Erfgenaam reageert niet? Dit kun je doen!

Vaak heeft de wet een juridische oplossing voor een praktisch probleem. Dit zijn de stappen die je kunt nemen als een erfgenaam niet reageert, onvindbaar is, niet mee werkt, geen keuze maakt, niets doet of weigert te tekenen.

Wat kun je doen als een erfgenaam niet reageert op een brief van de notaris?

Het komt helaas vaak voor. De notaris wil een verklaring van erfrecht maken, maar één erfgenaam reageert niet. Als een erfgenaam niets van zich laat horen of geen keuze maakt over het aannemen van de erfenis, dan kun je deze truc proberen. Wanneer jij beneficiair aanvaardt en een andere erfgenaam daar niet op reageert, dan heeft die ander ook aanvaard na drie maanden. Is er geen executeur benoemd? Dan kun je een vereffenaar laten benoemen door de rechter. Op deze manier kun je toch verder met de erfenis.

erfgenaam reageert niet
erfgenaam laat niets van zich horen

Hoe kun je achterhalen wie de erfgenaam is?

Is een erfgenaam niet te vinden? Dan kun je eerst eens navraag doen bij het boedelregister. Daar kan bekend zijn welke notaris bij de erfenis is betrokken. Een notaris kan je helpen met het opsporen van een erfgenaam die onvindbaar is maar wel in Nederland woont. Voor het zoeken van een erfgenaam die in het buitenland woont, kun je een speciaal bureau inschakelen. Als een erfgenaam compleet spoorloos is, dan kun je toch de erfenis afwikkelen door een vereffenaar te laten benoemen.

erfgenaam onvindbaar
erfgenaam werkt niet mee

Wanneer gaat het deel van een erfgenaam naar de consignatiekas?

Is het niet duidelijk wie recht heeft op de erfenis? Dan kan het geld gestort worden in de consignatiekas. Als niemand daarna de erfenis claimt, dan valt het op den duur toe aan de Staat. Vaak is er bij zo’n erfenis sprake van een bewind. Speciaal voor die situatie is er dit stappenplan.

erfgenaam consignatiekas

Wat kun je als schuldeiser doen wanneer een erfgenaam niets doet?

Als een erfgenaam niets doet, dan kun je als schuldeiser een vereffenaar laten benoemen. Dat is een soort curator die het geld eerlijk moet verdelen over de schuldeisers. Op die manier worden je belangen toch beschermd. Je hebt hiervoor een advocaat nodig. Probeer er dus eerst achter te komen of er wel wat te halen is. Want anders is het zonde van de kosten.

erfgenaam doet niets

Wat kun je doen als een erfgenaam weigert te tekenen voor de verkoop van het huis?

Wanneer een erfgenaam dwars ligt bij de verkoop van het huis, dan kun je naar de rechter stappen. Elke erfgenaam moet meewerken aan de verkoop van het huis. Maar als een erfgenaam weigert te tekenen voor de verkoop, dan kun je de rechter vragen om een machtiging. Er is dus altijd een juridische oplossing wanneer een erfgenaam niet tekent. Je hebt daarvoor wel een advocaat nodig.

erfgenaam weigert te tekenen

Meer lezen?