde. Dit betekent dat de erfenis eerst naar elkaar gaat en daarna naar de kinderen. Overlijdt de laatste zonder kinderen? Dan zijn de erfgenamen volgens de wet de ouders, broers en zusters. Eén familie erft in dat geval alles. Wil je liever dat beide families erven? Dat kun je bij de notaris regelen in je testament.

erfgenamen geregistreerd partnerschap

Wie zijn de erfgenamen van je halfzus of halfbroer?

Als je halfzus of halfbroer overlijdt, dan krijg jij een half erfdeel. Dat is in het geval dat je halfbroer of halfzus geen partner of kinderen heeft en overlijdt zonder testament.

erfgenamen halfzus halfbroer

Wie zijn de erfgenamen volgens de wet bij de wettelijke verdeling?

Bij de wettelijke verdeling gaat de hele erfenis naar de langstlevende echtgenoot. Maar dit betekent niet dat de kinderen zijn onterfd. De kinderen zijn ook erfgenamen bij de wettelijke verdeling. Hun erfdeel bestaat uit een “tegoedbon”, een vordering op de langstlevende. Daarover wordt geen rente of aflossing betaald. De kinderen zijn dus wel erfgenaam maar krijgen nog niks.

erfgenamen wettelijke verdeling

Is je stiefkind ook één van je erfgenamen?

Je stiefkind is geen bloedverwant en hoort daarom alleen bij de erfgenamen als je dat in een testament zet. Voor de erfbelasting is dat geen probleem want ook een stiefkind heeft recht op een vrijstelling. Maar veel mensen willen juist niet dat een stiefkind wat krijgt. Check de link onderaan voor een blog waarin je leest hoe je dat regelt.

erfgenamen stiefkind

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *